Medicinpodden

Medicinpodden belyser handläggning av de vanligaste symptomen och de bakomliggande sjukdomarna. Detta sker i en dialog mellan far och dotter som också blir ett samtal mellan en underläkare precis i början av sin karriär och en med mer än 30 års erfarenhet i sitt bagage. Syftet är att på ett lättsamt och samtidigt pedagogiskt sätt fördjupa sig i vardagssjukvård.

0 Likes     0 Followers     2 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://medicinpodden.libsyn.com/podcast
Description
Medicinpodden belyser handläggning av de vanligaste symptomen och bakomliggande sjukdomarna. Detta sker i dialog mellan far och dotter som också blir ett samtal mellan en underläkare precis i början av sin karriär och en med mer än 30 års erfarenhet i sitt bagage. Syftet är att på ett lättsamt och samtidigt pedagogiskt sätt fördjupa sig i vardagssjukvård.
Language
🇸🇪 Swedish
last modified
2019-07-31 22:45
last episode published
2018-11-11 05:30
publication frequency
13.31 days
Contributors
Rebecca och Richard Levi author  
Rebecca Levi owner  
Explicit
false
Number of Episodes
71
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Science & Medicine Natural Sciences Medicine

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
11.11.2018

Avsnitt 68 - Ryggsmärta del 1

I dagens avsnitt pratar vi ryggsmärta. Vi går igenom en rad "röda flaggor" eller så kallade varningssignaler när man träffar en patient som söker med ryggsmärta. Vidare pratar vi omedelbar utvärdering, och diskuterar då bland annat status, tecken på al...
28.10.2018

Avsnitt 67 - Bukskador

Richard talar övergripande och kortfattat om bukskador. 
14.10.2018

Skrotal svullnad, knöl eller ömhet del 2

I dagens avsnitt diskuterar vi olika diagnoser som kan presentera sig med skrotal svullnad, knöl eller ömhet. Vi diskuterar bland annat testistorsion, epididymit och torsion av Morgagnis hydatid. Vidare hydrocele, varicocele, spermatocele och hematocel...
27.08.2018

Avsnitt 65 - Skrotal svullnad, knöl eller ömhet del 1

I dagens avsnitt står presentationssymptomet skrotal svullnad, knöl eller ömhet i fokus. Vi diskuterar omhändertagande vid akut skrotal smärta och lyfter ett patientfall från Läkartidningen som illustrerar testistorsion. Vidare diskuterar vi även vad s...
6.08.2018

Avsnitt 64 - Vaginala blödningar del 3

I dagens avsnitt fortsätter vi diskutera presentationssymptomet vaginala blödningar och olika diagnoser som kan presentera sig med vaginala blödningar. Vi diskuterar bland annat endometrios, myom och olika typer av tumörer. Vi lyfter flera patientfall ...
22.07.2018

Avsnitt 64 - IMA-vård med Per Åstrand

I dagens avsnitt intervjuas specialist i invärtesmedicin och processledare på IMA, Danderyds sjukhus, Per Åstrand. Fokus i dagens avsnitt ligger på IMA-vård, hur man kan resonera när man ska välja vårdnivå, vilka patientkategorier man ofta ser på IMA, ...
8.07.2018

Avsnitt 62 - Vaginala blödningar del 2

Vi pratar om vad som är viktigt att fokusera på i status och labb när man träffar en patient som söker med vaginala blödningar. Vidare diskuterar vi olika diagnoser som kan presentera sig med vaginala blödningar. Exempel på diagnoser vi lyfter är extra...
24.06.2018

Vaginala blödningar del 1

Presentationssymptomet vaginala blödningar står i fokus. Vi pratar graviditetsblödningar, postpartumblödningar, menstruationsrubbningar i fertil ålder, postmenopausala blödningar och övriga blödningar. Vi diskuterar omedelbar utvärdering när man träffa...
10.06.2018

Avsnitt 60 - Kirurgins själ med Karsten Offenbartl

I dagens avsnitt intervjuas kirurgen, överläkaren och docenten Karsten Offenbartl. Han inleder med att berätta om sin karriärbana från läkarutbildningen till där han befinner sig idag. Vidare om att kunna vara stolt över att utföra vardagliga moment ri...
27.05.2018

Avsnitt 59 - Vaginala flytningar del 2

Vi pratar om olika diagnoser som kan ge upphov till vaginala flytningar. Vi lyfter endometrit, salpingit, fysiologisk flytning, olika former av vaginit, pyometra, malignitet och en del andra diagnoser. Del 2 av 2 under presentationssymptomet vaginala f...
13.05.2018

