Deutsch – warum nicht? Серија 1 | Учење германски | Deutsche Welle

Ахен, хотел Европа. Овде работи Андреас за да може да ги финансира студиите по новинарство. Навистина станува возбудливо кога познатиот музичар од соба 10 одненадеж исчезнува. Граматички акценти: глаголска конјугација, заменки, едноставни прашања, акузатив.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.dw.de/dw/0,,10224,00.html?maca=maz-DKpodcast_dwn1_maz-4428-xml-mrss
Description
Ахен, хотел Европа. Овде работи Андреас за да може да ги финансира студиите по новинарство. Навистина станува возбудливо кога познатиот музичар од соба 10 одненадеж исчезнува. Граматички акценти: глаголска конјугација, заменки, едноставни прашања, акузатив.
Language
🇲🇰 Macedonian
last modified
2019-01-13 10:45
last episode published
2007-06-18 15:02
publication frequency
2.96 days
Contributors
DW.COM | Deutsche Welle owner   author  
Explicit
false
Number of Episodes
26
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Education K-12 Higher Education Language Courses

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
18.06.2007

Лекција 01 - Тоа е една песна

Завесата се дига: воведна лекција... Граматички дел: конјугација на глаголот sein (I)
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 02 - Ало, такси!

Ахен. Еден постар господин повикува такси. Целта му е: Hotel Europa... Граматички дел: начини на поздравување.
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 03 - Хотелот Европа

Андреас, Хана, госпоѓа Бергер- личностите се претставуваат. Граматички дел: конјугација на глаголот sein (II).
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 04 - Кој сте Вие?

Др.Тирман пристигнува во хотелот Европа... Граматички дел: други форми на глаголот sein.
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 05 - Па тоа е неучтиво!

Екс му приредува непријатности на Андреас... Граматички дел: зборчето doch
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 06 - Што правите Вие?

Др. Тирман се чуди на манирите на Андреас... Граматички дел: конјугација на глаголи (I).
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 07 - Ти си чуден.

Екс се чуди на ставот на Андреас... Граматички дел: глаголска конјугација (II).
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 08 - Од каде доаѓаш ти ?

Старите другари и младата репортерка- луѓе Хотел Европа... Граматички дел: прашања со woher и препозицијата aus
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 09 - Ти го знаеш тоа!

Екс и Андреас му се чудат на Др. Тирман... Граматички дел: глаголска конјугација (III).
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 10 - Има уште една слободна соба?

Пристигнува еден нов гостин... Граматички дел: прашални реченици
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 11 - Повторно таква соба!

Хана собарката и нервозата со гостите... Граматички дел: одреден и неодреден член.
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 12 - Судент или портир?

Екс не може да ја држи устата затворена... Граматички дел: глаголска конјугација (IV)
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 13 - Повелете- еве го мојот клуч.

Доаѓање и одење- Андреас на работа... Граматички дел: посесивни заменки: mein, dein ...
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 14 - Ќе дојдете во Ахен?

Андреас пишува писмо за дома... Граматички дел: глаголска конјугација (V)
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 15 - И касетите ги продаваш?

Андреас се подготвува да оди на пазарот за стари работи. Граматички дел: множина кај именките
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 16 - Пробајте!

На пазарот за стари работи: Екс повторно се вмешува. Граматички дел: императив
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 17 - Четири шољи- тоа чини четири марки.

На пазарот за стари работи: градинарски џуџиња и коболди. Граматички дел: директен објект
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 18 - Без работи, без багаж

Возбуда во хотелот- Господинот Маер исчезна за време на ноќта. Граматички дел: глаголот haben
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 19 - Сакам да спијам

Господинот Маер е исчезнат- само неговата флејта е во собата. Граматички дел: модалниот глагол mögen
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 20 - Болни сте?

Господинот Маер е повторно тука... Граматички дел: посесивни заменки. Множина - meine
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 21 - Бев во Есен

Господинот Маер ја раскажува неговата приказна... Граматички дел: Имперфект од sein / haben
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 22 - И неговата жена?

Во влезната хала: Госпоѓа Милер и Госпоѓа Хофман... Граматички дел: посесивни заменки
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 23 - Кој зборува таму?

На Андреас повторно му треба изговор... Граматички дел: неправилни глаголи
DW.COM | Deutsche Welle author
18.06.2007

Лекција 24 - Сакате уште едно кафе?

Службено јадење: Госпоѓа Бергер, Андреас и Екс... Граматички дел: имиња во акузатив
DW.COM | Deutsche Welle author
5.04.2007

Лекција 25 - Јас ќе го платам останатото

Андреас во една незгодна ситуација... Граматички дел: заменки и членови во акузатив
DW.COM | Deutsche Welle author
5.04.2007

Лекција 26 - Јас Ве канам

Господинот Тирман има една задача за Андреас- во Берлин... Граматички дел: делливи глаголи
DW.COM | Deutsche Welle author