Lao

http://media.sbs.com.au/podcasts/upload_media/packshots/Pdcst-TEMP_lao.jpg

Welcome to SBS Radio's Laotian Language Program. We offer extensive coverage of homeland, other international and national news and current affairs.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.sbs.com.au/podcasts/yourlanguage/lao/
Description
Welcome to SBS Radio's Laotian Language Program. We offer extensive coverage of homeland, other international and national news and current affairs.
Language
🇬🇧 English
last modified
2019-11-16 20:44
last episode published
2019-11-16 07:36
publication frequency
0.87 days
Contributors
SBS Radio author  
Explicit
false
Number of Episodes
1188
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Society & Culture Sports & Recreation History TV & Film News & Politics Music Amateur

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
16.11.2019

ໃນອອສເຕຼເລັຍ ສະຄູນລີ ແມ່ນຫັຍງແທ້?

ການຮຽນຈົບ ຮຽນແລ້ວປີທີ 12 ຂອງໂຮງຮຽນໃນອອສເຕຼເລັຍເປັນເຫດການອັນຍິ່ງໃຫຍ່.ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນ ນັກຮຽນຂອງຂັ້ນດັ່ງກ່າວພາກັນໄປມ່ວນຊື່ນກັນແບບທີ່ວ່າມີເສຣີພາບແລະອິສຣະພາບ ທັງກໍເປັນການກ້າວເຂົ້າສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ດ້ວຍ. ແຕ່...
16.11.2019

ແພດໄທຍ໌ຊ່ວຍຊິວິດຄົນລາວໄວ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫັຍງ. ຫໍການຄ້າອິສານແກ້ໄຂວິກິດນ້ຳຂອງແຫ້ງ. ກົມປະໂ

ທ່ານໜໍຂະຄະນຶ່ງຂອງນະຄອນມຸກດຫານແຫ່ງປະເທດໄທຍ໌ຊົດຊ່ວຍປິ່ນປົວຄົນປ່ວຍລາວແຂງສວັນນະເຂດໄດ້ສຳເຣັດຈາກອາການທີ່ເມືອງດັ່ງກ່າວປົວບໍ່ໄດ້...ນີ້ກໍປົວໃຫ້ຟຼີໆດ້ວຍ. ຫໍການຄ້າໄທຍ໌ພະຍາຍາມແກ້ໄຂວິກິດນ້ຳຂອງແຫ້ງໂພດໂດຍນາໆວິທີການແລະກົນໄກ... ກົມປະມົງໄທຍ໌ຊອກຫາວິທີການພັທນາການແຈ້ງບອກເຕືອນພັຍຕ່າງໆໃນແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ...
13.11.2019

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຕັ້ງຂະນະໃນ ອິນເຕີແນດຕ໌ ຂຶ້ນໄດ້?

ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ຄົນທັງຫຼາຍຢູ່ກິນໃນແບບເຫີນຫ່າງກັນຍິ່ງໆຂຶ້ນ...ເພື່ອຈະພົວພັນ ສນິດສນົມກັນ ການຕັ້ງຂະນະນຶ່ງຂຶ້ນໄວ້ໃນ ອິນເຕີແນດຕ໌ ແມ່ນເປັນວິທີການນຶ່ງ ແຕ່ເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ?
13.11.2019

ອອສເຕຼເລັຍຄົ້ນເຫັນພະຍາດ ເຮສອາຍວີ ຊະນິດໃໜ່

ແມ່ພະຍາດ ວາຍຣັສ ເຮສອາຍວີ ເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງຊະນິດນຶ່ງ ແລະມັນກໍສະຫຼາດແລະເກ່ງຂຶ້ນຕລອດມາ.ໃນຫ່ວາງນຶ່ງກ່ອນນີ້ ນັກວິທຍາສາດອອສເຕຼເລັຍຄົ້ນຄ້ວາຮູ້ເຫັນ ວາຍຣັສເຮສອາຍວີ ຊະນິດໃໜ໋. ນັກວິທຍາສາດນັ້ນຫັວງວ່າການຄົ້ນຮູ້ເຫັນນັ້ນຈະຊົດຊ່ວຍໃຫ້ມີການປິ່ນປົວພະຍາດ ເຮສອາຍວີ ໄດ້ໃນອານາຄົດອັນບໍ່ນານຂ້າງໜ້ານີ້...
13.11.2019

ເປັນຫັຍງພັກ ເລເບີອອສເຕຼເລັຍ ປາໄຊການເລືອກຕັ້ງ 18/5/19?

ພັກ ເລເບີອອສເຕຼເລັຍ ປາໄຊການເລືອກຕັ້ງອອສເຕຼເລັຍ ຊຸດຊົກປວັນທີ16 ພຶດສະພາ 2819 ຢ່ງໜັກໜວງສາຫັດ. ດ້ວຍເຫດໃດແທ້ໆ?
13.11.2019

ການຣົບກວນດ້ານເພດແລະສິດທິໃນບ່ອນເຮັ້ດວຽກແມ່ນຫັຍງ?

ອີງຕາມການຂົນຂວາຍອັນນຶ່ງຂອງກະຊວງຊິດທີມະນຸດຊົນອອສເຕຼເລັຍ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ນຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະສາມຄົນ ເວົ້າວ່າພວກຂະເຈົ້າຖຶກຣົບກວນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃນຣະຍະຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ການຣົບກວນກັນໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໜາຍແລະບໍ່ຄວນຈະທົນທານມັນ. ມັນມີຫຼາຍວິທີທາງທີ່ຈະແກ້ໄຂການຖຶກຣົບກວນນັ້ນ... 
13.11.2019

ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນທີ່ຖຶກພັຍແຫ້ງແລ້ງ

ຊາວກະສິກອນໃນອອສເຕຼເລັຍທີ່ຖຶກພັຍແຫ້ງແລ້ງຖຶກຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍໂຄງການຕ່າງໆຫຼາຍລ້ານດອນລາແລ້ວ.ນອກນັ້ນກໍປ່ອຍນ້າລົງສູ່ທົ່ງຕ່າງໆເພື່ອຊົດຊ່ວຍດ້ານກະເສດດ້ວຍ... ແຕ່ມັນລ້າສວຍເກີນໄປບໍ່?
13.11.2019

ຊຸມຊົນລາວໃນ ໂອບູຣີ-ວູດອງກາ-ແວງກະຣາຕາ ຢູ່ດີສຸກທຸກແນວໃດ?

ສຳພາດ: ທ່ານ ໂອໄດ ສີຫາຣາຊ. ທ່ານ ໂອໄດ ສີຫາຣາຊ ຢູ່ກິນຢູ່ໃນເມືອງ ແວງກາຣັດຕາ ຣັດ ວິກຕໍເຣັຍ ອອສເຕເລັຍມານານແສນນານແລ້ວ ຕໍ່ແຕ່ໄດ້ມາຕັ້ງພູມລຳເນົາໃໜ່ຢູ່ໃນອອສເ6ູເລັຍຈາກການເປັນອົພຍົບຢູ່ໃນປະເທດໄທຍ໌ ຍອ້ນຈຳຕ້ອງປົບຣົບນີ້ຈາກຣະບົບຣະບອບສັງຄົມນິຍົມ ຄອມມຸຍນິສຕ໌ໃນຜື້ນແຜ່ນດິນລາວ. ຊຸມຊົນລາວຫຼາຍແຫ່ງຮູ້ຈັກທ່ານດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸກຄົນໃນຂົງເຂດສາມເມືອງນັ້...
13.11.2019

ອາກາດວຽງຈັນໜາວຮ້ອນ. ລອຍກະໂທງ 2019. ສປຈີນກັກນ້ຳຂອງໄວ້ຫຼາຍຕື່ມ. ຖ້ຳຫຼວງເປີດໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງແລ້ວ.

