Albanian   /   50th Anniversary of the Albanian Mosque, First Mosque in Melbourne - 50 vjetori i Xhamisë Shqiptare, Xhamia e Parë në Melburn

http://media.sbs.com.au/podcasts/upload_media/packshots/Pdcst-TEMP_alban.jpg

Description

In the late 1960s, Albanian emigrants in Australia realised a bitter truth, that there was no quick return home. They formed the Albanian Australian Islamic Association of Australia, bought land and built the first mosque in Melbourne, which is also the first Albanian mosque in Melbourne. The mosque was opened in November 1969, 50 years ago - Ardhja e shqiptarëve në Australi filloi në vitet e ’20-ta, të shekullit XX-të. Ata u vendosen me banim kryesisht në shtetin e Queensland-it, në Western Australia  dhe qytetin Shepparton në Victoria.  Ardhja e tyre ndërpritet me fillimin e Luftës së Dytë Botërore.  Emigrimi rifillon në vitet e ’50-ta, shkak ishte fundi  luftës së Dytë botërore dhe ikja nga sistemi komunist.

Subtitle
<p>In the late 1960s, Albanian emigrants in Australia realised a bitter truth, that there was no quick return home.</p><p>&nbsp;</p><p>They formed the Albanian Australian Islamic Association of Australia, bought land and built the first mosque in Melbou
Duration
0:13:28
Publishing date
2019-11-02 03:16
Link
https://tracking.feedpress.it/link/17994/12945877
Contributors
Enclosures
albanian_8d558bd1-27cd-424e-9750-185032e60152.mp3