Mission Berlin | Učite nemački | Deutsche Welle   /   Mission Berlin 11 – Brza hrana

Description

U trenutku kada Ana za vreme jela Paulu izgovara rečenicu „In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!“, on naslućuje opasnost i Ana upućuje kod sveštenika Kvaliera. Ali da li je to pravi trag? Paul je popravio muzičku kutiju, medjutim kutija ne svira melodiju do kraja. Jedan deo nedostaje. Ana mu govori o misterioznoj poruci; „U podeli leži rešenje, prati zvuk melodije!“. Paul joj daje muzičku kutiju i šalje je svešteniku Markusu Kavalieru u crkvu Getzemane. Ana od igrača saznaje da je upravo ta crkva bila sastajalište protivnika režima u vreme DDR-a.