Lao

http://media.sbs.com.au/podcasts/upload_media/packshots/Pdcst-TEMP_lao.jpg

Welcome to SBS Radio's Laotian Language Program. We offer extensive coverage of homeland, other international and national news and current affairs.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.sbs.com.au/podcasts/yourlanguage/lao/
Description
Welcome to SBS Radio's Laotian Language Program. We offer extensive coverage of homeland, other international and national news and current affairs.
Language
🇬🇧 English
last modified
2019-05-20 14:51
last episode published
2019-05-20 07:22
publication frequency
0.88 days
Contributors
SBS Radio author  
Explicit
false
Number of Episodes
968
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Society & Culture Sports & Recreation History TV & Film News & Politics Music Amateur

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
20.05.2019

ພັກ ລີເບີໂຣນ-ນາຊົນນານອອສເຕຼເລັຍ ຕຽມປົກຄອງປະເທດຢູ່

ພັກປະສົມ ລີເບີໂຣນ-ນາຊົນນານອອສເຕຼເລັຍ ຕຽມໂຕຂຶ້ນປົກຄອງອອສເຕຼເລັຍອີກສະໄໜນຶ່ງ ພາຍຫຼັງສະນະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໃນວັນເສົາ ທີ 18 ພຶດສະພາ 2019 ຢ່າງມາກມານປານຟ້າຜ່າ. ຄູ່ແຂ່ງ ຄືພັກເລເບີອອສເຕຼເລັຍນັ້ນປາຊັຍຢ່າງສາຫັດແລະປວດລ້າວເຖິງຮາກເຫົ້ງາເພາະກະວ່າຈະກິນຂາດຮອບດ້ານ...
20.05.2019

ຂ່າວຄາວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 20/5/19

ຄິດວ່າຂ່າວຄາວຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວນັ້ນເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈສຳຫຼັບທານທັງຫຼາຍ...
18.05.2019

ຂ່າວຄາວຂອງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 18/5/19

ມີຫັຍງເກີດຂຶ້ນໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງໃນມື້ວັນທີ 18/5/19L
17.05.2019

ອະດິດນາຍຍົກ ບອບຮົກ ຕ າ ຍ ແ ລ້ ວ

ອະດິດນາຍຍົກອອສເຕຼເລັຍ ບອບ ຮົກ ຕ າ ຍ  ຍ້ ອ ນ  ຫັ ຍ ງ ? ທ່ານໜົດອາຍຸໄປໃນ ວັນພະຫັດ ທີ 16 ພຶດສະພາ 2019 ໃນຂັ້ນອາຍຸ 89 ປີປາຍ...
16.05.2019

ຂ່າວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 13/5/19

ສະພານມິຕພາບລາວ-ໄທຍ໌ທີອອສເຕຼເລັຍສ້າງໃຫ້ຟຼີໆ ເປັນບ່ອນຂ້າມຊາຍແດນທີ່ຂຸ້ນຂ້ຽວທີ່ສຸດແຫ່ງນຶ່ງຂອງປະເທດໄທຍ໌. ຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນຄົນແລະສິ່ງຂອງຜິດກົດໜາຍຖຶກຈັບໄດ້ໃນດ້ານເຂົ້າເມືອງໄທຍ໌ນະທີ່ສະພານດັ່ງກ່າວ. ໃນວ່ານຶ່ງນີ້ກໍຈັບໄດ້ຄຳແທ່ງຫຼາຍກິໂລ...
16.05.2019

ຍີ່ປຸ່ນເລີ້ມຍຸກໃໜ່ໂດຍການນຳພາຂອງຈັກກະພັດໃໜ່

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເລີ້ມຍຸກໃໜ່ຂຶ້ນແລ້ວໂດຍທີ່ຈັກກະພັດ ອາກີຮີໂຕ ສະຣະຣາຊບັນຣັງແລ້ວບຸດຊາຍຂອງພະອົງ ສົມເດັດເຈົ້າ ນາຣູຮີໂຕ ຂຶ້ນບ້ານສະເຫີວຍເມືອງແທນ...
16.05.2019

ນະໂຍບາຍການເຂົ້າເມືອງສຳຄັນຫຼາຍສຳຫຼັບຄົນອອສເຕຼລຽນ

ການເຂົ້າເມືອງອອສເຕຼເລັຍຍັງເປັນເຣື່ອງສຳຄັນຂອງຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ແລະພັກຕ່າງໆກໍໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງຕົນ ໂດຍທີ່ຜູ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງກໍບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ພວກຂະເຈົ້າຕ້ອງການດ້ວຍ. ຜ່ານການສຳຫຼວດອັນສະເພາະ ແອສບີແອສ ນີວສ໌ ຮຽນຮູ້ວ່າ 3/4 ຂອງຜູ້ທີ່ຖຶກຂົນຂວາຍເຫັນວ່າການເຮັດວຽກໄດ້ເປັນເຣື່ອງຣະດັນເອກ ເມື່ອຕັດສິນໃຈ່ວ່າໃຜຄວນໄດ້ມາຢູ່ອອສເຕຼັຍເລັຍ...
16.05.2019

ນະຄອນຫຼວງປະເທດ ອິນໂດນີເຊັຍ ຈະຍ້າຍໄປຢູ່ບອ່ນໃໜ່

ໃນປະຫັວດສາດ ລາວເຮົາເຄີຍຍ້າຍນະຄອນຫຼວງໄປໆມາຣະຫ່ວາງວຽງຈັນແລະຫຼວງພະບາງ ຍ້ອນຂ້າເສີກ. ໃນສະໃໜນີ້ ນັ້ນຈະແພງຫຼາຍແທ້ໆແລະເປັນໄດ້ຍາກເຕີບ. ກຸງ ຈາກາກຕາ ນະຄອນເອກຂອງປະເທດອິນໂດນີເຊັຍທີແອອັດແລະບໍ່ປອດພັຍໃນດ້ານທໍຣະນີ ຄົງຈະຍ້າຍໄປຕັ້ງຢູ່ແຫ່ງໃໜ່ທີ່ຈະດີກ່ວາເກົ່າ.ນີ້ຈະເຮັດກັນໂດຍວິທີການແບບໃດ? ແຕ່ໃນ
11.05.2019

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ໃຫ້ຄ່າແຮງງານແພງ?