Avsnitt 58 - Vaginala flytningar del 1

Fokus på presentationssymptomet vaginala flytningar. Vi pratar om den fysiologiska flytningen och om den patologiska flytningen. Vi lyfter brådskande fall (endometrit och salpingit), vanliga diagnoser (exempelvis cervicit, fysiologisk flytning, ovulati...
29.04.2018

Avsnitt 57 - Akutsjukvård med Arin Malkomian

I dagens avsnitt intervjuas akutläkaren Arin Malkomian. Vi pratar om arbetet på akuten, om disklösa akutmottagningar, om vikten av att handlägga patienter utifrån att de söker med symptom och inte färdiga diagnoser, om risken med premature closure, om ...
7.03.2018

Medicinpodden är tillbaka 29 april 2018

Världens bästa lyssnare! Efter snart två år behöver Medicinpodden en liten vårrensning. Richard och jag vill fokusera på vårt vardagliga arbete och vi behöver tid att planera, strukturera och fräscha upp podden. Vi tar med anledning av detta ett par ve...
18.02.2018

Avsnitt 56 - Urininkontinens

Presentationssymptomet urininkontinens dvs ofrivillig urinavgång står i fokus. Vi benar ut vad stressinkontinens, trängningsinkontinens, blandinkontinens, överflödesinkontinens och kontinuerlig inkontinens är. Vi lyfter vad som är viktigt att fokusera ...
5.02.2018

Avsnitt 55 - Dysuri del 2

Ett kort och koncist avsnitt om olika diagnoser som kan presentera sig med dysuri dvs smärta eller sveda vid miktion och svårigheter att kasta vatten. Vi pratar om vanliga och mindre vanliga diagnoser; exempelvis pyelonefrit (njurbäckeninflammation), u...
21.01.2018

Avsnitt 54 - Dysuri del 1

I dagens avsnitt står presentationssymptomet dysuri i fokus, dvs sveda eller smärta vid miktion och svårigheter att kasta vatten. Vi diskuterar olika diagnoser som kan ge upphov till dysuri, vilka som är mer akuta och vilka som kan handläggas i ett lug...
17.12.2017

Avsnitt 52 - Hematuri del 2

I dagens avsnitt pratar vi om olika tillstånd som kan ge upphov till hematuri (blod i urinen). Vi pratar om orsaker i urinvägarna, orsaker i andra organ än urinvägarna och systemiska orsaker till hematuri. Allt från vanliga diagnoser som sten och infek...
16.12.2017

Avsnitt 52 - Hematuri del 2

I dagens avsnitt pratar vi om olika tillstånd som kan ge upphov till hematuri (blod i urinen). Vi pratar om orsaker i urinvägarna, orsaker i andra organ än urinvägarna och systemiska orsaker till hematuri. Allt från vanliga diagnoser som sten och infek...
3.12.2017

Avsnitt 53 - Stroke med Lotta Laska

I dagens avsnitt pratar vi om stroke på akuten. Vi diskuterar olika typer av stroke, handläggning, hur arbetet på en strokeavdelning ser ut och läkemedel vid stroke och efter en stroke. Vi lyfter även NIHSS, indikationer/kontraindikationer för tromboly...
19.11.2017

Avsnitt 51 - Hematuri del 1

I dagens avsnitt går vi igenom vad hematuri är (blod i urinen), skillnaden mellan mikroskopisk och makroskopisk hematuri och när man ska utreda hematuri. Vi går igenom en diagnoslista med en rad olika orsaker till hematuri. Vidare diskuterar vi vad som...
5.11.2017

Avsnitt 51 - Hematemes och melena del 2

Vi diskuterar olika tillstånd som kan ge upphov till hematemes (blodiga kräkningar) och melena (svarta avföringar). Exempel på diagnoser vi lyfter är esofagusvaricer, olika typer av maligniteter, esofagit, hemorrojder och divertiklar. Del 2 av 2 under ...
15.10.2017

Avsnitt 49 - Hematemes och melena

I dagens avsnitt pratar vi om hematemes, dvs blodiga kräkningar och melena, svarta avföringar. Vi diskuterar varningssignaler, initialt omhändertagande vid GI-blödning och viktiga kliniska ledtrådar. Vi går igenom differentialdiagnoser och vad som är v...
1.10.2017

Avsnitt 48 - Diarré del 2

I dagens avsnitt diskuterar vi olika tillstånd som kan ge upphov till diarré. Vi pratar om allt från matförgiftning till malaria.
17.09.2017

