Mission Berlin | Učite nemački | Deutsche Welle   /   Mission Berlin 09 – Tragovi koji nedostaju

Description

Ana nastavlja bekstvom, napušta pozorište, ali je crvena žena i dalje prati i to sve do Paulove radnje. Zahvaljujući pomoći Hajdrun Draj, Ana uspeva da pobegne. Ona ima odredjen tragove, ali kako će doći do ostalih? Inspektor Ogur je Anu upozorio na teroriste iz Ratave. Po dolasku u radnju, Paul Vinkler, Ani pokazuje popravljenu muzičku kutiju. Melodiju koja ona svira zove se „Nostalgija“ Fridriha Augusta Dahfega. „To ja naše melodija“, izgovara Paul, ali Ana ga ne razume. Ponovo se pojavljuje žena u crvenom i ponovo usledjuju pucnji. Hajdrun Draj piskače u pomoć. Ana i Paul uspevaju da pobegnu. Ani su sada poznata dva datuma: 13. avgusta 1961. i 9.novembar. Ali koje godine?