ປະເທດຍີ່ປ່ນຂາດເຂີນແຮງງານມາກມາຍ ເຊັ່ນ ໃນຂະແໜງກະສິກັມ ກະເສດ ການດູແລຄົນແກ່ສະຣາ ເປັນຕົ້ນ ຍ້ອນທີພົນລະເືມອງຍ່ີ່ປຸ່ນແກສະຣາຫຼາຍໂພດແລະຂາດເຂີນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ.ຍ້ອນແນວນີ້ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນກຳລັງຮັບເອົາແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດໄປເຮັດວຽກໃນຍີ່ປຸ່ນ. ແຮງງານໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຮັບຄ່າແພງຫຼາຍ... ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຍ່ີປຸ່ນ.
11.05.2019

ຄະນະຣັຖບານໄທຍ໌ໃໜ່ຍັງບໍ່ຖຶກຕັ້ງໄດ້ເທື່ອແລະຍັງບໍ່ແນ່ນອນ

ຜົນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໄທຍ໌ຖຶກປະກາດອອກມາໂດຍເປັນທາງການແລ້ວກະທັ້ງທີ່ບາງເຂດຍັງມີການເລືອກຕັ້ງໃໜ່ຢູ່ກໍຕາມ. ຈາກຕົວເລກທີ່ມີອອກມານັ້ນ ເປັນການດູເດົາໄດ້ວ່າ ພະຢຸດ ຊານໂອຊາ ແລະພັກ ປະຊາຣັດ ຈະຕັ້ງຣັຖານໄທຍ໌ຮວດໃໜ່ຂຶ້ນໄດ້.ແຕ່ນີ້ກໍຍັງບໍ່ແນ່ນອນເທື່ອຍ້ອນນາໆສາເຫດແລະຄວາມສັບສົນຂອງການເມືອງໄທຍ໌ແລະຫ່ຼຽມກົນຕ່າງໆນາໆ...
9.05.2019

ວີຊາໃໜ່ສຳຫຼັບພໍ່ແມ່ຈະມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍບໍ່ມີຄວາມເປັນທັມ

ການເຂົ້າມາຍັງອອສເຕຼເລັຍ ບໍ່ວ່າເພື່ອຫັຍງກໍຕາມ ເປັນສິ່ງທີຍາກຊາຫຼາຍແທ້ໆ... ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນພຸດ ທີ 17 ເມສາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ມີວີຊາຊົວຄາວຊະນິດໃໜ່ໄວ້ບໍ່ຣິການແລ້ວ. ວີຊານີ້ຖຶກວາດແຕ່ງຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ວີຊາແນວອື່ນແກ່ພໍ່ແມ່ຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍແລ້ວມີໂອກາດໄດ້ມາຍັງແຫ່ງນີ້. ວີຊານີ້ຄວນມີມາແຕາດົນນານແລ້ວ.ເຖິງແມ່ນວ່າມີວີຊານັ້ນແລ້ວກໍຕາມ ມີການມອງເຫັນວ່າມັນບໍ່ເປັນທັມສຳ...
9.05.2019

ບັນຫາໃຫຍ່ຂອງຄົນລາວໃນອອສເຕຼເລັຍ (ສຳພາ: ປອ. ແກຣີ ລີ ເຍັຍ)

ຄົນລາວຈາກທຸກມຸມແຈແລະຊັ້ນສັງຄົມໃນລາວປົບຣົບໜີຈາກຄ້ອນກັບກ່ຽວໃນຜືນແຜ່ນດິນລາວມາແຕ່ເມື່ອເວລາປະມານປີ 1973 ໂດຍທີ່ມີມາກກາຍເປັນປະຫັວດມາແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ.ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ພວກຂະເຈົ້າເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສູນອົພຍົບຕ່າງໆໃນປະເທດໄທຍ໌...ຈາກສູນອົພຍົບນັ້ນພວກຂະເຈົ້າໄດ້ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໜ່ຢູ່ໃນທຸກທະວີບຂອງໂລກນີ້ ຮວມດ້ວຍໄປຢູ່ໃນປະເທດ ສປປຈີນ ທີ່ເປັນປະເທດ ຄອມມ...
9.05.2019

ປະຊາຊົນ ຮົງກົງ ປະທ້ວງກົດໜາຍສົ່ງຄົນໄປປະເຊີນກົດໜາຍໃນ ສປປຈີນ

ໃນວັນອາທິດ ທີ 18 ເມສາ 2019 ໃນ ຮົງກົງ ປະຊາຊົນນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກົດໜາຍທີ່ຈະສົ່ງຄົນໃນ ຮົງກົງ ໄປຍັງ ສປປຈີນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການສົ່ງຄົນໄປປະເຊີນໜ້າກັບສານກົດໜາຍໃນ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ກົດໜາຍນັ້ນເປັນການທີ່ຄົນ ຮົງກົງ ຢ້ານກົວຫຼາຍແທ້ໆ ທື່ຫຼັກໆຂອງເສຣີພາບຂອງ ຮົງກົງ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ...
9.05.2019