ໜອງຄາຍ ປະເທດໄທຍ໌ ແລະ ວຽງຈັນ ສປປລາວ ຄົງບໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫັຍງຫຼາຍ ໃນດ້ານອາກາດ. ໃນເວລານີ້ ນັ້ນມັນໜາວແລະກໍຮ້ອນ...   ສປຈີນ ອັດເຂ່ືອນໄຟຟ້າ ກັກນ້ຳຂອງໄວ້ຈົນວ່າວິກິດແຫ້ງຂອດພື້ນ ແລ້ວອ້າງວ່າ ນັ້ນແມ່ນເພື່ອຣະເບີດໂງ່ນຫີນໃຫ້ເຮືອແລ່ນໄດ້ ແຕ່...   ຖ້ຳຫຼວງໃນຈັງວັດຊຽງຮາຍເປີດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຊົມເບິ່ງແລ້ວ. ນີ້ມີຄົນເຂົ້າໄປເບິ່ງມາກມາຍ. ກ່ອນໆນີ້ຂະນະເຕະບ...
10.11.2019

ຄົບຮອບ 30 ປີ ກຳແພງ ເບີລິນ ຖຶກເຈາະມ້າງຄຸລົງ ພາໃຫ້ມີ ເຢັຍລະມັນ ດຽວ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕ - ຄົບຮອບ 30 ປີ ກຳ

ພາຍຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ສອງສຸດສິ້ນລົງ ປະເທດເຢັຍລະມັນກັບກາຍເປັນປະເທດເຢັຍລະມັນຕາເວັນຕົກແລະຕາເວັນອອກ.ເຢັຍລະມັນຕາເວັນອອກເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມຄອມມຸຍນິສຕ໌ພະເດັດການ.ເຢັຍລະມັນຕາເວັນຕົກເປັນປະເທດເສຣີປະຊາທິປະໄຕ. ຣະບົບຣະບອບເຢັຍລະມັນຕາເວັນອອກ ເພ່ື່ອປ້ອງກັນແລະກັ້ນບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງຕົນໂຕນປົບຣົບໜີຂ້າມແດນໄປຢູ່ໃນປະເທດເຢັຍລະມັນຕາເວັນຕົກ ເ...
9.11.2019

ໄທຍ໌ສນັບສນູນວຽດນາມເປັນເຈົ້າພາບອາຊຽນ 2020. ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີຈ່ຳໜ່າຍໄຟຟ້າ ນ້ຳຂອງກະແດ້ງ. ມຸກດາຫານ

ໄທຍ໌ເຫັນດີເຫັນພ້ອມທີ່ວຽດນາມໄດ້ເປັນປະທານອາຊຽນປີ 2020 ຕາມຜຽນ... ເຂື່ອນໄຟຟ້່ແຮງສູງໄຊຍະບູລີໃນ ສປປລາວ ປັ່ນຈ່ຳໜ່າຍໄຟຟ້າແລ້ວເມື່ອທີ່ນ້ຳຂອງແຫ້ງກະແດງ ຕົກຢູ້ໃນວິກິດທີ່ໜ້າວິຕົກທີສຸດຂອງການເປັນຂອງແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຣັຖບານໄທຍ໌ແລະສປປລາວຍັງມິດຈີ່ລີ່ຢູ່ກ່ຽວກັບວະກິດນັ້ນ.. ຈັງວັດມຸກດາຫານແຫ່ງປະເທດໄທຍ໌ຈັດບຸນງົວຂຸນ ໜອງສູງ ຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການແຜ່ຜາຍອຸສກັມງົວຂຸນໄທ...
6.11.2019

ເປັນຫັຍງ ວຽງຄຳ ໄຊຍະຈັກ ຈຶ່ງຮ້ອງເພງ ອັດເພງ? - ເປັນຫັຍງ ວຽງຄຳ ໄຊຍະຈັກ ຈຶ່ງຮ້ອງເພງ ອັດເພງ?

ສິລປິນລາວມີເອກກະຣັກຢູ່ໃນໂລກນີ້ມານານາແລ້ວທັງກໍຖຶກພັທນາຂຶ້ນມາຢູ່ຕລອດ. ລາວນອກ ທີ່ເປັນສັງຄົມທີ່ກຳເນີດແລະເຕີບໂຕມາຈາກອົພຍົບຈາກຣະບົບຣະບອຍຄ້ອນກັນກ່ຽວກໍມີນັກຮ້ອງ່ີທມີນັກຮ້ອງທີ່ເກງແລະມີສຽງມ່ວນໆເຖິງຂັ້ນຣະດັບສູງຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ.  ໃນນີ້ກໍມີ ຍານາງ ວຽງຄຳ ໄຊຍະຈັກ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສຳພາດຍານາງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້... - ສິລປິນລາວມີເອກກະຣັກຢູ່ໃນໂລກນີ້ມານານາແລ້ວທັງກໍຖຶກພັທນ...
6.11.2019

ໂຄງການໃໜ່ຊົດຊ່ວຍຄົນຊື້ບ້ານເຮືອນຫຼັງທຳອິດ - ໂຄງການໃໜ່ຊົດຊ່ວຍຄົນຊື້ບ້ານເຮືອນຫຼັງທຳອິດ

ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍມີນະໂຍບາຍໃໜ່ຊົດຊ່ວຍຄົນທີ່ຈະຊື້ບ້ານຊ່ອງຫຼັງທຳອິດໃນຊີວິດ ແຕ່ຜູ້ຈະຊື້ຕ້ອງມີເງິນ 5% ຂອງຣາຄາເຮືອນທີ່ບົ່ງໄວ້ເພື່ອເປັນເງິນໜັດຈຳການຊື້ເຮືອນນັ້ນ... ແຕ່ໃນແຕ່ຣະປີຈະມີພຽງແຕ່ນຶ່ງເໜື່ອນຄົນເທົ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ... - ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍມີນະໂຍບາຍໃໜ່ຊົດຊ່ວຍຄົນທີ່ຈະຊື້ບ້ານຊ່ອງຫຼັງທຳອິດໃນຊີວິດ ແຕ່ຜູ້ຈະຊື້ຕ້ອງມີເງິນ 5% ຂອງຣາຄາເຮືອນທີ່ບົ່ງໄວ້ເພື່ອເປັ...
6.11.2019

