Chinese Learn Online

missing image

Progressive Mandarin Course

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.chineselearnonline.com
Description
Progressive Mandarin Course
Language
🇬🇧 English
last modified
2019-02-20 20:51
last episode published
2015-05-19 01:24
publication frequency
3.59 days
Contributors
Chinese Learn Online owner   author  
Explicit
false
Number of Episodes
116
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Education Language Courses

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
19.05.2015

CLO_060: Unit One Review III

Listen to this lesson, to review the following: Dialogue 1: Numbers A: Ni3 yao4 gen1 wo3 yi1qi3 qu4 jian4 Heng1li4 ma? B: Hao3 a, ke3shi4 wo3 bu4 zhi1dao4 ta1de jia1 zai4 na3li3. A: Mei2 guan1xi4. Wo3 zhe4li3 you3 di4tu2. B: Cong2 zhe4li3 dao4 na4li3 x...
Chinese Learn Online author
19.05.2015

CLO_060: Unit One Review III

Listen to this lesson, to review the following: Dialogue 1: Numbers A: Ni3 yao4 gen1 wo3 yi1qi3 qu4 jian4 Heng1li4 ma? B: Hao3 a, ke3shi4 wo3 bu4 zhi1dao4 ta1de jia1 zai4 na3li3. A: Mei2 guan1xi4. Wo3 zhe4li3 you3 di4tu2. B: Cong2 zhe4li3 dao4 na4li3 x...
Chinese Learn Online author
12.05.2015

CLO_059: Unit One Review II

Listen to this lesson, to review the following: Dialogue 1: Numbers A: Wei2? B: Kai3wen2 zai4 jia1 ma? A: Wo3 shi4. B: Ni3 ming2tian1 you3 kong4 ma? Wo3 xiang3 yao4 jie4shao4 wo3de nan2peng2you3 gei3 ni3 ren4shi4. A: Dang1ran2 hao3 a. Ta1 jiao4 shen2me...
Chinese Learn Online author
12.05.2015

CLO_059: Unit One Review II

Listen to this lesson, to review the following: Dialogue 1: Numbers A: Wei2? B: Kai3wen2 zai4 jia1 ma? A: Wo3 shi4. B: Ni3 ming2tian1 you3 kong4 ma? Wo3 xiang3 yao4 jie4shao4 wo3de nan2peng2you3 gei3 ni3 ren4shi4. A: Dang1ran2 hao3 a. Ta1 jiao4 shen2me...
Chinese Learn Online author
5.05.2015

CLO_058: Unit One Review I

Listen to this lesson, to review the following: Dialogue: Numbers A: Qing3wen4, ni3 shi4 na3li3 de ren2? B: Wo3 shi4 Mei3guo2ren2. A: Ni3 zai4 Zhong1guo2 duo1 jiu3 le? B: Wo3 zai4 Zhong1guo2 liang3 nian2 le. A: Ni3de Zhong1wen2 shuo1de hen3 hao3. B: Xi...
Chinese Learn Online author
5.05.2015

CLO_058: Unit One Review I

Listen to this lesson, to review the following: Dialogue: Numbers A: Qing3wen4, ni3 shi4 na3li3 de ren2? B: Wo3 shi4 Mei3guo2ren2. A: Ni3 zai4 Zhong1guo2 duo1 jiu3 le? B: Wo3 zai4 Zhong1guo2 liang3 nian2 le. A: Ni3de Zhong1wen2 shuo1de hen3 hao3. B: Xi...
Chinese Learn Online author
28.04.2015

CLO_057: Let’s go!

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ta1 jia1 qian2mian4 you3 yi4 jia1 can1ting1. Hen3 bu2 cuo4. Ni3 xiang3 yao4 qu4 ma? B: Ta1 jia1 hou4mian4 ye3 you3 yi4 jia1 can1ting1. Ye3 hen3 bu2 cuo4. Wo3 xiang3 qu4 kan4...
Chinese Learn Online author
28.04.2015

CLO_057: Let’s go!

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ta1 jia1 qian2mian4 you3 yi4 jia1 can1ting1. Hen3 bu2 cuo4. Ni3 xiang3 yao4 qu4 ma? B: Ta1 jia1 hou4mian4 ye3 you3 yi4 jia1 can1ting1. Ye3 hen3 bu2 cuo4. Wo3 xiang3 qu4 kan4...
Chinese Learn Online author
21.04.2015

CLO_056: It’s pretty good!

