Taɓa Ka Lashe | Deutsche Welle   /   Taba Ka Lashe: 28.08.2019

Description

Shirin ya duba ranar harshen Hausa ta duniya da aka saba rayawa a ranar 26 ga watan Agustan kowace shekara.

Subtitle
Duration
09:38
Publishing date
2019-09-03 10:02
Link
https://www.dw.com/ha/taba-ka-lashe-28-08-2019/av-50269976?maca=hau-podcast_hau_kultur-4707-xml-mrss
Contributors
DW.COM | Deutsche Welle author  
Enclosures
3414194D_1-podcast-4707-50269976.mp3