Avsnitt 47 - Barnläkare Cecilia Chrapkowska

I dagens avsnitt intervjuas barnläkaren Cecilia Chrapkowska. Cecilia berättar om hur en vanlig dag som barnläkare kan se ut, vilka de vanligaste patientgrupperna hon träffar är och hur ST-utbildningen för att bli barnläkare såg ut för henne. Vidare pra...
3.09.2017

Avsnitt 46 - Utmattningssyndrom med Alexander Wilczek

I dagens avsnitt intervjuas överläkare i psykiatri och projektansvarig överläkare vid psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus Alexander Wilczek som de senaste åren fokuserat på utmattningssyndrom hos sjukvårdspersonal. Vi diskuterar vad utmattningssyndr...
16.07.2017

SOMMARUPPEHÅLL TOM 3/9-2017

Nya avsnitt av Medicinpodden kommer att börja släppas den 3 september 2017. Tills dess, lyssna och repetera gärna gamla avsnitt av podden! Trevlig sommar önskar Rebecca och Richard.
2.07.2017

Avsnitt 45 - Diarré del 1

Presentationssymptomet diarré står i fokus. Vi pratar varningssignaler när man träffar en patient som söker med diarré och initial handläggning. Vi lyfter ett patientfall från Läkartidningen som illustrerar ett fall med EHEC. Vi går igenom en diagnosli...
18.06.2017

Avsnitt 44 - Illamående och kräkningar del 2

Genomgående i detta avsnitt diskuteras olika diagnoser som kan presentera sig med illamående och/eller kräkningar. Vi inleder med diabetesketoacidos och ett patientfall som illustrerar ketoacidos från Läkartidningen. Därefter lyfter vi diagnoser som pa...
4.06.2017

Avsnitt 43 - Medicinpodden intervjuar en allmänläkare i glesbygden

I dagens avsnitt intervjuas Lars Agreus, professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska Institutet och verksam allmänläkare i Öregrund. Vi diskuterar sjukdomspanoramat man stöter på som allmänläkare i glesbygden och hur det är att bo och v...
21.05.2017

Avsnitt 42 - Illamående och kräkningar del 1

Ett vanligt och viktigt presentationssymptom. Vi pratar initialt om vad illamående, kräkning och regurgitation är. Vidare initial utvärdering när man träffar en patient som söker med akuta kräkningar. Vi går igenom en diagnoslista med brådskande fall, ...
30.04.2017

Avsnitt 41 - Medicinpodden intervjuar Anders Hansen

I dagens avsnitt intervjuas överläkare i psykiatri och författare Anders Hansen. Vi diskuterar kring hans val av specialitet och hur arbetet som psykiater ser ut för honom. Om några av de patientgrupper han stöter på i sitt arbete, nämligen ADHD, tvång...
16.04.2017

Avsnitt 40 - Buksmärta del 5

I dagens avsnitt diskuteras olika tillstånd som kan presentera sig med akut buksmärta. Några av diagnoserna som lyfts är hepatit, leverabscess, mjältinfarkt, akut porfyri och gallvägscancer. Del 5 av 5 under presentationssymptomet buksmärta. 
2.04.2017

Avsnitt 39 - Buksmärta del 4

Vi fortsätter diskutera olika diagnoser som kan presentera sig med buksmärta. Vi pratar om allt från förstoppning, gallstensanfall, kolecystit och njurstensanfall till akut urinstämma, dysmenorré, ventrikelcancer och några till. Del 4 av 5 under presen...
19.03.2017

Avsnitt 38 - Medicinpodden intervjuar en allmänläkare

I dagens avsnitt intervjuas specialist i allmänmedicin Airene Lindfors. Vi pratar om hur arbetet som allmänläkare kan se ut -  vilka patienter man träffar, hur viktigt patient -läkarmötet är och hur ofta man skickar patienter vidare till sjukhus akut. ...
5.03.2017

Avsnitt 37 - Buksmärta del 3

Fullt fokus på olika tillstånd som kan presentera sig med akut buksmärta. Vi pratar akut tarmischemi, appendicit, divertikulit, akut kolangit och akut pankreatit. Exempel på andra diagnoser vi lyfter är extrauterin graviditet, ovarialtorsion och ventri...
19.02.2017

Avsnitt 36 - Buksmärta del 2

Vi pratar statusundersökning vid det första mötet med en patient som söker med akut buksmärta: inspektion, auskultation, palpation, perkussion, per rectum, "specialtecken" och gynekologiskt status. Vi diskuterar även utredning och ett antal tillstånd s...
5.02.2017

Avsnitt 35 - Buksmärta del 1

Vi pratar varningssignaler i anamnes och status vid det initiala mötet med en patient som presenterar sig med akut buksmärta. Vi går igenom omedelbar utvärdering: vitalparametrar, chocktecken, översiktlig första undersökning respektive första anamnes s...
22.01.2017

