Marktplatz – gjuha gjermane në ekonomi | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

Gjermanishtja e biznesit për të përparuarit: Marktplatz është një kurs i gjermanishtes që ju ambjenton me fjalorin e jetës së përditshme në punë dhe me tema të tjera ekonomike.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.dw.de/dw/0,,3672,00.html?maca=alb-DKpodcast_marktplatz_alb-4082-xml-mrss
Description
Gjermanishtja e biznesit për të përparuarit: Marktplatz është një kurs i gjermanishtes që ju ambjenton me fjalorin e jetës së përditshme në punë dhe me tema të tjera ekonomike.
Language
🇦🇱 Albanian
last modified
2019-01-14 14:44
last episode published
2009-04-08 14:11
publication frequency
0.0 days
Contributors
DW.COM | Deutsche Welle author   owner  
Explicit
false
Number of Episodes
26
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Education K-12 Higher Education Language Courses

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
8.04.2009

Mësimi 26

Kultura e ndërmarrjes Stili i drejtimit, hierarkia, identiteti i ndërmarrjes: si e prezanton veten jashtë një sipërmarrje dhe si komunikon ajo. Temat: Identiteti i ndërmarrjes, dizenjoja e ndërmarrjes, stili drejtues
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 25

Dhomat e industrisë dhe të tregtisë Konsultimi, informacioni, përfaqësimi i interesave: si organizohet dhe prezantohet ekonomia gjermane. Temat: Dhomat e Industrisë dhe të Tregtisë (IHK), Dhomat e Tregtisë së Jashtme (AHK), Shoqata gjermane e Dhomave...
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 24

Lundrimi brenda vendit dhe logjistika në porte Kontenjerët, kanalet, tarifat e transportit të mallrave: si dhe pse transportohen mallrat në lumenj dhe dete. Tema: Lundrimi brenda vendit
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 23

Françaising (koncesioni i përdorimit të emrit të ndërmarrjes) Ndarja e punës, bashkëpunimi, kontrolli: si i përcjellin firmat emrin dhe njohuritë e tyre teknologjike. Temat: françaising, kontrata e licencës
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 22

Ndryshimi strukturor në bujqësi Qumështi, drithërat, subvencionet: si ka ndryshuar puna në sektorin agrar dekadat e fundit. Tema: bujqësia
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 21

Ndryshimi strukturor në industri Qymyri, çeliku, të papunët: ndikimi i fundit të industrive tradicionale mbi rajonin e Ruhrit. Temat: Industria e minierave dhe siderurgjike, subvencionet për qymyret, ndryshimi strukturor, monstruktura
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 20

Shfrytëzimi i ujërave të përdorura Substanca të dëmshme, impiant pastrimi i ujërave të përdorura: si mund ta kursesh ujrin e çmueshëm dhe ta mbash atë të pastër. Temat: Shfrytëzimi i ujërave të përdorura, mbrojtja e ambjentit
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 19

Lufta kundër teprimit me paketime Koshat e verdhë, pika e gjelbër, ekonomia e ricklimit: si duhet të shmanget krijimi i mbeturinave dhe të pakësohet ndotja e mjedisit. Temat: Pika e gjelbër, ricklimi, eko-menaxhimi, rregullat për paketimet
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 18

Sfida ndërkulturore- tregu ndërkombëtar Panairi i Këlnit Prezantimi, kontaktet, porositë: si dhe ku mund t'ja paraqesësh veten dhe produktet e tua botës së specializuar. Tema: Panairi
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 17

Kualifikimi në ndërmarrje Aplikimi, shkollat profesionale, provimi për ndihmësmjeshtër: çfarë mund të bësh dhe çfarë duhet të bësh pas shkollës. Temat: Sistemi dual, kualifikimi profesional, shkolla e ulët profesionale
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 16

Automatizimi dhe racionalizimi Ekipet e prodhimit, livrimi sekuencial, robotët e punës: si përpiqet një sipërmarrje të kursejë koston e personelit dhe të magazinimit. Temat: Thjeshtimi i strukturave organike për rritjen e efikasitetit të prodhimit (...
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 15

Kërkimi dhe zhvillimi Presioni i konkurencës, faza testuese, maturimi për tregtim: si kthehet një ide në një produkt të ri. Temat: patentat, kërkimi, zhvillimi, shpikja, Kërkimi& Zhvillimi
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 14

