IFN poddradio

http://static.libsyn.com/p/assets/f/e/0/a/fe0a32010e6d9361/Svensk1400.jpg

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.ifn.se
Description
IFN-poddradio handlar om vetenskap och forskning inom nationalekonomi. Poddsändningarna är en del av den så kallades Tredje uppgiften. Det vill säga, att forskare och forskningsinstitutioner delar med sig av kunskap utanför forskarkretsar. Att sprida forskningsresultat till en intresserad allmänhet, men framför allt till makthavare och opinionsbildare, är centralt för IFN.
Language
🇸🇪 Swedish
last modified
2019-06-24 10:16
last episode published
2019-06-24 08:00
publication frequency
65.67 days
Contributors
Elisabeth Precht author  
Jorgen Nilson owner  
Explicit
false
Number of Episodes
32
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Education Science & Medicine Higher Education Social Sciences Government & Organizations Non-Profit

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
24.06.2019 http://static.libsyn.com/p/assets/f/e/0/a/fe0a32010e6d9361/Svensk1400.jpg

Hur ska utrikesfödda kunna få jobb?

Professor Mats Hammarstedts forskning är inriktad på integration av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden samt  entreprenörskap och egenföretagande. I denna podd förklarar han att integrationen av nyanlända inte bara handlar om ekonomi. Men, säg...
17.06.2019 http://static.libsyn.com/p/assets/f/e/0/a/fe0a32010e6d9361/Svensk1400.jpg

Boyan Jovanovic, the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019

In this podcast Boyan Jovanovic, the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019, reveals what he will do with the prize money and that he every year goes back to his birth country Serbia to teach a masters class in finance. He speaks...
28.05.2019 http://static.libsyn.com/p/assets/f/e/0/a/fe0a32010e6d9361/Svensk1400.jpg

Glädjeparadoxen – historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

Om vi vågar acceptera och ta tag i målkonflikterna [i skolan], då tror jag att vi kommit en bra bit på väg, förklarar Gabriel Heller Sahlgren i denna podd. Han berättar om bakgrunden till konflikten mellan elevers glädje och deras kunskaper och vad pol...
10.12.2018 http://static.libsyn.com/p/assets/f/e/0/a/fe0a32010e6d9361/Svensk1400.jpg

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

Professorerna Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN, intervjuas om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? (Dialogos). De tar ett helhetsgrepp på frågan om utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden och diskuterar bland annat utbildningens o...
29.08.2018 http://static.libsyn.com/p/assets/f/e/0/a/fe0a32010e6d9361/Svensk1400.jpg

Visst plånboksröstar vi

Docent Henrik Jordahl, IFN, tror att socialdemokraternas vallöfte om en extra ledig vecka för föräldrar kan ge partiet en boost i valrörelsen. Jordahl, som studerat effekterna på valutgången 1998 när (S) lovade maxtaxa i förskolan, menar att de två för...
22.08.2018 http://static.libsyn.com/p/assets/f/e/0/a/fe0a32010e6d9361/Svensk1400.jpg

Vad får vem att rösta den 9 september?

När människor ser i sociala medier att deras vänner röstar så blir de lite mer benägna att gå och rösta, förklarar Richard Öhrvall som doktorerar i statsvetenskap vid Linköpings universitet och är verksam vid IFN. Richard kommer på valnatten i år att f...
21.05.2018 http://static.libsyn.com/p/assets/f/e/0/a/fe0a32010e6d9361/Svensk1400.jpg

To cluster or not to cluster, that is the question

Olav Sorenson, winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2018, grew up in a small town in South Dakota and set out wanting to be a consultant. Today he is professor at Yale School of Management and has in his research shown how important...
21.03.2018 http://static.libsyn.com/p/assets/f/e/0/a/fe0a32010e6d9361/Svensk1400.jpg

Effektiva auktioner för en effektiv elmarknad

Pär Holmberg, IFN, forskar om hur auktioner kan förbättras så att handeln på bland annat elmarknaden effektiviseras och i slutändan göra elen billigare för konsumenterna. Holmberg har visat hur samhället kan spara stora summor om auktioner/börshandeln ...
7.11.2017

Digitaliseringen går snabbt, den som står stilla halkar efter

Mårten Blix, IFN, förklarar i denna intervju, att han studerar digitaliseringens effekter på offentliga finanser och hur samhället utvecklas. Han jämför digitaliseringen med elektrifieringen och säger att den stora skillnaden mot tidigare tekniksprång ...
20.10.2017

Familjebildning påverkar kvinnliga chefers karriär

Joacim Tåg, IFN, intervjuas om en ny studie som visar att färre kvinnor än män är vd:ar för större svenska företag. Kvinnorna är dessutom mer sällan välbetalda som vd. Skillnaderna förklaras med att kvinnorna halkar efter männen i karriären under de fö...
19.05.2017

How property rights can eradicate poverty!

Former US President Bill Clinton has described Hernando de Soto as “the world’s most important living economist.” Mr. de Soto visited Sweden in May 2017 to receive the Global Award for Entrepreneurship Research. In this pod he takes the listeners into ...
7.03.2017

Så kan vi spara mer el!

Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning. Det visar en ny studie av Mikael Elinder, Sebastian Escobar och Ingel Petré. Studien har just publicerats i den amerikanska vetenskapliga tidskr...
12.12.2016

Forskning som gagnar vår vardag

Ola Andersson, IFN, forskar dels om risktagande, dels om automatiserade skolval. Han berättar om bådadera i denna podd och om ett nytt forskningsprojekt som påbörjas nästa år. ”Vi klarar att placera 8 500 elever på en minut” säger han om automatiserat ...
26.10.2016

Könskvotering i bolagsstyrelser strider mot äganderätten

Professor Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, intervjuas om kvotering till bolagsstyrelser. Han har forskat om nordiska bolagsstyrelser och konstaterar att bolagen ofta konserverar en traditionell sammansättning, det vill säga en kärna av medelål...
26.09.2016

Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?

