Pietcast

missing image

It waar, ien fan de ûnderwerpen dêr’t it measte oer praat wurdt. Foar de minsken dy’t ynteresearre binne yn mear as allinne de foarsizzing foar de kommende dagen, is der de PietCast. In podcast mei waarman Piet Paulusma.

Ien kear yn de trije wiken dûkt Wim Brons tegearre mei Piet djipper it waar yn. Hoe komt Piet oan syn ynformaasje? Krije we ea noch in alvestêdetocht? Hoe tinkt Piet oer de opwaarming fan de ierde? Allegear ûnderwerpen dy’t oan ‘e oarder komme kinne yn dizze podcast oer it waar.

De PietCast is te finen yn iTunes.
Of yn dyn eigen favoriete podcastprogramma fia RSS

 

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.omropfryslan.nl/programma/pietcast
Description
<p>It waar, ien fan de ûnderwerpen dêr’t it measte oer praat wurdt. Foar de minsken dy’t ynteresearre binne yn mear as allinne de foarsizzing foar de kommende dagen, is der de PietCast. In podcast mei waarman Piet Paulusma.</p> <p>Ien kear yn de trije wiken dûkt Wim Brons tegearre mei Piet djipper it waar yn. Hoe komt Piet oan syn ynformaasje? Krije we ea noch in alvestêdetocht? Hoe tinkt Piet oer de opwaarming fan de ierde? Allegear ûnderwerpen dy’t oan ‘e oarder komme kinne yn dizze podcast oer it waar.</p> <p>De PietCast is te finen yn <a href="https://itunes.apple.com/us/podcast/id1215276944" target="_blank">iTunes</a>.<br /> Of yn&nbsp;dyn eigen favoriete podcastprogramma fia <a href="https://pcr.apple.com/id1215276944" target="_blank">RSS</a></p> <p>&nbsp;</p>
Language
🇳🇱 Dutch
last modified
2019-11-13 14:44
last episode published
2019-10-25 17:33
publication frequency
22.3 days
Contributors
Omrop Fryslân author   owner  
Explicit
false
Number of Episodes
45
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Science & Medicine Natural Sciences

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
25.10.2019

Winter 2019/20: Hoe komt it Piet? (#21)

  Us waarman Piet Paulusma hat syn ljocht skine litten oer de kommende winter yn syn earste winterfoarsizzing. Yn dizze nije PietCast, de podcast fan Piet, praat Wim Brons der mei him oer troch. Spoilerke: It wurdt kâlder én wikselfalliger as oare win...
Omrop Fryslân author
30.08.2019

De ekstreme simmer wie it gefolch fan de klimaatferoaring, mar wól soargen oer draachflak klimaatbelied (#20)

  Sa'n bytsje oan de ein fan dizze simmer is it tiid om Piet Paulusma wer ris even op te sykjen yn Harns foar in nije edysje fan ús podcast oer it waar. Wim Brons praat mei Piet oer it útkommen fan syn simmerfoarsizzing, oer it feroarjende klimaat, oe...
Omrop Fryslân author
31.05.2019

Piet's simmerfoarsizzing 2019 (#19)

Alle jierren komt Piet Paulusma mei in foarsizzing foar de simmer. Yn dit legedrukgebiet op ynternet, de PietCast, prate Piet en Wim diz'kear oer Piet's ferwachting foar dy simmer. Wurdt it wer sa'n ekstreme simmer as ferline jier? Wér in kertierke le...
Omrop Fryslân author
29.03.2019

In sniebui?, mediastoarm en wetterpeil (#18)

Yn dit legedrukgebiet op ynternet, prate Piet en Wim diz'kear oer de ferwachting foar de earste wiken fan April. Fierder drinkt Piet in soad kopkes kofje mei mediabazen yn it lân en liket it de goeie kant op te gean mei de grûnwetterstân. Gjin nijs? Do...
Omrop Fryslân author
28.02.2019

Maitiid yn febrewaris, mediashift én de Wetterskipsferkiezings

Yn dizze 17de ôflevering fan de podcast oer it waar mei Piet Paulusma praat Wim Brons mei ús waarman fansels oer de rekôrds fan de ôfrûne dagen. Fierder hat Piet noch hieltyd de hannen fol oan de mediastoarm om syn fuortgean, ein dit jier by SBS6, hinn...
Omrop Fryslân author
16.01.2019

#16 Winter, hoe komt it dermei? Wurdt it écht spannend de kommende wike?