Marketingu Analiza e tregut, grupi i destinuar, imazhi i produktit: si e bën një produkt interesant dhe të suksesshëm. Temat: Distribucioni, shitja, marketingu, pozicionimi i produktit
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 13

Filiali në botën e jashtme Rajoni, kostot e pagave, standartet e mjedisit: pse investojnë dhe prodhojnë sipërmarrjet në botën e jashtme. Temat: investimet direkte, përpunimet me porosi jashtë shtetit, sipërmarrjet e asociuara (filialet), filialet në ...
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 12

Ndërmarrja e përbashkët – Firma Krohne Eksporti, ekspansioni, bashkëpunimi: si bashkëpunojnë sipërmarrjet në plan ndërkombëtar. Thema: sinergjia, fuzionimi i sipërmarrjeve, ndërmarrja e përbashkët (Joint Venture)
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 11

Spedicioni është komunikacion Shpenzimet e transportit, hendeku i çmimeve, data e shkarkimit: në cilat rrugë arrijnë mallrat në të gjithë botën. Temat: qarkullimi i mallrave, transporti, shërbimi i transportit dhe komunikacionit
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 10

Qarkullimi i kombinuar i mallrave Orari i udhëtimit, emisionet, kostoja e ngarkimit: si, ku dhe pse transportohen mallrat. Temat: qarkullimi i mallrave, transporti, shërbimi i transportit dhe komunikacionit
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 09

Financimi i sipërmarrjeve Kostoja, llogaria rrjedhëse, falimentimi: ku mund të gjesh para për një sipërmarrje të re – dhe si mund t'i kthesh ato. Tema: kredia me zbulim, financimi i sipërmarrjes, falimentimi, kapitalet e veta
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 08

Këshillimi ekonomik Gjuha, kultura, ligjet: ajo që ka rëndësi kur një ndërmarrje shpërngulet jashtë shtetit- dhe kush të jep informacion. Temat: këshillimi ekonomik, sigurimi social, tregjet në rritje, lising
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 07

Financimi në tregtinë e jashtme Rreziku në furnizime, sigurimi i kredive, aftësia paguese: si mbrohet furnizuesi, kur klienti nuk është në gjendje të paguajë. Temat: tregtia e jashtme, eksporti, rezervimi i së drejtës mbi pronën, kredia e furnitorëve...
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 06

Shërbimi ndaj klientëve Hoteli si ndërmarrje shërbimi Shërbimi, sjellja miqësore, orientimi te klienti: cilësitë e rëndësishme për një ndërmarrje të suksesshme shërbimi. Temat: ndërmarrja e shërbimit, orientimi te klienti, hoteli
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 05

Kalkulimi dhe caktimi i çmimit Pushime me tarifë aforfe, udhëtime në grup, ekskursione motivuese (incentive): si funksionojnë degët e shumta të sektorit të turizmit. Temat: kalkulimi, udhëtimi në grup, organizimi i çmimeve, pushime me tarifë aforfe
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 04

Kontrata e blerjes, garancia dhe përgjegjësia Cilat janë të drejtat dhe detyrimet që ke kur blen një produkt. Temat: kontrata e blerjes, garancia, përgjegjësia, kushtet e përgjithshme tregtare, Kodi Civil, TÜV
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 03

Artizanati – si mund të ngresh një biznes tëndin Kapital fillestar, lokacioni, sortimenti i produkteve: si mund të ngresh me një ide të mirë një sipërmarrje të re. Temat: kapital fillestar, lokacion, gamë produktesh
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 02

Tregu i peshkut – konkurencë e drejtpërdrejtë Segment i tregut, ide biznesi, çelje e një biznesi: si mund të pushtosh me një koncept të mirë një boshllëk në treg. Temat: boshllëk në treg, ide biznesi, çelje e një biznesi
DW.COM | Deutsche Welle author
8.04.2009

Mësimi 01

Kiosku – Të gjitha gjërat në një vend Revista, ëmbëlsira, cigare: si funksionon një sipërmarrje e vogël në pronësi familjare. Temat: biznesi familjar, kiosku, tregtia me shumicë
DW.COM | Deutsche Welle author