Deutsch – warum nicht? Серија 2 | Учење германски | Deutsche Welle

Андреас има многу работа. Тој треба да се грижи за гостите во хотелот, да најде соба за неговите родители и да направи интервју со Карл Велики. Покрај тоа, родителите ќе дознаат која е Екс и како Андреас ја запознал. Граматички акценти: модални глаголи, перфект, датив.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.dw.de/dw/0,,10224,00.html?maca=maz-DKpodcast_dwn2_maz-4429-xml-mrss
Description
Андреас има многу работа. Тој треба да се грижи за гостите во хотелот, да најде соба за неговите родители и да направи интервју со Карл Велики. Покрај тоа, родителите ќе дознаат која е Екс и како Андреас ја запознал. Граматички акценти: модални глаголи, перфект, датив.
Language
🇲🇰 Macedonian
last modified
2019-01-13 10:45
last episode published
2007-06-20 08:31
publication frequency
2.83 days
Contributors
DW.COM | Deutsche Welle author   owner  
Explicit
false
Number of Episodes
26
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Education K-12 Higher Education Language Courses

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
20.06.2007

Лекција 01 - Кој си ти?

Сте го испуштиле првиот дел? Кој учествуваше досега... Граматички дел: нема нова граматика
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 02 - Што можам да направам за Вас?

Непознати господини и постари дами- Андреас за време на работата на рецепцијата... Граматички дел: модалниот глагол können
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 03 - Тоа лежи многу централно

Повторно нервоза со гостите... Граматички дел: повторување на глаголската конјугација
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 04 - Невозможно!

Сега уше и несогласување со шефицата... Граматички дел: префиксот un- и суфиксот –in
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 05 - Еден автобус не може да биде шармантен!

Андреас и Екс играат една игра Граматички дел: повторување на личните заменки
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 06 - Можеби и треба помош?

Еден невообичаен гостин во соба 15... Граматички дел: повторување на местото на зборовите во реченицата
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 07 - Mојот авион полетува во девет чесот

На рецепција: на еден човек му се брза... Граматички дел: модалниот глагол dürfen
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 08 - Tоа не треба да го правиш!

Телефонски повик: родителите на Андреас доѓаат... Граматички дел: модалните глаголи: sollen и müssen
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 09 - За мене банани!

Фрижидерот на Андреас е повторно празен.. Граматички дел: нулти член
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 10 - Tи секогаш сакаш сé да знаеш.

Мајката на Андреас е радознала... Граматички дел: модалниот глагол wollen
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 11 - Можеби во театар?

Тешки дисусии во семејството на Андреас... Граматички дел: одредување на место wohin
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 12 - Со студиите е сé во ред.

Таткото на Андреас има проблеми... Граматички дел: датив на одредениот член и на личната заменка
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 13 - Имате и црна боја?

Mајката на Андреас се пробива низ стоковната куќа... Граматички дел: имиња составни од повеќе делови
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 14 - Тоа би требало да е интересно

Театар за време на теататската вечер... Граматички дел: одредување на место- wo / модален глагол sollen
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 15 - Човекот по име Macki Messer

Андреас и Екс пред театарската вечер... Граматички дел: датив на имиња со машки род
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 16 - Tоа го слушна некој

Андреас ја раскажува неговата тајна... Граматички дел: перфект со глаголот haben
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 17 - Од каде потекнува името Ахен?

Репортажата на Андреас: првата потрага по матерјали... Граматички дел: нема нова граматика
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 18 - Тоа го знам од него

Разговор за тајните на Ахен... Граматички дел: датив(I)
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 19 - Како се разговара со цар?

Интервју со Карло Велики... Граматички дел: датив (II)
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 20 - Резервирав една соба

Несреќен ден за господинот Милер.. Граматички дел: датив (III)
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 21 - Како да стигнам до поштата?

Забуна на рецепцијата... Граматички дел: зборчето denn
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 22 - Во среда, во седум часот наутро

Проблеми во хотелот Европа: тушот е расипан... Граматички дел: oзначување на време
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 23 - Па што се случи?

Eден стар пријател на телефон... Граматички дел: перфект на делливи глаголи
DW.COM | Deutsche Welle author
20.06.2007

Лекција 24 - Тоа го заборавив

Посета во болница кај Др.Тирман... Граматички дел: перфект на неделливи глаголи
DW.COM | Deutsche Welle author
10.04.2007

Лекција 25 - Можете уште пешкири да ми дадете?

Андреас, Др.Тирман и Госпоѓа Бергер планираат едно возење со брот... Граматички дел: глаголи со датив и акузатив
DW.COM | Deutsche Welle author
10.04.2007

Лекција 26 - Патувањето кон Лорелај е прекрасно

Екс ненадејно исчезна... Граматички дел: нема нова граматика
DW.COM | Deutsche Welle author