ນັກວິທຍາສາດອອສເຕຼເລັຍປູກອາຫານໃນໂລກນອກ - ນັກວິທຍາສາດອອສເຕຼເລັຍປູກອາຫານໃນໂລກນອກ

ອົງການອາວະກາດສະຫະຣັດອະເມຣີກາຈະເວີ້ນເອົາມະນຸດໄປພະຈັນພາຍໃນປີ2024... ແລະສູນການອັນທຳອິດທຳອໍ່ອັນນຶ່ງຂອງອອສເຕຼເລັຍກຳລັງຄົ້ນຄົ້ວສຶກສາເບິ່ງການໃຊ້ສັພຍາກອນໃນອາວະກາດຄ້ຳຈູນນັກອາວະກາດໃຫ້ຢູ່ໃນອາວະກາດໄດ້ດົນນານກ່າວເກົ່າ. ສູນກາງການຄ້ຳຈູນອາວະກາດນະທີ່ ມະຫາວິທຍາລັຍອາີດເລີດດ໌ ຈະຄົ້ນຄົ້ວເບິ່ງການປູກອາຫານໃນອາວະກາດແລະໃນພະຈັນດແລະດາວ ສາສເຕຣ...
6.11.2019

ຄົນແກ່ໃນບ່ອນດູແລຜູ້ເຖົ້າບໍ່ຖຶກເອົາຫົວຊານຳໜົດ - ຄົນແກ່ໃນບ່ອນດູແລຜູ້ເຖົ້າບໍ່ຖຶກເອົາຫົວຊ

ການກວດກາແຫ່ງຊາດອອສເຕຼເລັບເບິ່ງການດູແລຄົນແກ່ສະຣາໃນອອສເຕຼເລັຍທີ່ມີຊື່ວາ ເນກຼັກ ຖຶກເປີດເຜີຍອອກມາແລ້ວ.  ມັນເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການບໍ່ເອົາຫົວຊາເຖິງຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆຂອງຄົນແກ່ອາຍຸໃນອອສເຕຼເັລຍ...  - ການກວດກາແຫ່ງຊາດອອສເຕຼເລັບເບິ່ງການດູແລຄົນແກ່ສະຣາໃນອອສເຕຼເລັຍທີ່ມີຊື່ວາ ເນກຼັກ ຖຶກເປີດເຜີຍອອກມາແລ້ວ.  ມັນເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການບໍ່ເອົາຫົວຊາເຖິ...
6.11.2019

ໂຄງການຄົນຕ່າງປະເທດມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍມີການປ່ຽນແປງ - ໂຄງການຄົນຕ່າງປະເທດມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍມີກາ

ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍເລື້ມເບິ່ງໂຄງການການເອົາຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຢູ່ໃນຊົນນະບົດອອສເຕຼເລັຍແລ້ວ.ນີ້ເຮັດໃຫ້ ນະຄອນເພີກແລະໂງນໂຄສຕ໌ ບໍ່ຢູ່ໃນກໍຣະນີນະຄອນທີ່ສຳຄັນອີກແລ້ວສຳຫຼັບການເອົາຄົນຕ່າງປະເທດມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນ. ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍເວົ້າວ່າການປ່ຽນແປງນັ້ນຈະຊົດຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຄວາມແອອັດ ໃນທົ່ວປະເທດ...  - ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍເລື້ມເບິ່ງໂຄງການການເອົ...
6.11.2019

ຄົນໃນອຸສຫະກັມຖ່ານຫີນ ໂຄນລ໌ ສູນເສັຍວຽກເຮັດງານທຳ - ຄົນໃນອຸສຫະກັມຖ່ານຫີນ ໂຄນລ໌ ສູນເສັຍວຽກເຮັ

ໃນຣັດແວສເຕີນອອສເຕຼເລັຍ ຄົນທີເຮັດວຽກເຮັດການນຳອຸສຫະກັມຖ່ານຫີ ໂຄນລ໌ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການຖຶກຕັດວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ ຍ້ອນເຕັກໂນໂລຊີດ້ານໄຟຟ້າທີ່ມາຈາກຣະບົບທັມຊາດທີ່ໜູນໃຊ້ໄດ້ກຳລັງຖ້ວມຕລາດພະລັງງານຢູ່. ພວກດັ່ງກ່າວກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍປະກາດອອກມານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດ້ານສັພຍາກອນພະລັງເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າຊຸມຊົນຕ່າງໆຈ...
6.11.2019

ພະສົງ 5 ແຜ່ນດິນຈົບປາຍທາງໃນປະເທດຂເມນ. ນ້ຳຂອງແຫ້ງເຫຼືອຮ້າຍເປັນວິກິດແລ້ວ. ຈັບ ໂຄເຄນ 3 ກິໂລ ຈາກ

ຂະນະສົງທັມຍະຕາ 5 ປະເທດທີ່ໄປທຳພິທີຕ່າງໆໃນໄທຍ໌, ພະມ້າ, ສປລາວ ແລະຂເມນ ຈົບກິຈການຢ່າງໃຫຍ່ໂຕຢູ່ໃນປະເທດຂເມນແລ້ວ.ໃນແຕ່ຣະປະເທດນັ້ນມີພຸທບໍຣິສັດເຂົ້າຕ້ອນຮັບແລະທຳບຸນນຳຢ່າງມາກມາຍ... ໃນເວລານີ້ນ້ຳຂອງທີ່ເປັນສາຍເລຶອດຂອງປະເທດ ພະມ້າ,ໄທຍ໌ ລາວ ຂເມນ ແລະວຽດນາມແຫ້ງຄຸກພື້ນເຫຼືອຮ້າຍ ກັບການເປັນວິກິດໃຫຍ່ອັນນຶ່ງຂອງປະວັດການແມ່ນນ້ຳຂອງ.ວິກິກດັ່ງກ່າວ...
6.11.2019

ເປັນຫັຍງວຽດ 39 ຄົນຈຶ່ງຕາຍຢູ່ໃນຣົດຕູ້ເຢັນໃຫຍ່? - ເປັນຫັຍງວຽດ 39 ຄົນຈຶ່ງຕາຍຢູ່ໃນຣົດຕູ້ເຢັນໃຫຍ່?

ທາງກສນອັງກິດກຳລັງປະສານກັນກັບທາງການປເທດວຽດນາມເພື່ອຈະບອກໃຫ້ຮູ້ໃຜແມ່ນໃຜແລະສັນຊາດຂອງຈຳນວນຄົນ 39 ຄົນທີ່ຕາຍຢູ່ໃນຣົດຕູ້ເຢັນໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ. ມີຄົນວຽດນາມມາກມາຍອອກມາສົ່ງສຽງດັງຂຶ້ນວ່າຜູ້ທີ່ຕາຍນັ້ນອາດແມ່ນຍາດຕິພີ່ນອງຂອງພວກຂະເຈົາ. ເປັນຫັຍງ 39 ຄົນນັ້ນຈຶ່ງສ່ຽງຕາຍປານນັ້ນເພື່ອເຂົາໄປຍັງປະເທດອັງກິດ? - ທາງກສນອັງກິດກຳລັງປະສານກັນກັບທາງການ...
31.10.2019

ຮູ້ຈັກວີ້ແວວການເປັນຫົວໃຈວາຍບໍ່? - ຮູ້ຈັກວີ້ແວວການເປັນຫົວໃຈວາຍບໍ່?

