Marktplatz – германскиот јазик во стопанството | Учење германски | Deutsche Welle

Wirtschaftsdeutsch für Fortgeschrittene:"Marktplatz" ist ein Sprachkurs, der Sie in den beruflichen Alltag und andere Wirtschaftsthemen einführt.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.dw.de/dw/0,,10226,00.html?maca=maz-DKpodcast_marktplatz_maz-4432-xml-mrss
Description
Wirtschaftsdeutsch für Fortgeschrittene:"Marktplatz" ist ein Sprachkurs, der Sie in den beruflichen Alltag und andere Wirtschaftsthemen einführt.
Language
🇲🇰 Macedonian
last modified
2019-01-14 14:47
last episode published
2007-06-20 10:09
publication frequency
0.0 days
Contributors
DW.COM | Deutsche Welle owner   author  
Explicit
false
Number of Episodes
26
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Education K-12 Higher Education Language Courses

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
20.06.2007

Лекција 01

Киоск – сé под еден покрив Списанија, слатки, цигари: како функционира едно мало семејно претпријатие. Теми: семејно претпријатие, киоск, трговија на големо.
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 02

Рибен пазар – директна конкуренција Пазарна ниша, бизнис-идеја, започнување бизнис: како со добар концепт може да се освојат пазарни сегменти. Теми: пазарна ниша, бизнис идеја, започнување бизнис.
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 03

Занает – пат кон самостојност Почетен капитал, локација, асортиман: како може со добра идеја да се основа претпријатие. Теми: почетен капитал, локација, асортиман
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 04

Куповен договор, гаранција и одговорност Кои права и обврски ги имате кога купувате производ. Теми: куповен договор, гаранција, одговорност.
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 05

Калкулација и формирање цена Паушален одмор, патување во група, бонус патување: како функционираат многубројните гранки во туристичката бранша. Теми: калкулација, патување во група, формирање цена, паушален одмор, бонус- патување, туристичка бранша
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 06

Услуги за муштерии – хотел како услужно претпријатие Сервис, љубезност, ориентираност кон муштериите: кои квалитети се важни за успешно водење на услужно претпријатие. Теми: претпријатие со услужна дејност, ориентираност кон муштериите, хотел
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 07

Финансирање во надворешна трговија Ризик при испорака, кредитно покритие, бонитет: како да се заштити испорачателот доколку муштеријата не може да плати. Теми: надворешна трговија, извоз, задржување на правото на сопственост, кредит за испорачатело...
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 08

Советување Јазик, култура, закони: на што треба да се обрати внимание при префрлање на фирма во странство - и каде можете да добиете информации. Теми: советување, социјално осигурување, нови пазари, лизинг
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 09

Финансирање на претпријатието Трошоци, кредитни обврски, банкрот: од каде може да се добијат пари за формирање ново претпријатие и како треба да се врати долгот. Теми: кредитни обврски, финансирање на претпријатието, банкрот, сопствен капитал
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 10

Комбиниран товарен сообраќај План на возење, емисија на штетни гасови, трошоци за товарење: како, каде и зошто се транспортираат стоки Теми: товарен сообраќај, транспорт, сообраќај
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 11

Шпедицијата е комуникација Транспортни трошоци, разлика во цени, термин за истоварање: на кој начин се испраќа стоката низ целиот свет. Теми: товарен сообраќај, транспорт, сообраќај
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 12

Заедничко претпријатие (Joint Venture) – фирмата Кроне Извоз, експанзија, кооперација: како соработуваат претпријатијата надвор од границите. Теми: синергија, соединување на претпријатија, Joint Venture
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 13

Претставништво во странство Локација, трошоци за месечни плати, еколошки стандарди: зошто претпријатијата инвестираат и произведуваат во странство. Теми: директна инвестиција, зголемување на платите, сестринско претпријатие, претставништво во странст...
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 14

Маркетинг Анализа на пазарот, целна група, создавање имиџ на продукт: како еден продукт може да се направи интересен и успешен на пазарот. Теми: дистрибуција, продажба, маркетинг, позиционирање на производот на пазарот
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 15

Истражување и развој Конкуренција на пазарот, тест-фаза, производ што е подготвен за излез на пазар: како од идеја се создава нов производ. Теми: патент, истражување, развој, пронајдок.
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 16

Автоматизација и рационализација Производни тимови, директна испорака, роботи во производството: како претпријатието се обидува да заштеди на персонал и трошоци за складирање. Теми: оптимирано производство, аутсорсинг, синдикат, преквалификација, на...
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 17

Обучување во претпријатие Апликација, стручно училиште, испит: што може да се работи по завршување на обуката и што мора за тоа да се направи. Теми: дуален систем, стручно образование, стручно училиште
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 18

Меѓународни предизвици - светски пазар на Саемот во Келн Презентација, контакти, налози: како и каде се претставуваш со своите производи пред светската стручна публика. Теми: саем.
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 19

Борба против навалата на амбалажи Жолт контејнер (делење на отпадот), ознака на амбалажи што се рециклираат (Grüner Punkt), рециклирање во стопанството: како да се намали сметот и загадувањето на околината. Теми: ознака на амбалажи што се рециклира...
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 20

Стопанство на отпадни води Штетни материи, уреди за прочистување на водата, трошоци за отпадна вода: како да се заштеди и да се одржува чиста драгоцената вода. Теми: стопанство на отпадни води, заштита на околината
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 21

Структурна промена во индустријата Јаглен, челик, невработени: како крајот на традиционалната индустрија се одразува врз Рурската област. Теми: рударство, субвенции за јаглен, структурна промена, моноструктура
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 22

Структурна промена во земјоделството Млеко, житарици, субвенции: како се промени работата во аграрниот сектор во последниве децении. Тема: земјоделство
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 23

Систем на франшизи Поделба на работата, кооперација, контрола: како го пренесуваат фирмите нивното име и знаењето. Теми: франшизирање, договор за лиценци, филијален систем
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 24

Внатрешна пловидба и логистика во пристаништето Контејнери, канали, тарифи за транспорт: како и зошто се транспортира стоката преку реки и мориња. Теми: внатрешна пловидба
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 25

Индустриска и стопанска комора Советување, информирање, застапување на интереси: како се организира и презентира германското стопанство. Теми: индустриска и стопанска комора (IHK), Комора на трговија со странство (AHK). Германска индустриска и стопа...
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 26

Култура на претпријатието Стил на раководење со претпријатието, хиерархија, корпорациски идентитет: како се презентира и како комуницира претпријатието. Теми: корпорациски идентитет, корпорациски дизајн, стил на раководење со претпријатието
DW.COM | Deutsche Welle author