Deutsch - warum nicht? Серия 1 | Да учим немски | Deutsche Welle

Аахен, хотел Европа. Андреас работи там, за да може да финансира следването си по журналистика. Става доста интересно, когато известният музикант от стая, номер 10, внезапно изчезва. Важна граматика: спрежение на глаголи, местоимения, прости въпросителни изречения, винителен падеж.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.dw.de/dw/0,,2653,00.html?maca=bul-DKpodcast_dwn1_bul-3840-xml-mrss
Description
Аахен, хотел Европа. Андреас работи там, за да може да финансира следването си по журналистика. Става доста интересно, когато известният музикант от стая, номер 10, внезапно изчезва. Важна граматика: спрежение на глаголи, местоимения, прости въпросителни изречения, винителен падеж.
Language
🇧🇬 Bulgarian
last modified
2019-01-13 10:44
last episode published
2007-12-06 17:31
publication frequency
0.0 days
Contributors
DW.COM | Deutsche Welle author   owner  
Explicit
false
Number of Episodes
26
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Education K-12 Higher Education Language Courses

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
6.12.2007

Урок 26 - Аз Ви каня

Г-н Тюрман има поръчение за Андреас. В Берлин... Граматика: глаголи с делима представка
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 25 - Аз ще платя остатъка

Андреас е в конфузна ситуация... Граматика: местоимения и определителни членове във винителен падеж
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 24 - Искате ли още едно кафе?

Делова вечеря: г-жа Бергер, Андреас и... Екс... Граматика: съществителни имена във винителен падеж
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 23 - Кой говори тук?

На Андреас пак му трябва оправдание... Граматика: неправилни глаголи
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 22 - А жена му?

Във фоайето: госпожа Мюлер и госпожа Хофман... Граматика: притежателни местоимения
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 21 - Аз бях в Есен

Г-н Майер разказва преживелиците си... Граматика: минало време на глаголите sein/haben
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 20 - Болен ли сте?

Г-н Майер се завръща... Граматика: притежателното местоимение в множествено число meine
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 19 - Аз бих желал да спя

Г-н Майер е изчезнал – само флейтата му е още в стаята. Граматика: модалният глагол mögen
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 18 - Никакви вещи, никакъв багаж

Тревога в хотела – през нощта е изчезнал г-н Майер... Граматика: глаголът haben
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 17 - Четири чаши – това прави четири марки

На бит-пазара: градински джуджета и духчета... Лични местоимения Граматика: пряко допълнение
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 16 - Я пробвайте!

На бит-пазара: Екс отново се намесва... Граматика: повелително наклонение
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 15 - Ще продадеш ли също касетките?

Андреас приготвя стари вещи за бит-пазар... Граматика: множествено число на съществителните
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 14 - Нали ще дойдете в Аахен?

Андреас пише писмо на родителите си... Граматика: спрежение на глаголите (V)
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 13 - Ето, моля – моя ключ

Едни идват, други си отиват – Андреас работи... Граматика: притежателните местоимения mein, dein и т.н.
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 12 - Студент или портиер?

Екс не може да си държи устата затворена... Граматика: спрежение на глаголите (ІV)
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 11 - Пак такава стая!

Камериерката Ханна и ядовете й с гостите... Граматика: определителен и неопределителен член
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 10 - Има ли още една свободна стая?

Дошъл е нов гост... Граматика: изречение-въпрос
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 09 - Та това ти го знаеш!

Екс и Андреас се чудят на д-р Тюрман... Граматика: спрежение на глаголите (ІІІ)
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 08 - Откъде идваш?

Старите приятели и младата репортерка – различни хора в хотел “Европа”... Граматика: въпроси с woher и с предлога aus
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 07 - Ти си странна

Екс се чуди на възгледите на Андреас... Граматика: спрежение на глаголите (ІІ)
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 06 - Какво правите?

Д-р Тюрман се чуди на маниерите на Андреас... Граматика: спрежение на глаголите (І)
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 05 - Та това е неучтиво!

Екс създава главоболия на Андреас... Граматика: частицата doch
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 04 - Кой сте Вие, моля?

Д-р Тюрман пристига в хотел “Европа”... Граматика: още форми на sein
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 03 - Хотел “Европа”

Андреас, Ханна, госпожа Бергер – героите се представят Граматика: спрежение на sein (ІІ)
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 02 - Ало, такси!

Аахен. Един застаряващ господин си поръчва такси за хотел “Европа”... Граматика: форми на поздравяване
DW.COM | Deutsche Welle author
6.12.2007

Урок 01 - Това е песен

Завесата се вдига за въвеждащия урок... Граматика: спрежение на глагола “sein” (І)
DW.COM | Deutsche Welle author