ຫົວໃຈວາຍເປັນສິງຮ້າຍແຮງທີ່ສ້າງການຕາຍຕໍ່ມະນຸດ. ຫົວໃຈວາຍບໍ່ແມ່ນຈະເກີດຂຶ້ນໃນທັນທີໂລດ. ມັນມີສາເຫດແລະຮາກເຫົ້ງາຂອງມັນມາກ່ອນແລ້ວ ທີ່ເຮົາຄວນຮູ້ຈັກໄວ້ກ່ອນ. ເຮົາກໍຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອມີຄົນຈະເປັນຫົວໃຈວາຍຫຼືກຳລັງເປັນມັນຢູ່... ທ່ານຮູ້ຈັກວີ້ແວວຂອງການເປັນຫົວໃຈວາຍບໍ່? - ຫົວໃຈວາຍເປັນສິງຮ້າຍແຮງທີ່ສ້າງການຕາຍຕໍ່ມະນຸດ. ຫົວໃຈວາຍບໍ່ແມ່ນຈະເກີດຂຶ້ນໃນ...
31.10.2019

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ເປັນຊາວໜຸ່ມອອສເຕຼເລັຍ ເສດຖີເງຶ່ອນລ້ານ? - ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ເປັນຊາວໜຸ່

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ເປັນເສດຖີເງິນລ້ານ ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍໃນອອສເຕຼເລັຍ?ນັ້ນແມ່ນອ່ອກ່ວາອາຍຸ 40 ປີ... ໃນອອສເຕຼເລັຍມີລາຍຊື້ຂອງເສດຖີດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບ... - ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ເປັນເສດຖີເງິນລ້ານ ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍໃນອອສເຕຼເລັຍ?ນັ້ນແມ່ນອ່ອກ່ວາອາຍຸ 40 ປີ... ໃນອອສເຕຼເລັຍມີລາຍຊື້ຂອງເສດຖີດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບ...
31.10.2019

ຄວາມສຳພັນອອສເຕຼເລັຍກັບ ສປຈີນ ສຫຣັດ ຖືກໄຈ້ເບີ່ງ - ຄວາມສຳພັນອອສເຕຼເລັຍກັບ ສປຈີນ ສຫຣັດ ຖືກໄ

ສປຈີນ ເປັນປະເທດການຄ້າອັນສຳຄັນຍິ່ງຂອງອອສເຕຼເລັຍ ແລະ ສຫຣັດ ເປັນສຳພັນທະມິດຮອບດ້ານຂອງອອສເຕຼເລັຍ.ສປຈີນ ແລະອອສເຕຼເລັຍໃຊ້ຣະບົບຣະບອບແຕ່ກຕ່າງກັນມາກມາຍໃນການປົກຄອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ. ສະພາຜູ້ແທນຣາຊດອນອອສເຕຼເລັຍກຳລັງເນັ້ນແລະໜັກແໜ້ນຂຶ້ນໃສ່ ສປຈີນກ່ຽວກັບທີ່ໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ມີການລ່ວງຣະເມີດສິດທິມະນຸດຊົຍມາກມາຍແລະຮ້າຍແຮງ. ນີ້ແປວ່າອອສເ...
31.10.2019

ຄວນປ່ຽນຊື່ແມ່ນ້ຳ ຢາຣາ ຣີເວີ ບໍ່? - ຄວນປ່ຽນຊື່ແມ່ນ້ຳ ຢາຣາ ຣີເວີ ບໍ່?

ຊີ່ ແມ່ນ້ຳ ຢາຣາ ຣີເວີ ຄວນຖຶກປ່ຍໜເປັນຊື່ໃໜ່ບໍ່? ຣັຖບານວິກຕໍ່ເຣັຍປະຕິເສດຂໍ້ສເນີໃຫ້ປ່ຽນຊື່ແມ່ນ້ຳ ຢາຣາ ຣີເວີ ນັ້ນແລ້ວ.ແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວເປັນສັນຍາຮັກຂອງນະຄອນ ແມນລ໌ເບີນ ຣັດວິກຕໍເຣັຍ ອອສເຕຼເລັຍ. ທ້ານຄິດວ່າແນວໃດ? - ຊີ່ ແມ່ນ້ຳ ຢາຣາ ຣີເວີ ຄວນຖຶກປ່ຍໜເປັນຊື່ໃໜ່ບໍ່? ຣັຖບານວິກຕໍ່ເຣັຍປະຕິເສດຂໍ້ສເນີໃຫ້ປ່ຽນຊື່ແມ່ນ້ຳ ຢາຣາ ຣີເວີ ນັ້ນແລ້ວ.ແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວເປັນສັນຍາຮັກຂອງນະຄອນ ແ...
31.10.2019

ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍໃໜ່ຖຶກກິນແຮງງານ - ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍໃໜ່ຖຶກ

ໃນທຸກປີ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນຖກນາຍຈ້າງກິນແຮງງານ. ຜູ້ສ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງທີ່ມີທົ່ວໄປມາກມາຍແລະກໍເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການເຮັດໃຫ້ເງິນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາບໍ່ຖຶກທວງເອົາ... - ໃນທຸກປີ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນຖກນາຍຈ້າງກິນແຮງງານ. ຜູ້ສ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງທີ່ມີທົ່ວໄປມາກມາຍແລະກໍ...
31.10.2019

ວ່າສະຫາຍ ຮຸນເຊນ ກົດທັບ ເຢາະເຢີ້ຍ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕຂເມນ - ວ່າສະຫາຍ ຮຸນເຊນ ກົດທັບ ເຢາະເຢີ້ຍ ເສຣີ

ສະຫາຍໃຫຍ່ ຮຸນເຊນ ຜູ້ນຳພັກຄອມມຸຍນິສຕ໌ຂເມນທັງກໍເປັນນາຍົກຣັຖມົນຕີຂເມນ ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີພະລັງວັງຊາແລະອຳນາດຢ່າງເລື້ອລົ້ນໃນການປົກຄອງກຳແໜ້ນປະເທດຊາດບ້ານເມືອງແລະປະຊົນຂເມນ.ມີການກ່າວຫາແລະປະນາມໂຈມຕີສະຫາຍວ່າສະຫາຍກົດທັບ ຢ່ຳຢີ້ແລະເຢາະເຢີ້ຍເສຣີພາບປະຊາທິປະໄຕຂເມນໂດຍ... - ສະຫາຍໃຫຍ່ ຮຸນເຊນ ຜູ້ນຳພັກຄອມມຸຍນິສຕ໌ຂເມນທັງກໍເປັນນາຍົກຣັຖມົນຕີຂເມນ...
31.10.2019

ມີເດັກຄົນພື້ນເມືອງອອສເຕຼເລັຍຢູ່ໃນການດູແລຂອງຣັຖບານຫຼາຍໂພດ - ມີເດັກຄົນພື້ນເມືອງອອສເຕຼເ

ມີເດັກຄົນພື້ນເມືອງອອສເຕຼເລັຍຢູ່ໃນຣະບົບການປົກປ້ອງ ດູແລ ໃນອອສເຕຼເລັຍຫຼາຍໂພດ ທີເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳ.ຄວາມມາກມາຍນັ້ນກໍຍັງທະວີຂຶ້ນຢູ່... ນັ້ນແມ່ນອີງຕາມໜັງສືລາຍງານ ຄອບຄົວເປັນເຣື່ອງສຳຄັນ (ຟາຍແມລີ້ ແມເຕີຣີພອກຕ໌).   - ມີເດັກຄົນພື້ນເມືອງອອສເຕຼເລັຍຢູ່ໃນຣະບົບການປົກປ້ອງ ດູແລ ໃນອອສເຕຼເລັຍຫຼາຍໂພດ ທີເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳ.ຄວາມມ...
28.10.2019