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ta1 jia1 qian2mian4 you3 yi4 jia1 can1ting1. Hen3 bu2 cuo4. Ni3 xiang3 yao4 qu4 ma? B: Ta1 jia1 hou4mian4 ye3 you3 yi4 jia1 can1ting1. Ye3 hen3 bu2 cuo4. Dialogue: Tones A: ...
Chinese Learn Online author
21.04.2015

CLO_056: It’s pretty good!

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ta1 jia1 qian2mian4 you3 yi4 jia1 can1ting1. Hen3 bu2 cuo4. Ni3 xiang3 yao4 qu4 ma? B: Ta1 jia1 hou4mian4 ye3 you3 yi4 jia1 can1ting1. Ye3 hen3 bu2 cuo4. Dialogue: Tones A: ...
Chinese Learn Online author
14.04.2015

CLO_055: In your spare time

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 you3 kong4 de shi2hou4 xi3huan1 zuo4 shen2me? B: Wo3 xi3huan1 ting1 yin1yue4. You3 shi2hou4, wo3 ye3 xi3huan1 qu4 kan4 dian4ying3. Na4 ni3 ne? A: Wo3 bi3jiao4 xi3huan1 d...
Chinese Learn Online author
14.04.2015

CLO_055: In your spare time

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 you3 kong4 de shi2hou4 xi3huan1 zuo4 shen2me? B: Wo3 xi3huan1 ting1 yin1yue4. You3 shi2hou4, wo3 ye3 xi3huan1 qu4 kan4 dian4ying3. Na4 ni3 ne? A: Wo3 bi3jiao4 xi3huan1 d...
Chinese Learn Online author
7.04.2015

CLO_054: To stay or to go?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Huan1ying2 guang1lin2. Ni3 xu1yao4 shen2me? B: Wo3 yao4 yi2ge ji1rou4 han4bao3.
 A: Ni3 xu1yao4 yin3liao4 ma ?
 B: Dui4, wo3 yao4 yi1bei1 da4 bei1 ke3le4. 
A: Zhe4bian1 yong...
Chinese Learn Online author
7.04.2015

CLO_054: To stay or to go?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Huan1ying2 guang1lin2. Ni3 xu1yao4 shen2me? B: Wo3 yao4 yi2ge ji1rou4 han4bao3.
 A: Ni3 xu1yao4 yin3liao4 ma ?
 B: Dui4, wo3 yao4 yi1bei1 da4 bei1 ke3le4. 
A: Zhe4bian1 yong...
Chinese Learn Online author
31.03.2015

CLO_053: Do you need a drink?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Huan1ying2 guang1lin2. Ni3 xu1yao4 shen2me? B: Wo3 yao4 yi2ge ji1rou4 han4bao3. A: Ni3 xu1yao4 yin3liao4 ma? Dialogue: Tones A: Huānyíng guānglín. Nǐ xūyào shénme? B: Wǒ yào...
Chinese Learn Online author
31.03.2015

CLO_053: Do you need a drink?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Huan1ying2 guang1lin2. Ni3 xu1yao4 shen2me? B: Wo3 yao4 yi2ge ji1rou4 han4bao3. A: Ni3 xu1yao4 yin3liao4 ma? Dialogue: Tones A: Huānyíng guānglín. Nǐ xūyào shénme? B: Wǒ yào...
Chinese Learn Online author
24.03.2015

CLO_052: Hot weather is better

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Jin1tian1 de tian1qi4 hen3 leng3. B: Dui4, dong1tian1 de shi2hou4, dou1 shi4 zhe4me leng3. A: Wo3 jue2de re4 de tian1qi4 bi3jiao4 hao3, suo3yi3 wo3 xi3huan1 xia4tian1. B: Wo...
Chinese Learn Online author
24.03.2015

CLO_052: Hot weather is better

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Jin1tian1 de tian1qi4 hen3 leng3. B: Dui4, dong1tian1 de shi2hou4, dou1 shi4 zhe4me leng3. A: Wo3 jue2de re4 de tian1qi4 bi3jiao4 hao3, suo3yi3 wo3 xi3huan1 xia4tian1. B: Wo...
Chinese Learn Online author
17.03.2015

CLO_051: Today is very cold

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Jin1tian1de tian1qi4 hen3 leng3. B: Dui4, dong1tian1de shi2hou4, dou1 shi4 zhe4me leng3. Dialogue: Tones A: Jīntiānde tiānqì hěn lěng. B: Duì, dōngtiānde shíhòu, dōu shì zhè...
Chinese Learn Online author
17.03.2015