ຄົນທຸກໃນອອສເຕຼເລັຍບໍ່ຄ່ອຍເຊົ່າບ້ານເຮືອນໄດ້

ການວິເຄາະໃໜ່ທີ່ມອງເບີ່ງເຄຫະສານໃນອອສເຕຼເລັຍເຫັນວ່າຕລາດເຄຫະສະຖານເອກກະຊົນລົ້ມເຫຼວຄົນເຮັດວຽກເຮັດການທີ່ໄດ້ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕຳ່ສຸດແລະພວກທີ່ໄດ້ຮັບເບັ້ຽລ້ຽງຈາກຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍ. ນີ້ຖຶກຊີ້ແຈງອອກມາໃນຣະຍະພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດເວລາທີອອສເຕຼເລັຍຈະເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຂຶ້ນໃນວັນເສົາ ທີ 18 ພຶດສະພາ 2019 ແລະໃນເມື່ອທີ່ທຸກກ້ຳທຸກຝ່າຍການເມືອງໃນອອສເຕຼເລັຍຮຽກໃຫ້ຂຶ້...
9.05.2019

ອອສເຕຼເລັຍໃຊ້ວິທີການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດແບບໃດ?

ວິທີການເລືອກຕັ້ງ ແບບເສຣີ ປະຊາທີ່ປະຕັຍ ມີຫຼາຍຮູບຫຼາບແບບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຣັຖບານແລະສະມາຊິກສະພາສູງແລະຕໍ່າທີ່ຈະຕາງໜ້າປະຊາກອນຢ່າງແທ້ຈິງແລະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນທັງຫຼາຍ ເພາະປະຊາຊົນເປັນໃຫຍ່ແລະເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ.ໃນວິທີການນັ້ນປະຊາກອນປ່ອນບັກເລືອກຕັ້ງຕາມຄວາມມັກຊອບຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຫັຍງ. ໃນອອສເຕຼເລັຍກໍເປັນດັ່ງນັ້ນ ແ...
1.05.2019

ປະຫັວດພັກ ລີເບີໂຣນລ໌ ອອສເຕຼເລັຍ

ພັກລີເບີໂຣນລ໌ ອອສເຕຼເລັຍ. ບໍ່ມີໜ້າຕາໃດໂດ່ງດັງກ່ວາທ່ານ ເຊີ ໂຣເບີດ ແມນຊີສ໌ ປະທານພັກ ລີເບີໂຣນລ໌ ອອສເຕຼເລັຍ.ອັນທີ່ຈິງແລ້ວມີບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງປານນັ້ນ ຫຼືມີອຳນາດແຊກແຊງໃນຂັ້ນແຫ່ງຊາດອອສເຕຼເລັຍດັ່ງທ່ານ. ທ່ານເປັນບິດາຂອງພັກ ລີເບີໂຣນລ໌ ທັງກໍເປັນນາຍົກຣັຖມົນຕີອອສເຕຼເລັຍດົນນານທີ່ສຸດ ແລະມັກຈະຖຶກອ້າງອີງເຖິງໃນການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງອອສເຕຼເລັຍດ້ວຍ...
1.05.2019

ສິຣິ ລັງກາ ລົ້ມເຫຼວປ້ອງກັນເດັນຕາຍຈໍຣະຈົນຢ່າງຮ້າຍແຮງ

ທາງການ ສິຣິ ລັງກາ ຕ່າງໆຮັບຮູ້ວ່າຕົນສາມາດກະທຳຫຼາຍຕື່ມເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຈໍຣະຈົນເກີດຂຶ້ນໃນບຸນ ອິສເຕີ ສິຣິ ລັງກາ 2019 ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ຕຳກ່ວາ 359 ຄົນສູນເສັຍຊີວິດແລະມາກມາຍບາດເຈັບຍ້ອນ. ຄູ່ແຂ່ງຂອງຣັຖານ ສິຣິ ລັງກາ ເວົ້າວ່າຕົນເຊື່ອວ່າເຫດຜົນທີ່ຣັຖບານ ສິຣິ ລັງກາ ຫລົ້ມເຫຼວໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ນຳຊາວ ມູສະລີມ ບໍ່ພໍໃຈນຳ...
1.05.2019

ປະຫັວດພັກ ນາໂຊນນານສ໌ ອອສເຕຼເລັຍ

ພັກ ນາໂຊນນານສ໌ ອອສເຕຼເລັຍຖືເປັນກຽດສັກສີອັນສູງສົ່ງໃນການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດອອສເຕຼເລັຍ, ເຂດຊົນນະບົດ ແລະໄດ້ກະທຳເຊັ່ນນີ້ມາແລ້ວເກືອບ 100 ປີ.  ພັກ ນາໂຊນນານສ໌ ອອສເຕຼເລັຍ ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1920 ແລະຜັນປ່ຽນມາຜ່ານການປ່ຽນຊື່ສຽງມາແລ້ວຫຼາຍຫົນ ແລະເປັນເວລາຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີມີແລ້ວຮຽກຕົນເອັງວ່າ ພັກ ນາໂຊນນານສ໌ຄືຕໍ່ແຕ່ປີ 200...
1.05.2019

ເດັກອາຍຸແກ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຮຽນໄດ້ດີກ່ວາ

ໜັງສືລາຍງານໃໜ່ອັນນຶ່ງເຫັນວ່າເດັກໆນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸແກ່ກ່ວາໃນເມື່ອເລີ້ມເຂົ້າໂຮງຮຽນ ເປັນຄົນທີ່ຮຽນໄດ້ດີກ່ວາເດັກໆໃນຫ້ອງຮຽນດຽວກັນ. ແຕ່ນັກຮຽນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍມາກມາຍຂອງຄອບຄົວຄົນຕ່າງປະເທດແລະອົພຍົບທີ່ມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນແລະຂອງຄອບຄົວທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍໃນດ້ານເສຖກິດ ທີ່ຈະເລີ້ມເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນອາຍຸທີ່ແກ່ກ່ວານັ້ນແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ໊...
1.05.2019

