Aldring og helse

http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://soundcloud.com/aldring-og-helse
Description
Aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig.
Language
🇳🇴 Norwegian
last modified
2019-06-11 08:50
last episode published
2019-06-11 07:40
publication frequency
37.99 days
Contributors
Aldring og helse author  
Dockercast owner  
Explicit
false
Number of Episodes
27
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Science & Medicine

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
11.06.2019 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT 31: Forebygging av demens

Forelesere er Geir Selbæk, Forskningssjef, Aldring og helse, Knut Engedal, Seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Heine Strand, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet/Aldring og helse. Meld deg på, og finn flere nett foredrag på nettsiden til Psyk-IT,...
Aldring og helse author
9.04.2019 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk–IT 30: Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demens

Foreleser er Jørgen Wagle, Spesialist i eldrepsykologi/ph.d , forsker, Aldring og helse. Du finner selve nettforedraget her, https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/nasjonal-faglig-retningslinje-om-demens-utredning-ved-mistanke-om-demens/
Aldring og helse author
12.03.2019 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT 29: Personsentrert omsorg - fra teori til praksis

Personsentrert omsorg – fra teori til praksis med Irene Mari Røen, stipendiat, leder ved USHT, Hedmark. Du finner selve nettforedraget her, https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/personsentrert-omsorg-fra-teori-til-praksis/
Aldring og helse author
12.02.2019 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psy-IT 28: Hvordan bruke dyr og sosiale robotdyr i demensomsorg?

Nettforeleser er Nina Jøranson, Førsteamanuensis, ph.d. VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag.
Aldring og helse author
15.01.2019 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT 27: Vold og overgrep mot eldre – Janne Myhre

Nettforeleser er Janne Myhre, ph.d. stipendiat, NTNU, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Trondheim. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget...
Aldring og helse author
6.12.2018 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT 26: Bildediagnostikk i utredning av demens - Kjell Arne Kvistad

Nettforeleser er Kjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege dr. med., Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer he...
Aldring og helse author
6.11.2018 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk–IT 25: Alkohol og det gode eldreliv – Sverre Nesvåg

Foreleser er Nettforeleser er Sverre Nesvåg, Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest/KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag ...
Aldring og helse author
9.10.2018 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT 24: Psykoterapi med eldre – Minna Hynninen

Foreleser er Minna Hynninen, psykolog, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, førsteamanuensis II, UiB. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget m...
Aldring og helse author
11.09.2018 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT 23: Personsentrert omsorg og miljøbehandling

Foreleser er Janne Røsvik, sykepleier, cand.polit, PhD, Aldring og helse. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her, https://vimeo.com/288165937/2422ac44...
Aldring og helse author
14.08.2018 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT 22: Utviklingshemning og aldring

Foreleser er Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver, Aldring og helse. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her, https://vimeo.com/284123821/81614d9676
Aldring og helse author
5.06.2018 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT: Samtykkekompetanse

Foreleser er Ásgeir Bragason, overlege, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: https://vimeo.com/272211270/0fcd7...
Aldring og helse author
8.05.2018 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk - IT: Agitasjon hos personer med demens

Foreleser er Bjørn Lichtwarck, spesiallege/forsker, alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter, Sykehuset Innlandet. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansj...
Aldring og helse author
10.04.2018 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT: Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelsesproblemer og demens

Foreleser er Johanne Tonga. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: https://vimeo.com/261266548
Aldring og helse author
12.03.2018 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT: Vaskulær depresjon

Foreleser er Torfinn Lødøen Gaarden Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: https://vimeo.com/258576104/bbfa3cd4c8
Aldring og helse author
16.02.2018 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT: Pårørende til person med demens

Foreleser er Svein Buvik, med introduksjon av Kari Midtbø Kristiansen. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: vhttps://vimeo.com/252501856/a4b6a69f92
Aldring og helse author
16.01.2018 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT: Fysisk aktivitet og demens

Foreleser er Elisabeth Telenius Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: https://vimeo.com/249779866
Aldring og helse author
5.12.2017 http://i1.sndcdn.com/avatars-000198624120-ey6e2f-original.jpg

Psyk-IT: Selvmord blant eldre

Foreleser er Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier RVTS Vest. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/selv...
Aldring og helse author
7.11.2017

Psyk-IT: ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienter

Foredraget ble publisert 10.10.2017. Foreleser er Tor Magne Bjølseth. Gå til www.psykit.no for å registrere deg for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: https://www.aldringoghelse.no/alle-arti...
Aldring og helse author
23.08.2017

Psyk-IT: Alderspsykiatrisk team i Sogndal

Foreleser er Gro Selås. Registrer deg på aldringoghelse.no/psykit for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: https://beta.aldringoghelse.no/alle-artikler/alderspsykiatrisk-team-i-sogndal/
Aldring og helse author
5.06.2017

Psyk - IT: Eldre og alkoholbruk - Hva vet vi?

Foreleser er seniorforsker Anne Helvik. Registrer deg på aldringoghelse.no/psykit for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: https://vimeo.com/215643133
Aldring og helse author
5.04.2017

Psyk-IT: Lewy-legeme demens

Foreleser er Dag Årsland Registrer deg på aldringoghelse.no/psykit for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: https://vimeo.com/207942803
Aldring og helse author
14.02.2017

Psyk-IT: Angst hos alderspsykiatriske pasienter

Foreleser er Anette Bakkane Bendixen. Registrer deg på aldringoghelse.no/psykit for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: https://vimeo.com/202377010/e3ebbb9898
Aldring og helse author
23.01.2017

Psyk-IT: Depresjon hos eldre

Foreleser er Dagfinn Green, overlege ved St. Olavs hospital. Registrer deg på aldringoghelse.no/psykit for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: https://vimeo.com/198323734
Aldring og helse author
21.12.2016

Psyk-IT: Legemidler for kognitive symptomer ved demens

Foredragsholder er seniorforsker i Aldring og helse, professor emeritus Knut Engedal. Registrer deg på aldringoghelse.no/psykit for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgjengelig. Se hele foredraget med plansjer her: https://vimeo.com/193144...
Aldring og helse author
29.11.2016

Psyk-IT: Diagnostikk av demens i spesialisthelsetjenesten

Foredragsholder er seniorforsker i Aldring og helse, professor emeritus Knut Engedal. Dette foredraget inneholder flere referanser til bilder. Du kan også se foredraget her: https://vimeo.com/191144460 Registrer deg på aldringoghelse.no/psykit for å f...
Aldring og helse author
27.10.2016

Psyk-IT: Diagnose til rett tid, eller diagnose tidligst mulig

Foredragsholder er Per Kristian Haugen Du kan også se innlegget her: http://aldringoghelse.no/startside/alderspsykiatri/psyk-it/psyk-it-diagnose-i-rett-tid Registrer deg på aldringoghelse.no/psykit for å få varsel på epost når neste foredrag er tilgj...
Aldring og helse author
26.09.2016

Psyk-IT: Alderspsykiatri i Norge og verden

Foredragsholder er forskningssjef i Aldring og helse, Geir Selbæk. Du kan også se foredraget her: http://aldringoghelse.no/startside/alderspsykiatri/alderspsykiatri-i-norge-og-verden Registrer deg på aldringoghelse.no/psykit for å få varsel på epost...
Aldring og helse author