CLO_051: Today is very cold

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Jin1tian1de tian1qi4 hen3 leng3. B: Dui4, dong1tian1de shi2hou4, dou1 shi4 zhe4me leng3. Dialogue: Tones A: Jīntiānde tiānqì hěn lěng. B: Duì, dōngtiānde shíhòu, dōu shì zhè...
Chinese Learn Online author
10.03.2015

CLO_050: But my parents can

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 zai4 na3li3 chu1sheng1? B: Wo3 zai4 Yin4du4 chu1sheng1. A: Hen3 you3 qu4. Na4 ni3 hui4 shuo1 Yin4du4 hua4 ma? B: Bu2 hui4. Yin1wei4 wo3 zai4 Jia1na2da4 zhang3 da4, suo3y...
Chinese Learn Online author
10.03.2015

CLO_050: But my parents can

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 zai4 na3li3 chu1sheng1? B: Wo3 zai4 Yin4du4 chu1sheng1. A: Hen3 you3 qu4. Na4 ni3 hui4 shuo1 Yin4du4 hua4 ma? B: Bu2 hui4. Yin1wei4 wo3 zai4 Jia1na2da4 zhang3 da4, suo3y...
Chinese Learn Online author
3.03.2015

CLO_049: Where were you born?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 zai4 na3li3 chu1sheng1? B: Wo3 zai4 Yin4du4 chu1sheng1 A: Hen3 you3 qu4. Dialogue: Tones A: Nǐ zài nǎlǐ chūshēng? B: Wǒ zài Yìndù chūshēng A: Hěn yǒu qù.
Chinese Learn Online author
3.03.2015

CLO_049: Where were you born?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 zai4 na3li3 chu1sheng1? B: Wo3 zai4 Yin4du4 chu1sheng1 A: Hen3 you3 qu4. Dialogue: Tones A: Nǐ zài nǎlǐ chūshēng? B: Wǒ zài Yìndù chūshēng A: Hěn yǒu qù.
Chinese Learn Online author
24.02.2015

CLO_048: Good luck!

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si. Wo3 mi2lu4 le. Wo3 you3 di4tu2, ke3shi4 wo3 kan4 bu4 dong3 zhe4ge zi4 shi4 shen2me yi4si. B: Wo3 ye3 kan4 bu4 dong3. Yin1wei4 wo3 zai4 wai4guo2 zhang3 da4, s...
Chinese Learn Online author
24.02.2015

CLO_048: Good luck!

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si. Wo3 mi2lu4 le. Wo3 you3 di4tu2, ke3shi4 wo3 kan4 bu4 dong3 zhe4ge zi4 shi4 shen2me yi4si. B: Wo3 ye3 kan4 bu4 dong3. Yin1wei4 wo3 zai4 wai4guo2 zhang3 da4, s...
Chinese Learn Online author
17.02.2015

CLO_047: I grew up overseas

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si. Wo3 mi2lu4 le. Wo3 you3 di4tu2, ke3shi4 wo3 kan4 bu4 dong3 zhe4ge zi4 shi4 shen2me yi4si. B: Wo3 ye3 kan4 bu4 dong3. Yin1wei4 wo3 zai4 wai4guo2 zhang3 da4, s...
Chinese Learn Online author
17.02.2015

CLO_047: I grew up overseas

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si. Wo3 mi2lu4 le. Wo3 you3 di4tu2, ke3shi4 wo3 kan4 bu4 dong3 zhe4ge zi4 shi4 shen2me yi4si. B: Wo3 ye3 kan4 bu4 dong3. Yin1wei4 wo3 zai4 wai4guo2 zhang3 da4, s...
Chinese Learn Online author
10.02.2015

CLO_046: I’m lost

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si. Wo3 mi2lu4 le. Wo3 you3 di4tu2, ke3shi4 wo3 kan4 bu4 dong3 zhe4ge zi4 shi4 shen2me yi4si. B: Wo3 ye3 kan4 bu4 dong3. Dialogue: Tones A: Bù hǎo yìsi. Wǒ mílù ...
Chinese Learn Online author
10.02.2015

CLO_046: I’m lost

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si. Wo3 mi2lu4 le. Wo3 you3 di4tu2, ke3shi4 wo3 kan4 bu4 dong3 zhe4ge zi4 shi4 shen2me yi4si. B: Wo3 ye3 kan4 bu4 dong3. Dialogue: Tones A: Bù hǎo yìsi. Wǒ mílù ...
Chinese Learn Online author
3.02.2015

CLO_045: It’s very cute!