ໂລກນີ້ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບໄຂ້ຕຸ່ມແດງ

ພາຍຫຼັງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃໜ່ທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຈຳນວນຄົນໃນໂລກນີ້ທີ່ເປັນໄຂ້ອອກຕຸ່ມແດງທະວີຂຶ້ນສາມເທົ່າໃນປີ 2019 ສະຫະປະຊາຊາດກຳລັງບອກເຕືອນວ່າພະຍາດໄຂ້ອອກຕຸ້ມແດງກຳລັງຣະບາດຂຶ້ນໃນໂລກນີ້. ຕົວເລກຊົ່ວຄາວຂອງອົງການອານາມັຍໂລກຊີ້ແຈງວ່າທຸກເຂດແດນຂອງໂລກນີ້ເັປນພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ຕົວເລກຄັ້ງຫ້ຼາສຸດນັ້ນຖຶກເປີດເຜີຍອອກມາພາຍຫຼັງທີ່ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໄຂ້ຕຸ່ມແດງນັ້ນທະວີຂຶ້ນຕິດໆ...
25.04.2019

ຈຳນວນຄົນບໍ່ມີເຮືອນຢູ່ທະວີຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ

ໜັງສືລາຍງານໃໜ່ອັນນຶ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ຊອກຫາເອົາເຮືອນເພື້ອຢູ່ກິນໄປຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກິຈການການບໍ່ມີເຮືອນຢູ່ຫຼາຍຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ຖຶກຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວແລ້ວ...
25.04.2019

ປະຫັວດຫຍໍ້ພັກ ເລເບີອອສເຕຼເລັຍ

ພັກ ອອສເຕຼລຽນເລເບີ ເປັນພັກການເມືອງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດອອສເຕຼເລັຍແລະເທີດທູນປະຊາທິປະໄຕເປັນເວລາຍາວນານແສນນານມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.ແລະກໍເປັນພັກການເມືອງອັນແລກໆອັນນຶ່ງຂອງໂລກນີ້ທີ່ກຳເນີດມາຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຮງານກ່ອນທີ່ຣັດແລະເຂດແດນຕ່າງໆໃນດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈກຮວມເຂົ້າກັນມີຣັຖບານແຫ່ງຊາດຂຶ້ນ. ກັມບານຍັງແຊກແຊງຖັນແຖວແລະນະໂຍບາຍຂອງພັກເລ...
25.04.2019

ທ່ານຕ້ອງການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງກ່ອນເວລາຫຼືບໍ່?

ມັນເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອງທີ່ຄົນສັນຊາດອອສເຕຼເລັຍທຸກໆຄົນຕ້ອງປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດອອສເຕຼເລັຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກໆຄົນຈະໄປປ່ອນບັດໃນມື້ເລືອກຕັ້ງໄດ້.ການເລືອກຕັ້ງອອສເຕຼເລັຍຈະມີຂຶ້ນໃນ ວັນເສາ ທີ 18 ພຶດສະພາ 2019 ແລະຍິ່ງໆຂຶ້ນມີຄົນປ່ອນບັດກ່ອນເວລາ.ກ່ອນຈະກະທຳເຊັ່ນນັ້ນໄດ້ ແມ່ນຕ້ອງມີເຫດມີຜົນດີທີ່ຖຶກຕ້ອງຕາມກົດເກນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ...
25.04.2019

ປະຫັວດຫຍໍ້ພັກ ອອສເຕຼລຽນຄຼີວນສ໌

ທ່ານ ດອກເຕີ ຣີຊາກ ດາຍ ນາຕາລີ ກ້າວຂຶ້ນເປັນຜູ້ນຳພັກ ອອສເຕຼລຽນ ຄຼີວນສ໌ ມາແລ້ວໄດ້ສີ່ປີ.ຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານດຳເນີນການຕໍ່ສູ້ຂອງພັກດັ່ງກ່າວຢູ່ຕລອດມາເພື່ອແວດລ້ອມແລະຄວາມເປັນທັມໃນດ້ານສັງຄົມ. ແຕ່ຍ້ອນທີ່ວ່າຄວາມໂດ່ງດັງຂອງພັກດັ່ງກ່າວຈຶ້ງຢູ່ ມັນອາດເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ທ່ານ ດາຍ ນາຕາລີ ຈະນຳພາພັກນັ້ນໄປມີນະໂຍບາຍໃໜ່ທີ່ຈະແຕກຕ່າງກັບຂອງພັກໃຫຍ່ໆຢ່າງສັດເຈນ...
25.04.2019

ຫັວງຈະປົວການຕິດສຸຣາໄດ້ໂດຍໃຊ້ຢາແຫ່ງຄວາມຮັກ

ສະເປຢາ ອອກຊີໂຕຊີນ ທີ່ຊີດເຂົ້າຮູດັງຂອງຄົນເຮົາ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າແມ່ນ ຢາແຫ່ງຄວາມອ່ອນຫວານ ຫຼື ຢາແຫ່ງຄວາມຮັກ ອາດເປັນສິ່ງທີຈະມາສາດຊົດຊ່ວຍບັນຫາການດຶ່ມສຸຣາໄດ້. ການຄົ້ນຄົ້ວເບີ່ງການທີ່ໜູຕິດສຸຣາ ທີ່ຖຶກກະທຳຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະຖາບັນການຕິດຢາແຫ່ງຊາດໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ ທີ່ຖຶກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນນິຕຍະສານ ພີ ແອນລ໌ ໂອ ແອສ ບາຍໂອໂລຊີ ພິສູດໃຫ້ເຫັນດັ່ງນັ້ນແລ້ວ...
25.04.2019

ຫວຳດຳໃນອາວະກາດ ແມ່ນຫັຍງ ມີແທ້ບໍ່?