Aaaa, komt-ie der dan no, dy winter? Foar it wykein binne de ferwachtingen aardich ûnder 0 nachts. Mar dan? Set it troch? Wim Brons praat mei Piet Paulusma oer de achtergrûnen, fansels yn goeie sfear. Hear in goede tsien minúten nei de jannewaris edysj...
Omrop Fryslân author
23.11.2018

#15 -20 yn de media, de tocht, de winter en boaiemdelgong

Yn de foarige PietCast sei Piet dat it wol -20 wurde koe dizze winter. Wim Brons, nea út op ûnnedige opskuor, relativearret soks en sette dat net yn de kop fan it berjocht as clickbait. In wike letter herhelle Piet syn -20 útspraak yn oare media en wie...
Omrop Fryslân author
26.10.2018

#14 Sûnens, ekstremen en in tipke winter

De earste PietCast nei de simmer. Heech tiid om by te praten nei de ekstremen, sawol yn it waar as op persoanlik flak. It waarbyld liket wer normale wearden te krijen; al is der noch in grut wettertekoart. En hoe dogge je dat: genietsje fan it moaie (...
Omrop Fryslân author
13.07.2018

#13 Drûchte, de Simmer en plaatsjes draaie..

  Yn dizze lêste podcast foar de simmerfakânsje giet it oer fansels de drûchte en fansels de simmer. Wim Brons praat mei Piet breedút oer de achtergrûnen by it ekstreme waar. Wat ferwachtet Piet fierder fan de simmer? En hokker garânsjes kin hy dêr by...
Omrop Fryslân author
13.07.2018

#13 Drûchte, de Simmer en plaatsjes draaie..

  Yn dizze lêste podcast foar de simmerfakânsje giet it oer fansels de drûchte en fansels de simmer. Wim Brons praat mei Piet breedút oer de achtergrûnen by it ekstreme waar. Wat ferwachtet Piet fierder fan de simmer? En hokker garânsjes kin hy dêr by...
Omrop Fryslân author
6.06.2018

#12 It waarme waar en Piets simmerfoarsizzing

Tsja, it moaie waar fan maaie hâldt mar oan en it liket wol of fynt elk it mar gewoan! Wim nimt troch mei Piet: de waarmte, de simmer(foarsizzing) en de ekstremen. Hawwe we sa stadichoan ek kâns op tornado's? Sille hagelstiennen tanimme yn diameter mei...
Omrop Fryslân author
6.06.2018

#12 It waarme waar en Piets simmerfoarsizzing

Tsja, it moaie waar fan maaie hâldt mar oan en it liket wol of fynt elk it mar gewoan! Wim nimt troch mei Piet: de waarmte, de simmer(foarsizzing) en de ekstremen. Hawwe we sa stadichoan ek kâns op tornado's? Sille hagelstiennen tanimme yn diameter mei...
Omrop Fryslân author
13.04.2018

#11 Tonger, kjeld én waarmte. En falsk ljocht?

  Piet blikt mei Wim noch heel even werom op de iiswike. Mar op it stuit is it útsûnderlik waarm! Fierder giet it oer Sahara sân, de doarpsmole fan Hjerbeam, oer houtkachels en oer de hege snelheidstrein. Lêste berjochten binne dat dy like fersmoargje...
Omrop Fryslân author
13.04.2018

#11 Tonger, kjeld én waarmte. En falsk ljocht?

