Vietnamese   /   Second Generations: Hoang Tran Nguyen and Footscray By Night A Second Call - Thế hệ thứ Hai: Nghệ sĩ Hoàng Trần Nguyễn và Footscray By Night

http://media.sbs.com.au/podcasts/itunes/Vietnamese.png

Description

Footscray By Night (A Second Call) by Hoang Tran Nguyen restages a community arts project first mounted with David Nguyen as part of Big West Festival 2011. Inspired by the Paris By Night cabaret shows, popular in the Vietnamese diaspora, a series of karaoke videos were produced celebrating the communities associated with Little Saigon Shopping Centre. - Sinh ra ở Vũng Tàu, cùng gia đình rời khỏi Việt Nam đến Úc vào năm 1982, Hoàng Trần Nguyễn ngay từ nhỏ đã thích vẽ và những hoạt động sáng tạo. Tốt nghiệp ngành thiết kế tại Đại học RMIT, hiện Hoàng Trần Nguyễn là nghệ sĩ cộng đồng với rất nhiều các dự án sáng tạo và nghệ thuật. Anh cũng là nhà sản xuất và dàn dựng chương trình Footscray By Night (A Second Call) sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 ở đường Nicholson, Footscray.

Subtitle
<p>Footscray By Night (A Second Call) by Hoang Tran Nguyen restages a community arts project first mounted with David Nguyen as part of Big West Festival 2011. Inspired by the Paris By Night cabaret shows, popular in the Vietnamese diaspora, a series of
Duration
0:14:52
Publishing date
2019-11-09 05:34
Link
https://tracking.feedpress.it/link/17613/12962034
Contributors
Enclosures
vietnamese_817ab183-282e-41d8-9913-1aa2e984b826.mp3