Oavsett hur vi mäter har de svenska skolresultaten fallit kraftigt sedan mitten av 1990-talet, förklarar professor Magnus Henrekson som tillsammans med doktoranden Sebastian Jävervall skrivit rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?” (IVA 20...
12.07.2016

30-talsreform visar hälsovårdens betydelse för ekonomin

Docent Therese Nilsson intervjuas om sin forskning om hälsans betydelse för ekonomin. Hon har bland annat studerat införandet av mödra-och spädbarnsvård i vissa svenska kommuner 1930-talet. Studien visar att  vården tidigt i livet spelar en avgörande r...
11.05.2016

Entrepreneurs are essential for economic growth

On May 10 Professor Philippe Aghion, Collège de France, received the Global Award for Entrepreneurship Research 2016. Global Award is the most prominent international award in entrepreneurship research with a prize sum of € 100 000. Professor Aghion is...
12.04.2016

Flyget viktigt för näringslivet

Shon Ferguson, forskare på IFN, intervjuas om rapporten ”Flyget och företagen” som han skrivit för SNS tillsammans med professor Rikard Forslid, Stockholms universitet. Flyget är en viktig faktor för svenska företag slår forskarna fast. Det visar sig a...
17.03.2016

20 % högre elpris?

Thomas Tangerås och Erik Lundin, som är verksamma inom IFNs forskningsprogram Elmarknadens ekonomi, berättar om kärnkraftens förutsättningar och framtid i Sverige. De har testat vad som händer när fyra kärnkraftverk stängs ner och inte ersätts med impo...
10.02.2016

Information är makt – i skolan

Centraliserat betygssystem, diagnostiska prov med relativ rättning från första klass och oannonserade skolinspektioner i första hand av underpresterande skolor. Det receptet presenterar Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, London School of...
28.01.2016

Alla företagare är inte entreprenörer

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula, IFN, intervjuas om sin nya bok Entreprenörskap – vad, hur och varför. De definierar entreprenörskap på ett nytt sätt. Att entreprenören inte är vilken företagare som helst utan någon som skapar något nytt som i sin...
14.12.2015

Det handlar om att handla

Matilda Orth, nationalekonom och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning, intervjuas om sin forskning om svensk detaljhandel. Hon berättar om utveckling och trender inom främst dagligvaruhandeln. Hur vi handlar mat på nätet och vill ha fler när...
28.10.2015

Vad händer med välfärdsstaten?

Andreas Bergh, nationalekonom och forskare som är verksam på IFN och Lunds universitet, har skrivit boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Studentlitteratur). I denna podd resonerar han bland annat om vad dagens stora flyktingströmmar kan komma att b...
17.09.2015

Forskning om att välja skola

Karin Edmark är nationalekonom som forskar i skolfrågor. I detta program förklarar hon resultatet av den valfrihetsreform som infördes 1992 och som innebär att elever fritt kan välja skola – kommunal eller friskola. Andra frågor som hon berör är bland ...
24.06.2015

Immigration& job opportunities

The former Swedish Government launched Etableringsreformen, stipulating that refugees be placed in municipalities where there are job opportunities. Özge Öner and Johan Wennström, IFN, have analyzed where new arrivals are placed and find that it is in ...
2.06.2015

A tribute to the entrepreneur

The 2015Global Award for Entrepreneurship Research was awarded to Professor Emeritus Sidney G. Winter, The Wharton School, University of Pennsylvania, at a ceremony in Stockholm on May 20, 2015.  Prior to the ceremony Sidney Winter sat down with IFN-po...
28.05.2015

GDP is not enough – Or how to measure life

Diane Coyle, professor at the University of Manchester with a PhD in economics from Harvard, is one of the internationally renowned scholars in the debate on how we best define and measure national economies. She has authored a number of books, the lat...
13.04.2015

Människoapans utmaning

Niklas Elert, forskare på IFN, har skrivit boken Människoapans utmaning (Timbro). Budskapet i boken är att ekonomisk tillväxt inte behöver vara dålig för miljön. Tvärtom är en rikare värld på många sätt en förutsättning för en grönare tillvaro. Men det...
3.11.2014

Forskning om skolans problem

Utbildningspolitik var ett hett ämne i valrörelsen 2014, inte minst efter att Sveriges dåliga resultat i PISA-undersökningen från 2012 publicerats. Men vad säger forskningen om de förslag till reformer som politikerna står för? I denna poddsändning sam...
2.05.2014

Hur minimilöner och LAS påverkar sysselsättning och produktivitet

Docent Per Skedinger intervjuas om hur minimilöner påverkar bland annat utanförskap för ungdomar. Han är arbetsmarknadsforskare och har nyligen publicerat en uppsats med titeln ”Högre minimilöner ökar arbetslösheten bland flyktingar”. Carl-Magnus Bjugg...
16.12.2013

Vad betyder moral och sociala attityder för ekonomin?

Institutionernas ekonomi är ett nytt forskningsprogram på IFN. Här studerar forskarna hur människors moral, normer och sociala attityder påverkar deras beteende och därmed ekonomins sätt att fungera. I programmet intervjuas docent Niclas Berggren, chef...
26.11.2013

Att forska är spännande!

Vad gör en forskare och vem passar att bli forskare? Det är några av de frågor som ges svar på i detta program. Professorerna Magnus Henrekson och Lars Persson berättar om nydanande forskningen i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning. ...