Deutsch - warum nicht? Серия 2 | Да учим немски | Deutsche Welle   /   Урок 08 - Това не трябва да правиш!

Description

Родителите на Андреас съобщават по телефона, че пристигат... Граматика: модалните глаголи sollen и müssen