  Piet blikt mei Wim noch heel even werom op de iiswike. Mar op it stuit is it útsûnderlik waarm! Fierder giet it oer Sahara sân, de doarpsmole fan Hjerbeam, oer houtkachels en oer de hege snelheidstrein. Lêste berjochten binne dat dy like fersmoargje...
Omrop Fryslân author
16.02.2018

#10 Gryp, karnaval, ferdivedaasje, de winter en toch ek noch wer it klimaat

Ja, ja, ja de winter... Komt der noch wat? We hawwe it deroer, fansels! Mar Piet en Wim hawwe earst in menútsje as fjouwer 'smalltalk' oer gryp, karnaval en entertainment. En ta beslút: wat foar elementen út dizze winter binne streekrjocht ta te skriuw...
Omrop Fryslân author
16.02.2018

#10 Gryp, karnaval, ferdivedaasje, de winter en toch ek noch wer it klimaat

Ja, ja, ja de winter... Komt der noch wat? We hawwe it deroer, fansels! Mar Piet en Wim hawwe earst in menútsje as fjouwer 'smalltalk' oer gryp, karnaval en entertainment. En ta beslút: wat foar elementen út dizze winter binne streekrjocht ta te skriuw...
Omrop Fryslân author
16.02.2018

#10 Gryp, karnaval, ferdivedaasje, de winter en toch ek noch wer it klimaat

Ja, ja, ja de winter... Komt der noch wat? We hawwe it deroer, fansels! Mar Piet en Wim hawwe earst in menútsje as fjouwer 'smalltalk' oer gryp, karnaval en entertainment. En ta beslút: wat foar elementen út dizze winter binne streekrjocht ta te skriuw...
Omrop Fryslân author
11.01.2018

#9 Deltacongres 2017 yn Ljouwert, diel 2

Begjin novimber wie yn Ljouwert it Deltacongres. Op útnoeging fan Deltacommissaris Wim Kuijken wienen wetterskippen út hiel Nederlân en oare beliedsmakkers te gast yn it WTC om ynformaasje út te wikseljen oer de stân fan saken omtrint klimaatferoaring ...
Omrop Fryslân author
11.01.2018

#9 Deltacongres 2017 yn Ljouwert, diel 2

Begjin novimber wie yn Ljouwert it Deltacongres. Op útnoeging fan Deltacommissaris Wim Kuijken wienen wetterskippen út hiel Nederlân en oare beliedsmakkers te gast yn it WTC om ynformaasje út te wikseljen oer de stân fan saken omtrint klimaatferoaring ...
Omrop Fryslân author
11.01.2018

#9 Deltacongres 2017 yn Ljouwert, diel 2

Begjin novimber wie yn Ljouwert it Deltacongres. Op útnoeging fan Deltacommissaris Wim Kuijken wienen wetterskippen út hiel Nederlân en oare beliedsmakkers te gast yn it WTC om ynformaasje út te wikseljen oer de stân fan saken omtrint klimaatferoaring ...
Omrop Fryslân author
17.11.2017

#8 Deltacongres 2017 yn Ljouwert, diel 1

Begjin novimber wie yn Ljouwert it Deltacongres. Op útnoeging fan Deltacommissaris Wim Kuijken wienen wetterskippen út hiel Nederlân en oare beliedsmakkers te gast yn it WTC om ynformaasje út te wikseljen oer de stân fan saken omtrint klimaatferoaring ...
Omrop Fryslân author
17.11.2017

#8 Deltacongres 2017 yn Ljouwert, diel 1

Begjin novimber wie yn Ljouwert it Deltacongres. Op útnoeging fan Deltacommissaris Wim Kuijken wienen wetterskippen út hiel Nederlân en oare beliedsmakkers te gast yn it WTC om ynformaasje út te wikseljen oer de stân fan saken omtrint klimaatferoaring ...
Omrop Fryslân author
17.11.2017

#8 Deltacongres 2017 yn Ljouwert, diel 1

Begjin novimber wie yn Ljouwert it Deltacongres. Op útnoeging fan Deltacommissaris Wim Kuijken wienen wetterskippen út hiel Nederlân en oare beliedsmakkers te gast yn it WTC om ynformaasje út te wikseljen oer de stân fan saken omtrint klimaatferoaring ...
Omrop Fryslân author
12.10.2017

#7: Hurricanes. En it strân ûnder de 25 graden?

