Marktplatz – nemački jezik u privedi | Učite nemački | Deutsche Welle

Privredni nemački za naprednije: Marktplatz je kurs koji će Vas uvesti u poslovni svet i privredne teme.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.dw.de/dw/0,,3785,00.html?maca=ser-DKpodcast_marktplatz_ser-3950-xml-mrss
Description
Privredni nemački za naprednije: Marktplatz je kurs koji će Vas uvesti u poslovni svet i privredne teme.
Language
🇷🇸 Serbian
last modified
2019-01-14 13:57
last episode published
2008-06-27 15:17
publication frequency
0.0 days
Contributors
DW.COM | Deutsche Welle owner   author  
Explicit
false
Number of Episodes
26
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Education K-12 Higher Education Language Courses

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
27.06.2008

Lekcija 26

Poslovna kultura Način rukovođenja preduzećem, korporejt ajdentiti: Na koji način se preduzeće predstavlja u poslovnom okruženju i kako se odvija komunikacija. Teme: korporejt ajdentiti, korporejt dizajn, način rukovođenja preduzećem.
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 25

Industrija i privredne komore Savetovanje, interesno zastupanje: Na koji način je organizovana nemačka privreda i kako se ona prezentuje. Teme: Industrijska i trgovačka komora (IHK), Spoljnotrgovinska komora (AHK), Savez nemačkih industrijskih i ...
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 24

Rečni transport i logistika luka Kontejner, kanali, rečna tarifna naplata: Zbog čega se roba prevozi rekama i morima. Teme: rečni i morski transport
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 23

Franšizing Sistematizacija radnih mesta, saradnja, kontrola: Na koji način preduzeća dalje prenose svoj know-how. Teme: Franšizing, licencni ugovori, sistem filijala.
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 22

Strukturne promene u poljoprivredi Mleko, žitarice, subvencije: Na koji način se poslovanje promenilo u agrarnom sektoru poslednjih decenija. Teme: Poljoprivreda
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 21

Stukturne promene u industriji Ugalj, čelik, nezaposleni: Kako se na Rursku (industrijsku) oblast odraža kraj tracionalnih industrija. Teme: crna metalurgija, subvencije u industriji uglja
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 20

Otpadne vode Štetni materije, sistemi za prečišćavanje: Kako kontrolisati nepotrebnu potrošnju vode i koje držati čistom. Teme: otpadne vode, zaštita okoline.
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 19

Borba protiv poplave amabalaža Obnovljive materije, ekološka ispravnost, ekološka proizvodnja: Kako izbeći stvaranje otpada u proizvodnji i umanjiti zagađivanje životne sredine. Teme: ekološka ispravnost, recikliranje, ekološko poslovanje, propis...
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 18

Interkulturalni izazovi – Svetsko tržište na Kelnskom sajmu Prezentacija, kontakti, narudžbine: Gde i na koji način je potrebno predstaviti proizvod. Teme: Sajmovi
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 17

Školovanje na poslu Prijavljivanje, praktično školovanje, polaganje testova: Šta je moguće a šta neophodno uraditi nakon školovanja. Teme: dvostruki sistemi, praktično školovanje, zanatsko školovanje.
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 16

Automatizacija i racionalizacija Proizvodni timovi, isporuka, roboti: Na koji način preduzeća pokušavaju da umanje personalne troškove i lagerovanje proizvoda. Teme: racionalna proizvodnja, autsorsing, sindikalni savet, prekvalifikovanje, otpremn...
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 15

Istraživanje i razvoj Konkurentnost, probna faza, spremnost za plasman na tržištu: Kako od ideje stići do finalnog proizvoda. Teme: patent, istraživanje, razvoj, koncept, F&E
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 14

Marketing Marketinška analiza, ciljna grupa, proizvodni imidž: Kako proizvod učiniti interesantnim i uspešnim. Teme: prodaja, poslovni obrt, marketing, pozicioniranje preoizvoda.
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 13

Predstavništvo u inostranstvu Sedište, troškovi plata, ekološki standardi: Zašto preduzeća investiraju i proizvode u inostranstvu. Teme: direktna investicija, troškovi plata, podpreduzeća, predstavništvo u inostranstvu
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 12

Džojntventr – Firma Krohne Izvoz, ekspanzija, saradnja: Kako funkcioniše prekogranična saradnja preduzeća. Teme: sinergija, spajanje preduzeća, džojntventr.
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 11

Špedicija je komunikacija Troškovi transporta, popusti, termin isporuke: Kojim sve putevima roba putuje po svetu? Teme: teretni saobraćaj, transport, saobraćajni sistem
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 10

Kobinovani prevoz robe Red vožnje, troškovi utovara: Na koji način, kuda i zašto je transport robe neophodan. Teme: teretni saobraćaj, transport, sistem saobraćaja
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 09

Finansiranje preduzeća Troškovi, otvaranje računa, konkurs: Kako obezbediti sredstva za potrebe novog preduzeća i kako ih vratiti. Teme: otvaranje računa, finansijsko poslovanje, konkurs, sopstveni kapital.
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 08

Konsalting Jezik, kultura, zakoni: Šta je sve važno priliko otvaranja firme u inostranstvu i čiji su saveti od koristi. Teme: Konsalting, socijalno osiguranje, nova tržišta, lizing.
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 07

Poslovanje u spoljnoj trgovini Rizik u isporuci, kreditna sigurnost, validnost: Kako da se isporučilac osigura ukoliko kupac ne plati robu. Teme: spoljna trgovina, izvoz, zadržavanje vlasničkog prava, kreditna sigurnost, validnost.
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 06

U službi gostiju – Hotel kao uslužno preduzeće Usluga, prijateljski odnos, usluga po meri gosta: Koji su to kvalitite potrebni za uspešno poslovanje u uslužnoj delatnosti. Teme: uslužna delatnost, usluga po meri gosta, Hotel.
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 05

Obračun I formiranje cene Paušalni turistički aranžman, grupno putovanje, neplanirane ture: Po kom principu funkcionišu turistički aranžmani? Teme: obračun, grupno putovanje, formiranje cene, paušalni turistički aranžman, neplanirane ture, turisti...
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 04

Ugovor o kupovini, garancija i jemstvo AGB, BGB, TIF (TÜV): Koja prava i obaveze potrošač prilikom kupovine proizvoda ima? Teme:Ugovor o kupovini, garancija, jemstvu, AGB, BGB, TIF
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 03

Zanat – Put ka samostalnom radu Početni kapital, sedište, asortiman: Kako se uz pomoć dobre ideje može otvoriti nova firma. Teme: Početni kapital, sedište firme, asortiman
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 02

Riblja pijaca – Konkurencija na delu Tržišna niša, poslovna ideja, započinjanje posla: Kako se dobrim koncetom pozicionirati na tržištu? Teme: Tržišna niša, poslovna ideja, započinjanje posla
DW.COM | Deutsche Welle author
27.06.2008

Lekcija 01

Kiosk – sve na jednom mestu Novine, slatkiši, cigarete: Sve funkcioniše kao porodičan posao. Teme: Porodični posao, kiosk, veleprodaja
DW.COM | Deutsche Welle author