Vietnamese   /   Á Châu Ngày Nay (9/12/2018) - Á Châu Ngày Nay (9/12/2018)

http://media.sbs.com.au/podcasts/itunes/Vietnamese.png

Description

Một phúc trình của Viện Chính Sách Chiến Lược Úc báo động về chiến lược của quân đội Trung Quốc gửi các nhà khoa học quân sự qua Úc học hành và hợp tác nghiên cứu, với mục tiêu chính là lấy công nghệ và ý tưởng của phương Tây để hiện đại hóa quân sự của nước này. - Một phúc trình của Viện Chính Sách Chiến Lược Úc báo động về chiến lược của quân đội Trung Quốc gửi các nhà khoa học quân sự qua Úc học hành và hợp tác nghiên cứu, với mục tiêu chính là lấy công nghệ và ý tưởng của phương Tây để hiện đại hóa quân sự của nước này.

Subtitle
<p>Một phúc trình của Viện Chính Sách Chiến Lược Úc báo động về chiến lược của quân đội Trung Quốc gửi các nhà khoa học quân sự qua Úc học hành và hợp tác nghiên cứu, với mục tiêu ch
Duration
0:13:57
Publishing date
2018-12-07 05:58
Link
https://tracking.feedpress.it/link/17613/10883343
Contributors
Enclosures
vietnamese_02cf26ed-9425-4aa3-8e71-c1ab7378cbf6.mp3