Hoe siet dat mei al dy orkanen? Wat hawwe wy dêr fan meikrigen? Wólle wy tsjintwurdich waarmere simmers? Ferwachtsje we dat? En in foarsichtige foarútblik nei de winter. Dêrby fral: hoe komt Piet ta syn winterfoarsizzing op 1 desimber?   
Omrop Fryslân author
12.10.2017

#7: Hurricanes. En it strân ûnder de 25 graden?

Hoe siet dat mei al dy orkanen? Wat hawwe wy dêr fan meikrigen? Wólle wy tsjintwurdich waarmere simmers? Ferwachtsje we dat? En in foarsichtige foarútblik nei de winter. Dêrby fral: hoe komt Piet ta syn winterfoarsizzing op 1 desimber?   
Omrop Fryslân author
12.10.2017

#7: Hurricanes. En it strân ûnder de 25 graden?

Hoe siet dat mei al dy orkanen? Wat hawwe wy dêr fan meikrigen? Wólle wy tsjintwurdich waarmere simmers? Ferwachtsje we dat? En in foarsichtige foarútblik nei de winter. Dêrby fral: hoe komt Piet ta syn winterfoarsizzing op 1 desimber?   
Omrop Fryslân author
30.06.2017

#6: De simmerfoarsizzing

Yn dizze lêste PietCast foar de simmer giet it oer... de simmer! Piet makket alle jierren in simmerferwachting foar juny, july en augustus. Ien moanne fan dy trije hawwe we hân en hoe is dat gongen? Hoe siet it mei de ekstremen? We zoome noch even yn o...
Omrop Fryslân author
30.06.2017

#6: De simmerfoarsizzing

Yn dizze lêste PietCast foar de simmer giet it oer....de simmer! Piet makket alle jierren in simmerferwachting foar juny, july en augustus. Ien moanne fan dy trije hawwe we hawn en hoe is dat gongen? Hoe siet it mei de ekstremen? We zoome noch even yn ...
Omrop Fryslân author
30.06.2017

#6: De simmerfoarsizzing

Yn dizze lêste PietCast foar de simmer giet it oer... de simmer! Piet makket alle jierren in simmerferwachting foar juny, july en augustus. Ien moanne fan dy trije hawwe we hân en hoe is dat gongen? Hoe siet it mei de ekstremen? We zoome noch even yn o...
Omrop Fryslân author
24.05.2017

#5: Klimaatspesjal diel 2

Klimaatspesjal diel 2 mei Piet Paulusma. De resultaten fan en neipraat by de meeting by it KNMI mei alle (bekende) waarmanlju en -froulju fan Nederlân. Dy byienkomst wie in pear wiken ferlyn op inisjatyf fan de Deltakommissaris fan it Ryk Wim Kuijken. ...
Omrop Fryslân author
24.05.2017

#5: Klimaatspesjal diel 2

Klimaatspesjal diel 2 mei Piet Paulusma. De resultaten fan en neipraat by de meeting by it KNMI mei alle (bekinde) waarmanlju en -froulju fan Nederlân. Dy byienkomst wie in pear wiken ferlyn op inisjatyf fan de Deltakommissaris fan it Ryk Wim Kuijken. ...
Omrop Fryslân author
24.05.2017

#5: Klimaatspesjal diel 2

Klimaatspesjal diel 2 mei Piet Paulusma. De resultaten fan en neipraat by de meeting by it KNMI mei alle (bekende) waarmanlju en -froulju fan Nederlân. Dy byienkomst wie in pear wiken ferlyn op inisjatyf fan de Deltakommissaris fan it Ryk Wim Kuijken. ...
Omrop Fryslân author
25.04.2017

#4: Klimaatspesjal diel 1

Piet Paulusma is mei Wim Brons ûnderweis nei in byienkomst mei alle bekinde waarmanlju en -froulju fan Nederlân yn De Bilt by it KNMI. It gesprek yn de auto giet oer Piet's soargen en ydeeën oer de opwaarmjende ierde en se blikke foarút nei de gearkoms...
Omrop Fryslân author
25.04.2017

