Mission Berlin | Učite nemački | Deutsche Welle   /   Mission Berlin 12 – Crkvena muzika

Description

Ani preostaje još svega 65 minuta. Dolaskom u crkvu otkriva da je muzička kutije deo koji nedostaje orguljama. Žena u crvenom se ponovo pojavljuje i od Ane traži ključ. Ali kakav ključ? Orgulje sviraju istu melodiju kao i muzička kutija. Približavajući se unutrašnjosti crkve, ona primećuje kako crkveni domar jednom posetioci objašnjava kako bi rado popravio orgulje ali mu još od pada Berlinskog zida nedostaje jedan deo. Ana zaključuje da je muzička kutija upravo ono što domaru nedostaje i odlučuje da je položi u crkveni instrument. Orgulje počinju da sviraju, otvaraju se vrata a ispred njih se pojavljuje žena u crvenom. Ana gubi još jedan život. Ostaje joj još 60 minuta.