Deutsch - warum nicht? Серия 2 | Да учим немски | Deutsche Welle   /   Урок 25 - Можете ли да ми донесете още кърпи за ръце?

Description

Андреас, д-р Тюрман и г-жа Бергер планират пътешествие с кораб... Граматика: глаголи с допълнения в дателен и винителен падеж