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 jia1li3 you3 chong3wu4 ma? B: You3, wo3 jia1 you3 yi4zhi1 xiao3gou3 hai2you3 yi4zhi1 mao1. A: O, ni3de xiao3gou3 ke3ai4 ma? B: Dui4, ta1 fei1chang2 ke3ai4. Animals: gou3...
Chinese Learn Online author
3.02.2015

CLO_045: It’s very cute!

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 jia1li3 you3 chong3wu4 ma? B: You3, wo3 jia1 you3 yi4zhi1 xiao3gou3 hai2you3 yi4zhi1 mao1. A: O, ni3de xiao3gou3 ke3ai4 ma? B: Dui4, ta1 fei1chang2 ke3ai4. Animals: gou3...
Chinese Learn Online author
27.01.2015

CLO_044: Do you have any pets at home?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 jia1li3 you3 chong3wu4 ma? B: You3. Wo3 jia1 you3 yi4zhi1 xiao3gou3 hai2you3 yi4zhi1 mao1. dong4wu4 Dialogue: Tones A: Nǐ jiālǐ yǒu chǒngwù ma? B: Yǒu. Wǒ jiā yǒu yìzhī ...
Chinese Learn Online author
27.01.2015

CLO_044: Do you have any pets at home?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 jia1li3 you3 chong3wu4 ma? B: You3. Wo3 jia1 you3 yi4zhi1 xiao3gou3 hai2you3 yi4zhi1 mao1. dong4wu4 Dialogue: Tones A: Nǐ jiālǐ yǒu chǒngwù ma? B: Yǒu. Wǒ jiā yǒu yìzhī ...
Chinese Learn Online author
20.01.2015

CLO_043: Teaching Phrases Review

Listen to this lesson, to learn what the following means: Teaching Phrases Review: Numbers Rang4 wo3men lai2 xue2xi2 di4si4shi2er4 ke4. Huan1ying2 lai2dao4 di4si4shi2san1 ke4. Jin1tian1de ti2mu4 shi4 shen2me? Rang4 wo3men xian1 ting1 yi2ci4 jin1tian1de...
Chinese Learn Online author
20.01.2015

CLO_043: Teaching Phrases Review

Listen to this lesson, to learn what the following means: Teaching Phrases Review: Numbers Rang4 wo3men lai2 xue2xi2 di4si4shi2er4 ke4. Huan1ying2 lai2dao4 di4si4shi2san1 ke4. Jin1tian1de ti2mu4 shi4 shen2me? Rang4 wo3men xian1 ting1 yi2ci4 jin1tian1de...
Chinese Learn Online author
13.01.2015

CLO_042: You’ve been a great help

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si. Qing3wen4, ni3 zhi1dao4 ce4suo3 zai4 na3li3 ma? B: Zhi1dao4. Xian1 zhi2 zou3. Ran2hou4 you4 zhuan3. Ce4suo3 hui4 zai4 ni3de zuo3 bian1. A: Cong2 zhe4li3 dao4...
Chinese Learn Online author
13.01.2015

CLO_042: You’ve been a great help

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si. Qing3wen4, ni3 zhi1dao4 ce4suo3 zai4 na3li3 ma? B: Zhi1dao4. Xian1 zhi2 zou3. Ran2hou4 you4 zhuan3. Ce4suo3 hui4 zai4 ni3de zuo3 bian1. A: Cong2 zhe4li3 dao4...
Chinese Learn Online author
6.01.2015

CLO_041: It’s not very far

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si. Qing3wen4, ni3 zhi1dao4 ce4suo3 zai4 na3li3 ma? B: Zhi1dao4. Xian1 zhi2 zou3. Ran2hou4 you4 zhuan3. Ce4suo3 hui4 zai4 ni3de zuo3 bian1. A: Cong2 zhe4li3 dao4...
Chinese Learn Online author
6.01.2015

CLO_041: It’s not very far

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si. Qing3wen4, ni3 zhi1dao4 ce4suo3 zai4 na3li3 ma? B: Zhi1dao4. Xian1 zhi2 zou3. Ran2hou4 you4 zhuan3. Ce4suo3 hui4 zai4 ni3de zuo3 bian1. A: Cong2 zhe4li3 dao4...
Chinese Learn Online author
30.12.2014