ຂົວໄທຍ໌-ພະມ້າແຫ່ງໃໜ່ເປີດຂຶ້ນແລ້ວ. ສາຍການບິນໄທຍ໌ອາດປິດເສັ້ນການບິນໄປລາວ ວຽດ ຂເມນ ພະມ້າ. ເ

ສະພານອັນທີສອງໃນຊາຍແດນໄທຍ໌-ພະມາຖຶກເປີດຂຶ້ນໂດຍເປັນທາງການແລ້ວ.ນັ້ນແມ່ນເພື່ອດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການສັນຈອນແລະມິຕພາບ... ສາຍການບິນໄທຍ໌ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຈະປິດຫຼືບໍ່ ເສັ້ນສາຍການບິນໄປ ສປລາວ,ວຽດນາມ, ຂເມນ ແລະພະມ້າຫຼືບໍ່ - ສະພານອັນທີສອງໃນຊາຍແດນໄທຍ໌-ພະມາຖຶກເປີດຂຶ້ນໂດຍເປັນທາງການແລ້ວ.ນັ້ນແມ່ນເພື່ອດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມສ...
26.10.2019

ຕຳຣວດນະຄອນພະນົມຈັບໄດ້ຣົດຂີ້ລັກຂ້າມຝາກ. ພະສົງຫ້ແຜ່ນດິນບາດເປັນປະຫັວາທີອູດົມໄຊ. ໄທຍ໌ຈັດກອງ

ບ້ານແພງ ທ່າອູເທນ ຕາມຂາວຄາວມັກຈະເປັນບ່ອນເອົາຣົດຂີ້ລັກໃນໄທຍ໌ຂ້າມຝາກໄປລາວ ແຕ່ບາງຄັ້ງຖຶກຈັບໄດ້ ດັ່ງໃນຫ່ວາງນຶ່ງນີ້ທີບ້ານດອນແພງ ຕ/ອ ບ້ານແພງຈ. ນະຄອນພະນົມ. ພະສົງຫ້າແຜ່ນດິນໄປຮອດໄປເຖິງເມືອງອູດົມໄຊຈາກປະເທດໄທຍ໌ແລ້ວໂດຍຖຶກຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີແລະມີປະຊາຊົນໄປຕັກບາດຍາວເຖິງນຶ່ງຫຼັກກິໂລແມດ... ໄທຍ໌ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສຸດຍອດອາຊຽນໂດຍ...
23.10.2019

ເກີດໄຟປ່າເຜົາຜານຂຶ້ນ ຈະເອົາໂຕລອດແບບໃດ? - ເກີດໄຟປ່າເຜົາຜານຂຶ້ນ ຈະເອົາໂຕລອດແບບໃດ?

ສຳພາດ%​ທ່ານ ສົມຊິດ ວິໄລສັກ ຄົນລາວໃນອອສເລັຍບາງຜູ້ບາງຄົນມັກຈະໄປນອນປ່ານອນພູ ແຄມປິ່ງ ແຕ່ປ່າພູໃນອອສເຕຼເລັຍ ໂດຍສະເພາະໃນຍາມຮ້ອນ ຣະດູຮ້ອນ ແລະໃນຍາມປ່າໄມ້ຂາດຟ້າຝົນ ແມ່ນມັນມີພັຍອັນຣາຍຮ້າຍແຍງຫຼາຍແທ້ໆ. ເມື່ອເກີດມີໄຟປາສຸກເສີນຂຶ້ນ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ? - ສຳພາດ: ທ່ານ ສົມຊິດ ວິໄລສັກ ຄົນລາວໃນອອສເລັຍບາງຜູ້ບາງຄົນມັກຈະໄປນອນປ່ານອນພູ ແຄມປິ່...
23.10.2019

ຮູ້ຊ່ວຍຊີວິດຈາກຕາຍດິກນ້ຳບໍ່? - ຮູ້ຊ່ວຍຊີວິດຈາກຕາຍດິກນ້ຳບໍ່?

ສຳພາດ:​ທ່ານ ສົມສິດ ວິໄບສັກ ຄົນລາວໃນປະເທດອອສເຕຼເລັບຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນມັກໄປຕຶກເບັດຕຶກຂໍແລະຫຼິ້ນນ້ຳ ຮວມດ້ວຍນຳທະເລ ແຕ່ທະເລມີພັຍອັນຕລາດຫຼາຍແທ້ໆ ດັ່ງຕາຍດິກນ້ຳ. ຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະປອດພັຍບາດໄປຫຼິ້ນນ້*? - ສຳພາດ:​ທ່ານ ສົມສິດ ວິໄບສັກ ຄົນລາວໃນປະເທດອອສເຕຼເລັບຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນມັກໄປຕຶກເບັດຕຶກຂໍແລະຫຼິ້ນນ້ຳ ຮວມດ້ວຍນຳທະເລ ແຕ່ທະເລມີພັຍອັນຕລາດຫຼາຍແທ້ໆ ດັ່ງຕາ...
23.10.2019

ຈະປ້ອງກັນຕາຍດິກນ້ຳໄດ້ແບບໃດ ບາດຫຼິ້ນນ້ຳ? - ຈະປ້ອງກັນຕາຍດິກນ້ຳໄດ້ແບບໃດ ບາດຫຼິ້ນນ້ຳ?

ສຳພາດ: ທ່ານ ສົມຊິດ ວະໄລສັກ ອອສເຕຼເລັຍ ໂດ່ງດັ່ງໃນດ້ານຫາດຊາຍທະເລ ທັງກໍມີຝັ່ງທະເລແລະນ້ຳທະເລມາກມາຍດ້ວຍ. ການໄປທ່ຽວໄປຫຼິ້ນໄປອາບນ້ຳທະເລ ມີພັຍອັນຕລາດມາກມາຍ ດັ່ງຕາຍດິກນ້ຳ. ຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະປອດພັນຈາກນ້ຳທະເທໄດ້? - ສຳພາດ: ທ່ານ ສົມຊິດ ວະໄລສັກ ອອສເຕຼເລັຍ ໂດ່ງດັ່ງໃນດ້ານຫາດຊາຍທະເລ ທັງກໍມີຝັ່ງທະເລແລະນ້ຳທະເລມາກມາຍດ້ວຍ. ການໄປທ່ຽວ...
23.10.2019

2019 - 20 ຣັດ ຕັສມາເນັຍ ອາດຈະມີໄຟປ່າຮ້າຍແຮງຫຼາຍ - 2019 - 20 ຣັດ ຕັສມາເນັຍ ອາດຈະມີໄຟປ່າຮ້າຍແຮງຫຼາຍ