ນັກວິທຍາສາດທັງຫຼາຍເປີດເຜີຍເປັນຄັ້ງແລກຮູບພາບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກຽວກັນ ຫວຳດຳ (ແບຼກ ໂຮນ) ທີ່ມີຢູ່ໃນຈັກກະວານ. ມັນແມ່ນຫັຍງແລະມີຜິດພັຍຕໍ່ໂລກມະນຸດຫຼືບໍ່?
25.04.2019

ເປັນຄ້າຍກັບວ່າ ວີໂດໂດ ສະນະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊັຍແລ້ວ

ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊັຍຈົບສິ້ນລົງປະໃນວັນທີ 17 ເມສາ 2019 ຢ່າງເປັນຣະບຽບຮຽບຍ້ອຍດືແລ້ວ ແຕ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງອັນເປັນທາງການຍັງຈຳຕ້ອງຈະຖຶກປະກາດອອກມາຢູ່. ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ປາກົດວ່າ ວີໂດໂດ ສະນະການເລຶອກຕັ້ງນັ້ນຢ່າງຂາດຮອຍມາກມາຍແລ້ວ ແຕ່ ປຼາໂບໂວ ຊູບຽນໂຕ ຂູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານຍັງບໍ່ຍອມປຼາໄຊຍ໌ເທື່ອໃນເວລານີ້...
25.04.2019

ສເລີມສລອງສະພານມິຕພາບລາວ-ໄທຍ໌ ໜອງຄາຍ-ທ່ານາແລ້ງ ປີທີ 25

ສະພານໃຫຍ່ອັນທີນຶ່ງ ມິຕພາບລາວໄທຍ໌ ຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ໜອງຄາຍ-ທ່ານນາແລ້ງ ທີ່ອອສເຕຼເລັຍສ້າງໃຫ້ຟຼີໆ ມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານດອນລາ ຈະຖຶກສເລີມສລອງຄົບຮອບປີທື 25 ໃນວັນທີ 2ຼ6-27 ເມສາ 2019. ໃນກິຈການດັ່ງກ່າວຈະມີພິທີ່ຕາງໆຫຼາຍຢ່າງເປັນປະຫັວດການແລະເກີນໄກກ່ວາທີ່ຄາດໜາຍໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນ...
25.04.2019

ອອສເຕຼເລັຍສເລີມສລອງ ແອນແຊກ 2019

ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີນຶ່ງ ທະຫານອອສເຕຼເລັຍພາຍໃຕ້ສຳພັນທະມິດ ແລະ ແອນແຊກ ເຂົ້າຮ່ວມປະເທດອັງກິດຕໍ່ສູ້ປະເທດ ໂອໂຕແມນ (ເຕິກກີ) ຢ່າງໂອງອາດກ້າຫານທີ່ສຸດ ຈົນກັບກາຍເປັນປະຫວັດສາດອັນສຳຄັນອັນນຶ່ງຂອງອອສເຕຼເລັຍ. ນຶ່ງຈາກທະຫານບັນທະບູຣຸດອອສເຕຼເລັຍຫ້າສິບພັນຄົນນັ້ນແມ່ນ ທ່ານນາຍພົນ ດອກເຕີ ຊາກລ໌ ຣາຍແອນ.ທ່ານມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນສົງຄາມນັ້ນ ຈົນຖຶກເຄົາຣົບນັ...
19.04.2019

ດິນຟ້າອາກາດປຽນແປງຢ່າງໜ້າວິຕົກນຳ

ຜູ້ຊຽວຊານໃນດ້ານອາກາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພຶດຕິການອັນຄັກແໜ່ໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດພາຍຫຼັງໜັ່ງສືລາຍງານໃໜ່ອັນນຶ່ງ ຂອງອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທຍາໂລກຊີ້ແຈງວ່າການແປງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ວິຕົກນຳ.   ມັນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການປັ່ນຄັວນທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນທະວີຂຶ້ນຕລອດມາແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ,ແລະຄົນຢ່າງມາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຖຶກແຕະຕ້ອງໂດຍຜົນສະທ້ອນຂອງການປ່ຽນແປງນັ້ນ.
17.04.2019

ຂະແນນເລືອກຕັ້ງ 18/5/19 ຂອງຊົນນະບົດສຳຄັນຫຼາຍ

ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງອອສເຕຼເລັຍຊຸດຊົກປີ 18/5/19 ທີ່ມີພັກຕ່າງໆຮວມດ້ວຍບຸກຄົນສ່ວນຕົວສມັກເປັນຜູ້ແທນຣາຊດອນອອສເຕຼເລັຍແລະຍ້ອນທີ່ໃນປະວັດການເລືກອຕັ້ງອອສເຕຼເລັຍ ມີເຂດເລືອກຕັ້ງບາງເຂດມີສຽງເລືອກຕັ້ງສູສິກັນ ດັ່ງເຂດເລືອກຕັ້ງ ນີວອິງເລີນດ໌ ທີ່ຜູ້ບໍ່ພໍໃຈກັບການເມືອງອອສເຕຼເລັຍ ກຳລັງຕີໂຕເຫີນຫ່າງຈາກພັກການເມືອງໃຫຍ່ໆເມື່ອທີ່ພວກຂະເຈົ້າມີຄວາມລ້ຳບາກຍາກແຄ...
17.04.2019