#4: Klimaatspesjal diel 1

Piet Paulusma is mei Wim Brons ûnderweis nei in byienkomst mei alle bekinde waarmanlju en -froulju fan Nederlân yn De Bilt by it KNMI. It gesprek yn de auto giet oer Piet's soargen en ydeeën oer de opwaarmjende ierde en se blikke foarút nei de gearkoms...
Omrop Fryslân author
25.04.2017

#4: Klimaatspesjal diel 1

Piet Paulusma is mei Wim Brons ûnderweis nei in byienkomst mei alle bekinde waarmanlju en -froulju fan Nederlân yn De Bilt by it KNMI. It gesprek yn de auto giet oer Piet's soargen en ydeeën oer de opwaarmjende ierde en se blikke foarút nei de gearkoms...
Omrop Fryslân author
7.04.2017

#3: Is april it logyske ferfolch op maart?

In koarte edysje 3 fan PietCast: Piet Paulusma evalueard maart en sjocht mei Wim Brons foarút op april.
Omrop Fryslân author
7.04.2017

#3 Is april it logyske ferfolch op maart?

In koarte edysje 3 fan PietCast: Piet Paulusma evalueard maart en sjocht mei Wim Brons foarút op april.
Omrop Fryslân author
7.04.2017

#3: Is april it logyske ferfolch op maart?

In koarte edysje 3 fan PietCast: Piet Paulusma evalueard maart en sjocht mei Wim Brons foarút op april.
Omrop Fryslân author
10.03.2017

#2: Piet syn waarsrûtine en de grillicheid fan maart

Alle dagen wer dûkt Piet it waar yn. Mar hoe sjocht syn dei der eins út en wêr hellet de waarman syn ynformaasje wei? Wim Brons krûpt mei Piet achter syn kompjûters foar it útplúzjen fan de moarnsrûtine fan de waarman. Fansels prate se ek noch even oer...
Omrop Fryslân author
10.03.2017

#2: Piet syn waarsrûtine en de grillicheid fan maart

Alle dagen wer dûkt Piet it waar yn. Mar hoe sjocht syn dei der eins út en wêr hellet de waarman syn ynformaasje wei? Wim Brons krûpt mei Piet achter syn kompjûters foar it útplúzjen fan de moarnsrûtine fan de waarman. Fansels prate se ek noch even oer...
Omrop Fryslân author
10.03.2017

#2: Piet syn waarsrûtine en de grillicheid fan maart

Alle dagen wer dûkt Piet it waar yn. Mar hoe sjocht syn dei der eins út en wêr hellet de waarman syn ynformaasje wei? Wim Brons krûpt mei Piet achter syn kompjûters foar it útplúzjen fan de moarnsrûtine fan de waarman. Fansels prate se ek noch even oer...
Omrop Fryslân author
16.02.2017

#1: De Winter fan 2016-2017

Dizze earste PietCast giet oer de winter. De winter is hast dien en mei Piet sjogge we werom op dizze perioade. Wat foel op oan dizze winter en kinne we toch noch wat kjeld ferwachtsje?
Omrop Fryslân author
16.02.2017

#1: De Winter fan 2016-2017

Dizze earste PietCast giet oer de winter. De winter is hast dien en mei Piet sjogge we werom op dizze perioade. Wat foel op oan dizze winter en kinne we toch noch wat kjeld ferwachtsje?
Omrop Fryslân author
16.02.2017

#1: De Winter fan 2016-2017

Dizze earste PietCast giet oer de winter. De winter is hast dien en mei Piet sjogge we werom op dizze perioade. Wat foel op oan dizze winter en kinne we toch noch wat kjeld ferwachtsje?
Omrop Fryslân author
16.02.2017

#1: De Winter fan 2016-2017

Dizze earste PietCast giet oer de winter. De winter is hast dien en mei Piet sjogge we werom op dizze perioade. Wat foel op oan dizze winter en kinne we toch noch wat kjeld ferwachtsje?
Omrop Fryslân author