ຣັດຕັສມາເນັຍ ຖືກບອກເຕືອນໃຫ້ຕຽມເນື້ອຕຽມໂຕໃສ່ຍາມໄຟປ່າ 2019-20ເມື່ອທີ່ຣັດດັ່ງກ່າວແຫ້ງແລ້ງຢູ່ແລ້ວ. ສຳຫຼັບປີນີ້ ບໍ່ມີແຕ່ຊົນນະບົດ ຕັສມາເນັຍ ກຳລັງຖືກນາບຂູ່ໂດນການອາດຈະມີໄຟປາເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ນະຄອນ ໂຮບາກຕ໌ ກໍຖຶກນາບຂູ່ນຳດ້ວຍ. ໂຮບາກຕ໌ ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງຣັດດັ່ງກ່າວ... - ຣັດຕັສມາເນັຍ ຖືກບອກເຕືອນໃຫ້ຕຽມເນື້ອຕຽມໂຕໃສ່ຍາມໄຟປ່າ 2019-20ເມື່ອທີ່ຣັດດັ່ງກ່າວແຫ້...
23.10.2019

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງອອສເຕຼເລັຍ 70 ປີ ຍິ່ງໃຫຍ່ - ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງອອສເຕຼເລັຍ 70 ປີ ຍິ່

ບັດນີ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງອອສເຕຼເັລຍ (ສະໂນວີ ຮາຍໂທຼ ສະກີບ) ຢືນຢົງເກົ່າແກ່ເຖິງ 70 ແລ້ວແຕ່ມັນຍັງເັປນໂຄງການວິສະວະກັມອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ໃ ມັນເປັນໂຄງການເຂື່ອນຕ້ານນ້ຳ ແຕ່ມັນກໍເັປນໂຄງການໄຟຟ້າອັນສຳຄັນແລະໂຄງຮ່າງການກໍ່ສ້າງດ້ານຊົນລະປະທານດ້ວຍ.ນອກນັ້ນມັນກໍເປັນສິ້ນສ່ວນນຶ່ງຂອງນາໆວັທນະທັມອອສເຕຼເລັຍດ້ວຍ... - ບັດນີ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງອອສເຕຼເັລຍ (ສ...
23.10.2019

ຈະປົວເບົາຫວານຊະນິດສອງໄດ້ແລ້ວ - ຈະປົວເບົາຫວານຊະນິດສອງໄດ້ແລ້ວ

ການຄົ້ນຄົ້ວແລະສຶກສາສາກົນນາໆຊາດທີ່ມີອອສເຕຼເລັຍນຳພາເຜີຍແຜ່ການຮູ້ເຫັນການທີ່ຈະປິ່ນປົວເບົາຫວານຊະນິດສອງໄດ້ແລ້ວ.ການຄົ້ນຄົ້ວນັ້ນໃຊ້ເວລາຍຶດຍາວເຖິງ 13 ປີ.ນັກວິທຍາຍາດນັ້ນຄົ້ນຮູ້ເຫັນໂປຕີນຊະນິດນຶ່ງທີ່ອາດສາມາດຖຶກນຳໄປປິ່ນປົວເບົາຫວານນັ້ນໄດ້ໂດຍການຊົດຊ່ວຍຢຸກຢາການປິ່ນປົວຕ່າງໆ... - ການຄົ້ນຄົ້ວແລະສຶກສາສາກົນນາໆຊາດທີ່ມີອອສເຕຼເລັຍນຳພາເຜີຍແຜ່ການຮູ້ເຫັນການທີ່ຈະປິ່...
23.10.2019

ຜົນສະທ້ອນໜັ່ກຈາກ ສຫຣັດ ຖອນໂຕປະຖີ້ມຄົນ ເຄີກດ໌ - ຜົນສະທ້ອນໜັ່ກຈາກ ສຫຣັດ ຖອນໂຕປະຖີ້ມຄົນ ເຄີກດ໌

ຜົນກະທົບກະເທືອນຈາກທີ່ ສຫຣັດ ຢ່າງກະທັນຫັນຖອນຕົນຖອນໂຕອອກໄປຈາກພາກເນື້ອຂອງປະເທດ ຊີເຣັຍ ກຳລັງຂະຫາຽໂຕຢ່ງຮ້າຍແຮງ.ສຫຣັດ ມີປະວັດອັນແຈ້ງຂາວກ່ຽວກັບທີ່ໄດ້ລ້າງຕີນລ້າງມືໄປຈາກສຳພັນທະມິດ... ກຳລັງຂອງປະເທດ ເຕີກກີ ຈູ່ໂຈມຕີແລະກວດລ້າງກຳລັງ ເຄກດ໌ໃນເຊອດແດນທີ່ຖຶກປະລະໄປນັ້ນຢ່າງຮຸນແລະໂຫດຮ້າຍ.ບັດນີ້ ສຫຣັດ ເຈຣະຈາໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໃນເຂດແດນດັ່ງກ່າວ ...
21.10.2019

ຂ່າວຄາວແມ່ນ້ຳຂອງ 21/10/19 - ຂ່າວຄາວແມ່ນ້ຳຂອງ 21/10/19

ເມືອງປາກຊົມ ຈັ່ງວັດເຣີຍ ປະເທດໄທຍ໌ ເຊື່ອມຍົງການທ່ອງທ່ຽວໄປຍັງເມືອງ ວັງວຽງແລະ ເມືອງໜື່ນ ສປປລາວ... ທາງການມຸກດາຫານ ປະເທດໄທຍ໌ ຈັບໄດ້ນ້ຳຕານຊາຍບໍ່ເສັຍພາສີ ເຂົ້າມາຍັງໄທຍ໌... ຈັ່ງວັດໜອງຄາຍ ໄທຍ໌ ຈັດແລ່ນທົນ ໜອງຄາຍ-ອາຊຽນ ຫຼາຍໆລຸ້ນທັງກໍມີລາງວັນດີໆງາມໆໄວ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ແລ່ນເດັ່ນແລ່ນດີດ້ວຍ...   - ເມືອງປາກຊົມ ຈັ່ງວັດເຣີຍ ປະເທດໄທຍ໌ ເຊື່ອມຍົງກາ...
19.10.2019

ຊຽງຮາຍຈັດພະສົງໄປເຮັດບຸນຫ້າປະເທດ. ແຜ່ນດິນໄຫວກະແທກເມືອງເລີຍ. ມຸກດາຫານຈັບໄດ້ຊີ້ນຄວາຍເຖື່ອນ

ພະສົງໄທຍ໌, ລາວ, ຂເມນ, ພະມ້າແລະວຽດ ຮ່ວມກັນເຮັດບຸນໃນຫ້າປະເທດທ້ອງຖິນໂດຍຈັງວັດຊຽງຮາຍ ປະເທດໄທຍ໌ ເປັນເຈົ້າພາບ ເພື່ອຄວາມແໜ້ນແຟ້ນກັນໃນດານສາສນາ... ແຜ່ນດິນໄຫວກ້ອງເມືອງເຣີຍ ຈັ່ງວັດເຣີຍ ແຜງລິດແຕ່ບໍ່ມີຫັຍງເສັຍຫາຍເຈັບຕາຍຍ້ອນ. ມຸກດາຫານຈັບໄດ້ຊີ້ນຄວາມເຖື່ອນແປດຕັນທີມາຈາກປະເທດ ໄກແສນໄກ ບຼາຊຽນ ... - ພະສົງໄທຍ໌, ລາວ, ຂເມນ, ພ...
16.10.2019