ເຟສບຸກ ຕ້ອງຫ້າມຂ່າວປອມ

ເຟສບຸກກ໌ ເລີ້ມຕ້ອງຫ້າມການໂຄສະນາດ້ານການເມືອງແລະບັນຍັດການກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຈິງໃນຣະຍະການເລືອກຕັ້ງອອສເຕຼເລັຍ. ເຟສບຸກກ໌ ຖຶກວິພາກວິຈານວ່າບໍ່ໄດ້ກະທຳຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຄວບຄຸມການແຊກແຊງຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາແລະຢູໂລບໃນເລືອກຕັ້ງຂອງບໍ່ເທົ່າໃດປິຫ່ວາງນຶ່ງນີ້...
17.04.2019

ຣະບົບອັຕນຸມັດຈະກະທົບກະແທກວຽກເຮັດງານທຳຂອງເຮົາຫຼືບໍ່?

ການຂົນຂວາຍໃໜ່ກະຕວງວ່າເກືອບເຄີ່ງນຶ່ງຂອງວຽກເຮັດງານທຳໃນອອສເຕຼເລັຍຈະເລີ້ມຖຶກທົດແທນໂດຍຣະບົບອັຕນຸມັດພາຍໃນປີ 2030. ມັນກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການປ່ຽນແປງໄປໃຊ້ຣະບົບອັຕນຸມັດອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເສຖກິດອອສເຕຼເລັຍພູນສຸກຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຂອງພວກເຮົາຖຶກພິຈາຣະນາເບິ່ງນຳຍ້ອນການປ່ຽນແປງນັ້ນ.
17.04.2019

ດິນຟ້າອາກາດປຽນແປງຢ່າງໜ້າວິຕົກນຳ

 ຜູ້ຊຽວຊານໃນດ້ານອາກາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພຶດຕິການອັນຄັກແໜ່ໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດພາຍຫຼັງໜັ່ງສືລາຍງານໃໜ່ອັນນຶ່ງຂອງອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທຍາໂລກຊີ້ແຈງວ່າການແປງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ວິຕົກນຳ. ມັນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການປັ່ນຄັວນທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນທະວີຂຶ້ນຕລອດມາແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ,ແລະຄົນຢ່າງມາຍຫຼາຍຂຶ້ນຖຶກແຕະຕ້ອງໂດຍຜົນສະທ້ອນຂອງການປ່ຽນແປງນັ້ນ. 
17.04.2019

ພະຍາດ ຊີລີໂກຊີດສ໌ ໃນປອດເປັນງ່າຍແລະຮ້າຍແຮງ

ພະຍາດ ຊີລີໂກຊີດສ໌ ໃນປອດ ເປັນໄດ້ງ່າຍຖ້າບໍ່ຣະວັງ.ເມ່ື່ອເປັນມັນແລ້ວມັນຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໄວແລະປົວບໍ່ໄດ້. ມັນເກີດມາຈາກຫັຍງແລະຕິດແປດກັນບໍ່?
15.04.2019

ຈະຈົດຊື່ລົງທະບຽນເລືອກຕັ້ງອອສເຕຼເລັຍໄດ້ແບບໃດກັນ?

ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດອອເຕຼເລັຍຈະມີຂຶ້ນໃນ ວັນເສົາ ທີ 18 ພຶດສະພາ 2019 ແຕ່ເຮົາຈະເລືອກຕັ້ງນັ້ນໄດ້ແບບໃດ?ໃຫ້ຈົດຊື່ລົງທະບຽນເລືອກຕັ້ງນັ້ນໂດຍໄວໆ...
13.04.2019

ລາວອອສເຕຼເລັຍສເລີມສລອງປີໃໜ່ 2562

ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ລາວ 2562 ກຳລັງຖຶກສເລີມສລອງກັນໂດຍຊຸມຊົນຊາວລາວທົ່ວອອສເຕຼເັລຍຢູ່ ແຕ່ການສເລີມສລອງທີ່ໃຫຍ່ໂຕທີສຸດນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນຣັດ ນີວຊາວແລນສ໌ ໂດຍສະມາຄົມສົງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວ...ສຳພາດ: ທ່ານ ເດດ ສີແສງຣັດ ປະທານຂອງສະມາຄົມດັ່ງກ່າວ.
12.04.2019

ອອສເຕຼເລັຍຈະເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ 18 ພຶດສະພາ 2019

ວັນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດອອສເຕຼເລັຍແມ່ນ ວັນເສົາ ທີ 18 ເດືອນພຶດສາ 2019. ນາຍົກຣັຖມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣີຊັນ ປະກາດວັນດັ່ງກ່າວອອກມາແລ້ວໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ພາຍຫຼັງເຂົ້າພົບ ອະດີດນາຍພົນ ພີເຕີ ຄຼອສໂກວ໌ ຂ້າຫວງໃຫຍ່ອອສເຕຼເລັຍແລ້ວ...
10.04.2019

ຈົ່ງມີປາກມີສຽງໃນເສຣີປະຊາທິປະໄຕອອສເຕຼເລັຍ

ຄົນສັນຊາດອອສເຕຼເລັຍທຸກໆຄົນມີສິດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະຊາກອນທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃນການວາດແຕ່ງສັງຄົມທີ່ພວກຂະເຈົ້າຢູ່ກິນ.ແຕ່ຍ້ອນທີ່ວ່າຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນອອສເຕຼັເລັຍຢ່າງຖາວອນຈາກຕ່າງປະເທດອາດມີຄວາມຢ້ານກົວໃນການປາກເວົ້າກ້ອງດັງຂຶ້ນກ່ຽວກັບສິ່ງແລະເຣື່ອງລາວຕ່າງໆແລະອາດບໍ່ຊາບໍຮູ້ກ່ຽວເຖງຣະບົບການເສຣີປະຊາທິປະໄຕອອສເຕຼເລັຍດຳເນີນການ\ແບບໃດກັນແທ້...
10.04.2019