Avsnitt 34 - Dysfagi del 2

Vi diskuterar olika diagnoser som kan ge dysfagi och läser rim som handlar om buken. Vi lyfter allt från främmande kropp och tonsillit till esofagit och faryngit. Även neoplasier i mun, svalg och matstrupe samt olika neurologiska sjukdomar som kan pres...
8.01.2017

Avsnitt 33 - Dysfagi del 1

Vi inleder "buk- och bäckenregionen" i boken "Symptom, Diagnos, Terapi" som podden utgår ifrån med att diskutera presentationssymptomet dysfagi dvs sväljningssvårigheter. Vi pratar om vad dysfagi är för någonting och hur orsaken till detta symptom kan ...
25.12.2016

Avsnitt 32 - Thoraxtrauma

Vi diskuterar övergripande traumaomhändertagande med särskilt fokus på thoraxskador. Vi lyfter ATLS-konceptet, vilka skador penetrerande respektive trubbigt våld kan ge upphov till samt lyfter ett antal diagnoser som kan vara ett resultat av trauma mot...
11.12.2016

Avsnitt 31 - Medicinpodden intervjuar en neurokirurg

I dagens avsnitt intervjuas professor i neurokirurgi vid Uppsala Universitet Per Enblad. Samtalet berör allt från olika typer av hjärnblödningar, tumörer och meningit till vad fokus på NIVA är och vikten av att undvika sekundära insulter. Vi diskuterar...
27.11.2016

Avsnitt 30 - Knöl i bröstet

Presentationssymptomet "knöl i bröstet" står i fokus. Vi diskuterar olika diagnoser som kan ge upphov till knöl i bröstet och vad som är viktigt att fokusera på vid ett patientmöte vad gäller anamnes, status och labb. Vi pratar om trippeldiagnostik och...
13.11.2016

Avsnitt 29 - Hemoptys

I dagens avsnitt pratar vi om presentationssymptomet hemoptys dvs blodiga upphostningar. Vi går igenom en diagnoslista med brådskande fall, vanliga diagnoser och övriga diagnoser. Vi diskuterar vad som är viktigt att fokusera på i anamnes, status och l...
6.11.2016

Avsnitt 28 - Hosta del 2

Vi fortsätter diskutera presentationssymptomet hosta. Vi lyfter olika typer av pneumonier som lobär pneumoni, bronkopneumoni, mycoplasmapneumoni och legionellapneumoni. Vi pratar även om andra diagnoser som kan ge hosta och kommer då in på allt från in...
30.10.2016

Avsnitt 27 - Hosta del I

I dagens avsnitt står presentationssymptomet hosta i fokus. Vi pratar varningssignaler vid hosta, går igenom en diagnoslista, diskuterar vad som är viktigt att fokusera på i anamnes, status och labb samt lyfter ett patientfall. 
23.10.2016

Avsnitt 26 - Läkare utan gränser

I det tjugosjätte avsnittet av Medicinpodden intervjuas specialist i internmedicin Helena Nordenstedt som åkt på upprepade uppdrag för Läkare utan gränser. Hon berättar om bakgrunden till varför Läkare utan gränser startade och hur arbetet som läkare p...
16.10.2016

Avsnitt 25 - Dyspné del II

Vilka olika diagnoser kan ge dyspné? Vi diskuterar astma, KOL och hjärtsvikt. Vi pratar utredning vid misstänkt lungemboli och går igenom Wells score. Exempel på andra diagnoser vi lyfter är lungödem, lunginflammation och främmande kropp.
9.10.2016

Avsnitt 24 - Dyspné del I

Presentationssymptomet dyspné dvs andningssvårigheter står i fokus. Vi pratar om varningssignaler vid dyspné, omedelbar utvärdering vid det initiala patientmötet, gör ett tappert försök till att illustrera hur inspiratoriska och expiratoriska stridor l...
2.10.2016

Avsnitt 23 - Ett samtal med Lennart Levi

I det tjugotredje avsnittet av Medicinpodden intervjuas Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial medicin vid Karolinska Institutet. Han var riksdagsledamot 2006-2010 och är en pionjär inom stressforskningen. Vi pratar om kopplingen mellan kroppen...
25.09.2016

Avsnitt 22 - Bröstsmärta del III

I det tjugoandra avsnittet av Medicinpodden fortsätter vi prata om olika diagnoser som presenterar sig med bröstsmärta. Exempel på diagnoser vi lyfter är pleurit, Takotsubo-kardiomyopati ("broken heart syndrome"), aortastenos och mitralklaffsprolaps.