CLO_040: Where is the restroom?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si1. Qing3wen4, ni3 zhi1dao4 ce4suo3 zai4 na3li3 ma? B: Zhi1dao4. Xian1 zhi2 zou3, ran2hou4 you4 zhuan3. Dialogue: Tones A: Bù hǎo yìsī. Qǐngwèn, nǐ zhīdào cèsuǒ...
Chinese Learn Online author
30.12.2014

CLO_040: Where is the restroom?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si1. Qing3wen4, ni3 zhi1dao4 ce4suo3 zai4 na3li3 ma? B: Zhi1dao4. Xian1 zhi2 zou3, ran2hou4 you4 zhuan3. Dialogue: Tones A: Bù hǎo yìsī. Qǐngwèn, nǐ zhīdào cèsuǒ...
Chinese Learn Online author
23.12.2014

CLO_039: There’s nothing we can do

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 ke3yi3 jie4 gei3 wo3 yi1xie1 qian2 ma? B: Wo3 xian4zai4 zhi3 sheng4 xia4 shi2 kuai4 qian2. A: Wo3 ye3 mei2you3 dai4 hen3 duo1 qian2. Zen3me ban4? B: Mei2 ban4fa3. Na4me,...
Chinese Learn Online author
23.12.2014

CLO_039: There’s nothing we can do

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 ke3yi3 jie4 gei3 wo3 yi1xie1 qian2 ma? B: Wo3 xian4zai4 zhi3 sheng4 xia4 shi2 kuai4 qian2. A: Wo3 ye3 mei2you3 dai4 hen3 duo1 qian2. Zen3me ban4? B: Mei2 ban4fa3. Na4me,...
Chinese Learn Online author
16.12.2014

CLO_038: Can you lend me some money?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 ke3yi3 jie4 gei3 wo3 yi1xie1 qian2 ma? B: Wo3 xian4zai4 zhi3 sheng4 xia4 shi2 kuai4 qian2. A: Wo3 ye3 mei2you3 dai4 hen3 duo1 qian2. Dialogue: Tones A: Nǐ kěyǐ jiè gěi w...
Chinese Learn Online author
16.12.2014

CLO_038: Can you lend me some money?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 ke3yi3 jie4 gei3 wo3 yi1xie1 qian2 ma? B: Wo3 xian4zai4 zhi3 sheng4 xia4 shi2 kuai4 qian2. A: Wo3 ye3 mei2you3 dai4 hen3 duo1 qian2. Dialogue: Tones A: Nǐ kěyǐ jiè gěi w...
Chinese Learn Online author
9.12.2014

CLO_037: I like this color very much!

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 jin1tian1 chuan1 de yi1fu2 shi4 xin1de ma? B: Dui4 a. Wo3de wai4tao4 shi4 xin1de, ke3shi4 wo3de ku4zi shi4 jiu4de. A: Wo3 hen3 xi3huan1 zhe4ge xin1 wai4tao4 de yan2se4. ...
Chinese Learn Online author
9.12.2014

CLO_037: I like this color very much!

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Ni3 jin1tian1 chuan1 de yi1fu2 shi4 xin1de ma? B: Dui4 a. Wo3de wai4tao4 shi4 xin1de, ke3shi4 wo3de ku4zi shi4 jiu4de. A: Wo3 hen3 xi3huan1 zhe4ge xin1 wai4tao4 de yan2se4. ...
Chinese Learn Online author
2.12.2014

CLO_036: Are you wearing new clothes today?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Numbers Ti2mu4 shi4 “Ni3 jin1tian1 chuan1de yi1fu2 shi4 xin1de ma?” Dialogue: A: Ni3 jin1tian1 chuan1de yi1fu2 shi4 xin1de ma? B: Dui4 a. Wo3de wai4tao4 shi4 xin1de ke3shi4 wo3de ku4zi shi4 jiu4...
Chinese Learn Online author
2.12.2014

CLO_036: Are you wearing new clothes today?

Listen to this lesson, to learn what the following means: Numbers Ti2mu4 shi4 “Ni3 jin1tian1 chuan1de yi1fu2 shi4 xin1de ma?” Dialogue: A: Ni3 jin1tian1 chuan1de yi1fu2 shi4 xin1de ma? B: Dui4 a. Wo3de wai4tao4 shi4 xin1de ke3shi4 wo3de ku4zi shi4 jiu4...
Chinese Learn Online author