Deutsch - warum nicht? Серия 2 | Да учим немски | Deutsche Welle

Андреас има много работа. Трябва да се грижи за гостите в хотела, да намери стая за родителите си и да интервюира Карл Велики. Освен това родителите на Андреас ще разберат коя е Екс и как той се е запознал с нея. Важна граматика: модални глаголи, перфект, датив.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.dw.de/dw/0,,2653,00.html?maca=bul-DKpodcast_dwn2_bul-3841-xml-mrss
Description
Андреас има много работа. Трябва да се грижи за гостите в хотела, да намери стая за родителите си и да интервюира Карл Велики. Освен това родителите на Андреас ще разберат коя е Екс и как той се е запознал с нея. Важна граматика: модални глаголи, перфект, датив.
Language
🇧🇬 Bulgarian
last modified
2019-01-13 10:44
last episode published
2007-12-06 17:32
publication frequency
9.25 days
Contributors
DW.COM | Deutsche Welle owner   author  
Explicit
false
Number of Episodes
26
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Education K-12 Higher Education Language Courses

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
6.12.2007

Урок 25 - Можете ли да ми донесете още кърпи за ръце?

Андреас, д-р Тюрман и г-жа Бергер планират пътешествие с кораб... Граматика: глаголи с допълнения в дателен и винителен падеж
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 24 - Аз забравих

Посещение в болницата при д-р Тюрман... Граматика: минало време на глаголи с неделима представка
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 23 - Какво се случи?

На телефона е един стар познат... Граматика: минало време на глаголи с делима представка
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 22 - В сряда, сутринта в седем часа

Проблеми в хотел “Европа”: душът е повреден... Граматика: обстоятелствени пояснения за време
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 21 - Как да стигна до пощата?

Объркване на рецепцията... Граматика: частицата denn
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 20 - Аз резервирах една стая

Злощастен ден за господин Мюлер... Граматика: дателен падеж (ІІІ)
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 19 - Как се говори с император?

Интервю с Карл Велики... Граматика: дателен падеж (ІІ)
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 18 - Това го зная от него

Разговор за тайните на Аахен... Граматика: дателен падеж (І)
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 17 - Откъде идва името Аахен?

Репортажът на Андреас: първи проучвания... Граматика: урок без граматика
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 16 - Някой чу това

Андреас разказва своята тайна... Граматика: минало време с haben
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 15 - Човек на име Меки Месер

Андреас и Екс преди театралното представление... Граматика: дателен падеж на съществителните от мъжки род
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 14 - Това било много интересно

“Театри” около ходенето на театър... Граматика: въпросителната дума wo и модалният глагол sollen
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 13 - Имате ли я и в черно?

Майката на Андреас си пробива път в универсалния магазин... Граматика: сложни думи
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 12 - Със следването всичко е окей

Бащата на Андреас има проблеми... Граматика: дателен падеж на определителния член и на личните местоимения
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 11 - Може би на театър?

Трудна дискусия в семейството на Андреас... Граматика: въпросителната дума wohin
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 10 - Ти все искаш да знаеш всичко

Майката на Андреас любопитства... Граматика: модалният глагол wollen
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 09 - За мене - банани!

Хладилникът на Андреас пак е празен... Граматика: нечленувани съществителни
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 08 - Това не трябва да правиш!

Родителите на Андреас съобщават по телефона, че пристигат... Граматика: модалните глаголи sollen и müssen
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 07 - Моят самолет тръгва в девет часа

На рецепцията: един мъж се е разбързал... Граматика: модалният глагол dürfen
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 06 - Може би тя се нуждае от помощ?

Граматика: словоред (повторение)
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 05 - Та нали един автобус не може да е очарователен!

Андреас и Екс си играят... Граматика: лични местоимения (повторение)
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 04 - Невъзможно!

На всичкото отгоре и ядове с шефката... Граматика: представката un- и наставката –in
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 03 - Той е разположен много централно

Пак ядове с гостите... Граматика: спрежение на глаголите (повторение)
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 02 - Какво мога да направя за Вас?

Андреас по време на работа на рецепцията... Граматика: модалният глагол können
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 01 - Кой си ти?

Ако сте изпуснали първата част – пак ви представяме действащите лица... Граматика: урок без граматика
DW.COM | Deutsche Welle author
19.04.2007

Урок 26 - Пътуването до Лорелай е прекрасно...

Екс внезапно е изчезнала... Граматика: урок без граматика.
DW.COM | Deutsche Welle author