Mission Berlin | Učite nemački | Deutsche Welle   /   Mission Berlin 02 – U bekstvu

Description

Razgovor Ane i inspektora prekida buka motora i pucnjevi. Ana kreće u beg i otkriva da se na pronadjenoj muzičkoj kutiji nalazi izvesna adresa. Hoće li je to otkriće dovesti do novog traga? Ana se skriva u Muzeju. U strahu da je i dalje progone policija i naoružani motoristi sa crnim kacigama, zatvara se u muški toalet. Otkriva adresu na muzičkoj kutiji i kreće u potragu za izvesnim Leom Vinklerom u Kantovoj ulici (Kanstraße). Da li je Vinkler i dalje živ i može li joj pomoći?