ອອສເຕຼເລັຍມີ ວີຊາ ໃໜ່ 3 ຊະນິດ

ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຕ່າງປະເທດທີມາຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນ ບັດນີ້ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍມີ ວີຊາ ໃໜ່ 3 ຊະນິດ. ທ່ານ ເດວິດ ໂຄນລ໌ແມນ ຣັຖມົນຕຼີກວດຄົນເຂົ້າເມືອງອອສເຕຼເລັຍ ເວົ້າວ່າ ວີຊາ ໃໜ່ຕ່າງໆນັ້ນຈະຊົດຊ່ວຍຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງຕ່າງໆທີ່ຄົນຕ່າງປະເທດນັ້ນຫວິ້ງເຕັ້ນໃຫ້ແກ້ໄຂເປັນເວລາຍາວນານມາແລ້ວ...
10.04.2019

ຣະບົບການເມືອງອອສເຕຼເລັຍ

ໃນມື້ນີ້ 11/4/19 ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດອອສເຕຼເລັຍຖືກປະກາດອອກມາແລ້ວ ທີ່ແມ່ນ ວັນເສາ ທີ 18 ເດືອນ 5 ສາກົນ 2019.ໃນວັນດັ່ງກ່າວສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນຣາຊດອນຂອງສະພາຕ່ຳແລະເຄີ່ງນຶ່ງຂອງສະພາສູງອອສເຕັຍເລັຍຈະຖືກເລືອກຕັ້ງເອົາໂດຍຄົນສັນຊາດອອສເຕຼເລັຍໃນໂລກນີ້. ດ້ວຍເຫດນີ້ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍສຳຫຼັບຊຸດຕໍ່ໄປຈະຖຶກຊີ້ຂາດເອົາແແບໃດກັນ?
10.04.2019

ອະດີດນາຍົກມາເລັຍເຊັຍປະເຊີນໜ້າຄະດີກິນສິນບົນສໍ້ຣັຖບັງຫຼວງ

ການສໍ້ຣັຖບັງຫຼວງກິນສິນບົນ ຢູ່ໃສມັນກໍມີແຕ່ບໍ່ມີໃຜປາຖນາ.ນອກນັ້ນການຮ້ອງວາກໆວ່າຈະປາບປາມນມັນແຕ່ແລ້ວບໍ່ເຮັດຫັຍງ ແມ່ນແຮງເປັນຕາເບື່ອໜ່າຍ. ໃນປະເທດມາເລັຍເຊັຍ ທ່ານ ນາຊີບ ຣາຊັກ ອະດີດນາຍົກຣັຖມົນຕີມາເລັຍເຊັຍກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຄະດີຕ່າງໆຈຳນວນນຶ່ຢູ່ ທີ່ໄດ້ຊື່ລືນາມກັນວ່າ ຄະດີຂອງສັຕວັດ.ຖ້ຫາກທ່ານມີຄວາມຜິດກັບຄະດີຕ່າງໆນັ້ນ ທ່ານສາມາດຖຶກລົງໂທດຈຳຄຸກເຖິງ 100 ປີ....
5.04.2019

ງົປມານອອສເຕຼເລັຍ 2019 ໂດຍ ພັກເລເບີ້ອອສເຕຼເລັຍ

ໃນການແຂ່ງດີແຂ່ງເດັ່ນກັນກັບຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍ ພັກເລເບີ້ອອສເຕຼເລັຍ ປະກາດແລະເຜີຍແຜ່ງົປມານອອສເຕຼເລັຍ 2019 ຂອງຕົນອອກມາແລ້ວ.ໃນນັ້ນມີຫຼາຍນະໂຍບາຍ, ໂຄງການແລະແຜນການຕ່າງໆເພື່ອປະເທດຊາດແລະປວງຊົນທັງຫຼາຍ ແຕ່ງົປມານນັ້ນກໍຖຶກມອງເຫັນວ່າແມ່ນເພື່ອດຶງເອົາພັກເລບີ້ອອສເຕຼເລັຍໄປມີຊັຍການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດອອສເຕຼເລັຍທີ່ຈຳຕ້ອງມີຂຶ້ນໃນເດືອນ 5 ສາກົນປີນີ້ 2...
5.04.2019

ງົປມານອອສເຕຼເລັຍ 2019-20 ໂດຍຣັຖບານແຫ່ງຊາດ

ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍປະກາດແລະເຜີຍແຜ່ງົປມານອອສເຕຼເລັຍອອກມາແລ້ວ.ໃນນັ້ນມີຫຼາຍເງື່ອນໄຂ, ໂຄງການແລະນະໂຍບາຍທີ່ຄົງເປັນປະໂຫຍດມາກມາຍຕໍ່ຊຸມຊົນທັງຫຼາຍແລະປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ແຕ່ມັນກໍຖືກສັງເກດເຫັນວ່າແມ່ນເພື່ອສົງເສີມໃຫ້ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍທີ່ແມ່ນ ພັກຣີເບີໂຣນ ປະສົມ ພັກນາໂຊນ ອອສເຕຼເລັຍ ຈະມີຊັຍໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດອອສເຕຼເລັຍທີ່ຈຳຕ້ອງມີຂຶ້ນໃນເືດອນ 5...
4.04.2019

ເສຖກິດ ສປປລາວ ດີເດັ່ນປານໃດເກາະ?

