Oregon Products Podcast   /   Gator® SpeedLoad™ Cutting System SE

http://www.oregonproducts.eu/podcastadmin/images/itunes_image.jpg

Description

Revolutionerande snabbladdning - Swedish SE version

Summary

Vad är Gator® SpeedLoad™? Det är ett nytt exklusivt skärsystem för gräsröjning. Systemet består av ett trimmerhuvud och en spolformad trimmertråd. Systemet är utformat för att underlätta och avsevärt minska tidsåtgången vid omladdning av trimmertråd. Varför? Gräsröjare, trimmertrådar och trimmerhuvuden: Källor till frustration? En undersökning som genomfördes i maj 2015 med 300 professionella grönytearbetare och 300 villaägare visade att mer än 70% av användarna stöter på problem när de använder trimmertillbehör. GATOR® SPEEDLOAD™ DIN LÖSNING FÖR DE 3 VANLIGAST FÖREKOM-MANDE KLAGOMÅLEN: • Det är svårt att ladda trimmertråden. • Trimmerhuvudet är inte slitstarkt, det går sönder eller slits ut för snabbt. • Det är svårt att hitta ett trimmerhuvu som passar trimmern.

Subtitle
Revolutionerande snabbladdning - Swedish SE version
Duration
0:36
Publishing date
2016-05-27 14:52
Link
http://www.oregonproducts.eu/podcastadmin/?p=episode&name=2016-05-27_gatorspeedload_professional_se.mp4
Contributors
BLOUNT EUROPE SA author  
Enclosures
2016-05-27_gatorspeedload_professional_se.mp4