ບັ້ງໄຟພະຍານາກຂຶ້ນຫຼາຍແທ້ໆປີນີ້. ລາວ-ໄທຍ໌ເຂົ້າຮ່ວມບຸນອອກພັນສາຖາດພະນົມມາກມາຍ. ປາກຊັນຊ່ສງເ

ໃນວັນອອກພັນສາປີນີ້ 2019 ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກສາຣະທິດທີ່ໄປເບິ່ງໄປຊົມບັ້ງໄຟພະຍານາກ (ບັ້ງໄຟຜີ) ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນຈັ່ງວັດໜອງຄາຍ ປະເທດໄທຍ໌ ບໍ່ຜິດຫັວງ.ບັ້ງໄຟນັ້ນຂຶ້ນບໍ່ລຸດ 4ຼ60 ໃນວັນດັ່ງກ່າວ... ຊຸມຊົນຊາວໄທຍ໌ແລະລາວເຂົ້າຮ່ວມບຸນອອກພັນສາ 2019 ທີພະຖາດພະນົມຫຼາຍເປັນປະຫັວດການທັງກໍເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດຄຶກຄັກດ້ວຍ. ສຳຫຼັບອອກພັນສາຊຸດສົກປີ 2019 ບຸນຊ່ວງເຮືອ່ີທເມືອງ...
16.10.2019

ຣັຖບານລື້ມເບິ່ງເບັ້ຍບຳນານຕ່າງໆ : ເຮົາຈະປອດພັຍບໍ? - ຣັຖບານລື້ມເບິ່ງເບັ້ຍບຳນານຕ່າງໆ : ເຮົາຈະປ

ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຈະລື້ມພິຈາຣະນາເບິ່ງໃໜ່ເບັ້ຍ "ເອຊ໌ ແພນຊັນ", ເງິນ "ສຸບເປີ ອານຸເອຊັນ" ທີ່ຈຳຕ້ອງເສັຍຄ່າ ແລະເງິນອອມໂດຍການສມັກໃຈ. ພັກ "ເລເບີອອສເຕຼເລັຍ" ຢ້ານກົວວ່ານັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ມີການຕັດລາວຍໄດຂອງຄົນບຳນານ ແຕ່ກໍມີຜູ້ສ່ຽວຊານເຫັນວ່າຕ້ອງມີການກະທຳເຊັ່ນນັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍທຸກໆຄົນຈະສາມາດໄປບຳນານຢ່າງອຸບອຸ່ນໄດ້... - ຣັຖບານອອສເ...
16.10.2019

ວີຊາມາອອສເຕຼເລັຍເພື່ອທ່ຽວແລະເຮັດການນຳທະວີຂຶ້ນຫຼາຍ - ວີຊາມາອອສເຕຼເລັຍເພື່ອທ່ຽວແລະເຮັດກ

ຈຳນວນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບ ວີຊາ ມາທ່ຽວອອສເຕຼເລັຍແລະເຮັດວຽກນຳທະວີຂຶ້ນມາກມາຍເຖິງ 20% ໃນຣະຍະປີການນີ້, 2018. ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຢ່່າງມີຊີວິດຊີວາກຳັລງເຈຣະຈາກັນກັບ 13 ປະທດສາກົນເພື່ອບົ່ງວາງຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນເພື່ອດຶງດູດເອົາຄົນດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນຕ່ືມ. ເຂດຊົນນະບົດອອສເຕັຍເລັຍຂາດເຂີນພົນລະເມືອງແລະແຮງງານກະເສດ... - ຈຳນວນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບ ວີຊ...
16.10.2019

ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຖົ້າລົ້ມໄດ້ແບບໃດ? - ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຖົ້າລົ້ມໄດ້ແບບໃດ?

ຍິ່ງໆຂຶ້ນຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີແລະທີ່ແກ່່ກ່ວາໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບທີຫົວຈາກການພະລາດ ຕົກ ລົ້ມຕ່າງໆ.ການສຶກສາໃໜ່ອັນນຶ່ງເຫັນວ່າຈຳນວນຄົນທີບາດເຈັບນັ້ນທະວີຂຶ້ນເຖິງສອງເທົ່າໃນຣະຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຈະປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ເປັນດັ່ງນັ້ນໄດ້ແບບໃດກັນ? - ຍິ່ງໆຂຶ້ນຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີແລະທີ່ແກ່່ກ່ວາໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບທີຫົວຈາກການພະລາດ ຕົກ ລົ້ມຕ່າງໆ.ການສຶກສ...
16.10.2019

ປົວພະຍາມຕັບເກືອບໄດ້ແລ້ວ - ປົວພະຍາມຕັບເກືອບໄດ້ແລ້ວ

ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍເກືອບ 1/4 ຖຶກກະຕວງວ່າເປັນພະຍາດ ຕັບອັບເສດຊະນິດບີ່.ມັນເປັນຍາດທີ່ສັງຫານຄົນໃນໂລກນີ້ຕາຍໄປແລ້ວບໍ່ລຸດ 8ແສນ ຄົນໃນທຸກໆປີ. ບັດນີ້ນັກວິທຍາສາດສາກົນນາໆຊາດໃຫ້ຄຳປາກວ່າຈະເລັ່ງລັດໃຫ້ໄດ້ການປິ່ນປົວມັນໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນຣະຍະ 10 ປີຂ້າງໜ້າ... - ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍເກືອບ 1/4 ຖຶກກະຕວງວ່າເປັນພະຍາດ ຕັບອັບເສດຊະນິດບີ່.ມັນເປັນຍາດທີ່ສັງຫານຄົນໃນໂລ...
16.10.2019

ໂຣກນ້ຳລາຍ ນ້ຳເຫື່ອ ນ້ຳເໜືອກ ໜຽວໂພດ - ໂຣກນ້ຳລາຍ ນ້ຳເຫື່ອ ນ້ຳເໜືອກ ໜຽວໂພດ

ໂຣກນ້ຳລາຍ ນ້ຳເຫື່ອ ນ້ຳເໜືອກ ໜຽວໂພດ ເປັນພາສາອັງກິດຮຽກວ່າ" ຊິສຕິກ ຟາຍໂບຼຊິສ ". ມັນເປັນອາການອັນນຶ່ງຂອງຣະບົບການຫັນໃຈ. ມີວິທີການປິ່ນປົວມັນແບບໃໜ່ທີ່ໄດ້ຜົນ ແຕ່ມັນແພງເຫຼືອຮ້າຍແທ້ໆ.ມັນແພງເຖິງ 250ພັນ ໂດລາ ພຸ້ນ...  - ໂຣກນ້ຳລາຍ ນ້ຳເຫື່ອ ນ້ຳເໜືອກ ໜຽວໂພດ ເປັນພາສາອັງກິດຮຽກວ່າ" ຊິສຕິກ ຟາຍໂບຼຊິສ ". ມັນເປັນອາການອັນນຶ່ງຂອງຣະບົບການຫັນໃຈ. ມີວິທີ...
16.10.2019

