Cùng nhau học tiếng Nhật - Đài phát thanh Nhật Bản NHK WORLD

https://www.nhk.or.jp/lesson/common/images/podcast/vietnamese_2017.jpg

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
https://www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/
Description
NHK, đài phát thanh và truyền hình công cộng duy nhất của Nhật Bản, cung cấp miễn phí podcast của khóa học tiếng Nhật đáng tin cậy này! Bạn có thể dễ dàng bắt đầu học ngữ pháp và từ vựng cơ bản qua việc theo dõi câu chuyện của Anna, một du học sinh học tiếng Nhật tại một trường đại học ở Tokyo. nhk.jp/lesson
Language
🇻🇳 Vietnamese
last modified
2018-03-20 02:01
last episode published
2017-05-30 02:00
publication frequency
135.99 days
Contributors
NHK WORLD RADIO JAPAN author  
Explicit
false
Number of Episodes
48
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Education Language Courses

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
30.05.2017

Bài 9

NHK WORLD RADIO JAPAN author
23.05.2017

Bài 8

NHK WORLD RADIO JAPAN author
16.05.2017

Bài 7

NHK WORLD RADIO JAPAN author
21.03.2016

Bài 48

NHK WORLD RADIO JAPAN author
4.05.2015

Bài 6

NHK WORLD RADIO JAPAN author
27.04.2015

Bài 5

NHK WORLD RADIO JAPAN author
20.04.2015

Bài 4

NHK WORLD RADIO JAPAN author
13.04.2015

Bài 3

NHK WORLD RADIO JAPAN author
6.04.2015

Bài 2

NHK WORLD RADIO JAPAN author
30.03.2015

Bài 1

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 13

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 38

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 35

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 11

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 26

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 24

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 12

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 16

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 21

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 14

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 32

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 44

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 47

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 40

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 46

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 28

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 17

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 10

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 33

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 15

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 45

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 34

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 22

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 36

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 18

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 43

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 27

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 31

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 39

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 20

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 37

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 30

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 41

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 23

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 25

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 42

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 19

NHK WORLD RADIO JAPAN author
29.11.1999

Bài 29

NHK WORLD RADIO JAPAN author