ໃນປາງເສີກສົງຄາມວຽດນາມໃນລາວ ເສຖກິດລາວເຕີມໂຕໄດ້ດີປະມານ 5% ກະທັ້ງທີ່ຕໍ່ຕ້ານສັດຕູຮອບດ້ານທີບຸກຣຸກຜືນແຜ່ນດິນລາວ...ຕົກມາຍຸກນີ້ ເສຖກິດ ສປປລາວ ກໍເຕີບໂຕຢູ່ດອກ ແຕ່ມັນດີມັນເດັ່ນປານໃດກັນແທ້?
4.04.2019

ຄົນແກ່ອາຍຸຄວນຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃໜ່ທີ່ຈຳເປັນບໍ່?

ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃໜ່ໆມີຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ສຸດສິ້ນ ເດີນກ້າວໂລກນີ້ເມືອໜ້າຢູ່ສເມີມາ ແຕ່ມັນກໍສ້າງຄວາມຍາກຊາແກ່ຄົນເຮົາດ້ວຍ. ໃນອອສເຕຼເລັຍ 3 ຄົນຈາກແຕ່ລະ 5 ຄົນ ເຫັນວ່າໂຕເອງເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈດີກັບເຕັກໂນໂລຊີກ່ວາເກົ່າ.ແຕ່ຍ້ອນທີ່ວ່າມັນມີອຸປກອນຕ່າງໆມາກມາຍແລະບໍ່ສຸດສິ້ນທັງກໍມີຄວາມງ່າຍດາຍໃນກາຍໃຊ້ສອຍມັນ ດັ່ງພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມຊື່ໆ ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມສຳນິສຳນານແນວໃດແດ່ທີ່ເຮົ...
3.04.2019

ຊິດທິເດັກນ້ອຍໃນອອສເຕຼເລັຍມີຫັຍງແດ່?

ຄວນຊາບຄວນຮູ້ຊິດທິເດັກນ້ອຍໃນປະເທດອອສເຕຼເລັຍບໍ່? ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຄົນໃດດອກຢາກຮັບສາຍໂທຣະສັບຈາກຕຳຣວດທີ່ເວົ້າວ່າລູກຂອງຂະເຈົ້າຖືກຈັບ.ແຕ່ຖ້າຫາກວ້ານີ້ເກີດຂຶ້ນເດ້ ຄວນເຮັດແນວໃດແດ່? ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຮູ້ຈັກສິດທິຕ່າງໆຂອງລູກໆຂອງເຮົາ ອັນມີດ້ວຍການຮ້ອງຂໍ້ເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນັກກົດໜາຍ ແຕ່ວ່າ...
3.04.2019

ຄວນປ້ຽນຈາກເຮືອນໃຫຍ່ໄປຢູ່ເຮືອນນ້ອຍບໍ່?

ການປ່ຽນຈາກບ້ານເຮືອນທີ່ເຮົາຢູ່ກິນ ໄປຢູ່ຫຼັງທີ່ນ້ອຍກ່ວາເກົ່າ ສາມາດກະທົບກະເທືອນຈິດໃຈແລະຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ເພາະມັນຍາກຊາທີ່ຈະລືມຊີວິດອັນຍາວນານຂອງເຮົາໃນບ້ານເຮືອນນັ້ນແລະສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີເຮົາອາດເອົາຍ້າຍໄປເຮົາບໍ່ໄດ້.ແຕ່ການປຽນເຮືອນຊານບ້ານຊອງ ມັນກໍມີໄດ້ມີດີຢູ່... ດ້ວຍເຫດນີ້ເຮົາຄວນພິຈາຣະນາເບິ່ງຫັຍງແດ່ກ່ອນທີຈະຕັດສິນໃຈ?
3.04.2019

ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມອ້ວນເກີນສ່ວນໃນອອສເຕຼເລັຍ

ໜັ່ງສືລາຍງານໃໜ່ອັນນຶ່ງບອກໃຫ້ຊາບວ່າວິກິດຄວາມອ້ວນຄວາມພີເກີນຂອບເຂດໃນອອເຕຼເລັຍບໍ່ມີໜ້ອຍລົງ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວກຳລັງແຕະຕ້ອງ ຢ່າງໜັ່ກໜ່ວງ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນແລະຄົນພື້ນເມືອງອອສເຕຼເລັຍ.ບັນຫານັ້ນກໍເປັນຄວາມມືດມົວສຳຫຼັບປະເທດອອສເຕຼເລັຍ...
28.03.2019

ການເມືອງໄທຍ໌ມົວມືດພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງ

ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໄທຍ໌ ມີນາ 24, 2019 ຈົບສິ້ນລົງໄປຢ່າງເປັນຣະບຽບຮຽບຮ້ອຍແຕ່ບັດນີ້ການເມືອງໄທຍ໌ຕົກຢູ່ໃນຄວາມມົວມືດຍ້ອນທັມນູນໄທຍ໌ທີ່ຣັຖບານທະຫານໄທຍ໌ວາດແຕ່ງຂຶ້ນມາ.ມີສຽງວ່າທັມນູນນັ້ນບໍ່ມີປະຊາທິປະໄຕແລະຄວາມເປັນທັມ. ບັດນີ້ພັກຂອງນາຍພົນພະຢຸດ ຊານ ໂອຊາ ມີເຈຕຕະນາຈະຕັ້ງຣັຖບານໄທຍ໌ຂຶ້ນ ແລະພັກເພື່ອໄທຍ໌ປະສົມກັບພັກອື່ນໆກໍມີເຈຕນາດັ່ງດຽວກັນັ້ນ ໂຕ້ກັນໄປ ...