ແມ່ນ້ຳ ດາລີງ ຣີເວີ ຕົກຢູ່ໃນວິກີດສາຫັດ - ແມ່ນ້ຳ ດາລີງ ຣີເວີ ຕົກຢູ່ໃນວິກີດສາຫັດ

ຊຸມຊົນໃນຊົນນະບດຣັດ ນີວຊາວແວນສ໌ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບພັຍພິບດແວດລ້ອມອີກໃໜ່ ກະທັ້ງມີການພະຍາຍາມຊົດຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ປາໃນແມ່ນນ້* ດາລິງ ຣີເວີ ຕາຍກໍຕາມ. ປານັ້ນ ນະທີ່ ມີນິນດີ ຕາຍໄປແລ້ວຫຼາຍກ່ວາ 1 ລ້ານໂຕໃນເດືອນທັນວາຫາມົກກະຣາ2019.ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງສິ້ນຫັວງ ພວກຂະເຈົ້າຕ້ອງການການດູແລຄວບຄຸມແມ່ນ້ຳນັ້ນໃໜ່ - ຊຸມຊົນໃນຊົນນະບດຣັດ ນີວຊາວແວນສ໌ ກຳລັງປະເຊີນ...
16.10.2019

ຄົນຊື້ອາຫານທີ່ຄົວແລ້ວໄປກິນຢູ່ບ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ - ຄົນຊື້ອາຫານທີ່ຄົວແລ້ວໄປກິນຢູ່ບ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ

ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍນຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະຫ້າຄົນເຊື່ອວ່າການກິນຄາບອາຫານຢູ່ບ້ານນຳກັນເປັນການນຳເອົາສະມາຊິກຄອບຄົວເຂົ້າກັນ ແຕ່ຄົນຫຼາຍກ່ວາ 50% ບໍ່ຄົວກິນຄາບຄ່ຳຢູ່ບ້ານຍ້ອນມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນດ້ານຮ່າງກາຍແລະປະສາດຫຼາຍໂພດ. ຄົນຫຼາຍຂຶ້ນຊື້ອາຫານທີ່ຄົວແລ້ວໄປກິນຢູ່ບ້ານແທນ... - ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍນຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະຫ້າຄົນເຊື່ອວ່າການກິນຄາບອາຫານຢູ່ບ້ານນຳກັນເປັນການນຳເອົາສະມາຊິກຄ...
12.10.2019

ລາວຈັບຄົນສົ່ງໃຫ້ໄທຍ໌. ອອກພັນສາ-ບັ້ງໄຟພະຍານາກ. ລາວກວດເອົາລາງວັນຊ່ວງເຮືອອອກພັນສາ. ນະຄອນພະນົ

Lao authority deported a Thai wanted man to Thailand in relation to a robbery of a gold shop in Khon Kaen...   Nong Khai celebrates the end of 2019 Buddhist Lent in grander. Also many people are heading to the town to see the Dragon-Fire-Balls in the M...
12.10.2019

ລາວນອກກັບຖິ່ນເກີດໃນລາວເບິ່ງຮອຍຕີນເກົ່າແລະໃໜ່ - ລາວນອກກັບຖິ່ນເກີດໃນລາວເບິ່ງຮອຍຕີນເກົ່າ

ສຳພາດ: ທ່ານ ແລງ ອິນຕະກຸນ ລາວນອກຫຼາຍຄົນທີ່ໄປທ່ຽວ ສປລາວ ເມື່ອກັບອອກມາແລ້ວ ຕ່າງຄົນກໍຕ່າງມີຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວທີ່ເປັນທີສົນໃຈມາເລົາສູຟັງ. ໃນຫ່ວາງນຶ່ງກ່ອນນີ້ລາວນອກທ່ານນຶ່ງໄປທ່ຽວຖິ່ນເດີມແລະບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ.ຜູ້ກ່ຽວເວົ້າສູ່ຟັງຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວ... - ສຳພາດ: ທ່ານ ແລງ ອິນຕະກຸນ ລາວນອກຫຼາຍຄົນທີ່ໄປທ່ຽວ ສປລາວ ເມື່ອກັບອອກມາແລ້ວ ຕ່າງຄົນກໍຕ່າງມີ...
9.10.2019

ຄົນອອສເຕຼເລັຍຊອກວຽກໄດ້ຍາກຈາກກັບມາຈາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ - ຄົນອອສເຕຼເລັຍຊອກວຽກໄດ້ຍ

ອີງຕາມການຂົນຂວາຍໃໜ່ອັນນຶ່ງ ຄົນອອສເຕຼເລັຍທີ່ໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ເມື່ອກັນຄືນມາອອສເຕຼເລັຍແລ້ວ ມີຄວາມຍາກຊາຈະຊອກວຽກເຮັດໄດ້... ພວກຂະເຈົ້າເຫັນວ່າພວກຂະເຈົ້າຖຶກມອງຂ້າມໄປ ກະທັ້ງທີ່ມີຄວາມປະສົບການທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ. - ອີງຕາມການຂົນຂວາຍໃໜ່ອັນນຶ່ງ ຄົນອອສເຕຼເລັຍທີ່ໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ເມື່ອກັນຄືນມາອອສເຕຼເລັຍແລ້ວ ມີຄວາມ...
9.10.2019

ອອສເຕຼເລັຍປະນາມ ສປຈີນ ຣະເມີດຊິດທິມະນຸດຊົນຂອງຄົນ ຢູກ່າ - ອອສເຕຼເລັຍປະນາມ ສປຈີນ ຣະເມີດຊິດທິ

ຍານາງ ມາຣີສ໌ ເປນນ໌ ຣັຖມົນຕີຕ່າງປະເທດອອສເຕຼເລັຍປະນາມ ສປຈີນ ເມື່ອເຫັນຮູບພາບໃໜ່ອັນນຶ່ງທີ່ເປັນຮູບຄົນ ຢູກ້າ ຖຶກລາມໂສ້ແລະໜັດຕາ.ຄົນ ຢູກ່າ ນັ້ນເປັນຄົນ ມູສະລິມ ຂອງພາກເໜືອສ່ຽງຕາເວັນຕົກຂອງ ສປຈີນ.ຮູບນັ້ນຖຶກຖ່າຍຢູ່ໃນອ້ອມແອ້ມ ສູນກັກຄົນຂອງນະຄອນກາສຄາຂອງແຂວງຊຽນຈຽນ ສປຈີນ. ນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອທີ່ທານ ໄມກ໌ ປົມປີໂອ ເທຂາທິການ ສຫຣັດ ຮຽກຮ້ອງ... - ຍາ...
9.10.2019

ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຊົນນະບົດອອສເຕຼເເລັຍ ຊົດຊ່ວຍຊອກວຽກເຮັດໄດ້ງ່າຍກ່ວາ - ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຊົນນະບົດອອສເຕຼ

ໃນປີ 2018 ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ອອສເຕຼລັຍໃໜ່ໆຢ່າງຖາວອນເກືອບທຸກໆຄົນຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ໃນນະຄອນ ແມນລ໌ເບິນ ແລະ ສິດນີ ເມື່ອທີ່ພົນລະເມືອງໃນຊົນນະບົດອອສເຕຼເລັຍມີໜ້ອຍລົງ. ບັດນີ້ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນ ຖ້າຫາກວ່າພວກຂະເຈົ້າໄປຕັ້ງຊີວິດໃໜ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດອອສເຕຼເລັຍເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍສີ່ປີ... - ໃນປີ 2018 ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່...