Lao

http://media.sbs.com.au/podcasts/upload_media/packshots/Pdcst-TEMP_lao.jpg

Welcome to SBS Radio's Laotian Language Program. We offer extensive coverage of homeland, other international and national news and current affairs.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.sbs.com.au/podcasts/yourlanguage/lao/
Description
Welcome to SBS Radio's Laotian Language Program. We offer extensive coverage of homeland, other international and national news and current affairs.
Language
🇬🇧 English
last modified
2019-08-17 18:52
last episode published
2019-08-17 04:33
publication frequency
0.87 days
Contributors
SBS Radio author  
Explicit
false
Number of Episodes
1079
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Society & Culture Sports & Recreation History TV & Film News & Politics Music Amateur

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
17.08.2019

ຂ່ າ ວ ຄ າ ວ ຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ - ຂ່ າ ວ ຄ າ ວ ຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ

ໄທຍ໌ໂອສະນາການທ່ອງທ່ຽວໄປຕາມຮອງຮອຍຂອງ ໂຮຈີ້ມິ່ນ ເພື່ອຈັ່ງວັດນະຄອນພະນົມພິຈິດ ແລະອູດອນຣາຊທານີ.ໂຮຈີ້ມິ່ນ ແລະ ສຸພານຸວົງ ຄັນບໍ່ມີປະເທດໄທຍຸຊ່ວຍໄວ້ແມ່ນຄົງຕາຍໃຫ້ຝຣັ່ງເສດ. ໄທຍ໌ກໍຊ່ວຍທັງສອງສະຫາຍນັ້ນໃນດ້ານວຽກບ້ານການເມືອງດ້ວຍ... ໄທຍ໌ກຳລັງພະຍາຍາມປ້ອງກັນພະຍາດອະຫິວາໜູອາຟຼິກກາທີ່ຣະບາດຂຶ້ນໃນບາງແຫ່ງໃນຊາຍແດນໄທຍ໌-ພະມາ ໂດຍທີ່ວ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້...
14.08.2019

ຊື້ເຄື່ອງຂອງມືສອງເປັນການແກ້ໄຂໂລກຮ້ອນ - ຊື້ເຄື່ອງຂອງມືສອງເປັນການແກ້ໄຂໂລກຮ້ອນ

ໃນໂລກນີ້ ເຄື່ອງນຸ່ງໃໜ່ອ່ຽມປະມານຮອຍພັນລ້ານສິ້ນຖຶກພະລິດອອກມາໃນແຕ່ຣະປີເພື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍ່ຣິໂພກ ແຕ່ອັນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະນຸ່ງກັບກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຄັບອັ່ງບ່ອນຝັງຂີ້ເຫື້ຍອ. ບາງອັນກໍຖຶກນຳໄປໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງໃຈບຸນຕ່າງໆທີ່ນຳມັນໄປຈຳໜ່າຍຢູ່ໃນຮ້ານມືສອງເພື່ອເປັນການຊົດຊ່ວຍຜູ້ທີ່ທຸກຍາກລ້ຳບາກທັງຫຼາຍ...  - ໃນໂລກນີ້ ເຄື່ອງນຸ່ງໃໜ່ອ່ຽມປະມານຮອຍພັນລ້ານສິ້ນຖຶກພະລິດອອກມາໃນແຕ່ຣະປີ...
14.08.2019

ການຂົ່ມຂູ່ກັນແມ່ນຫັຍງ????? - ການຂົ່ມຂູ່ກັນແມ່ນຫັຍງ?????

ເດັກໆໃນອອສເຕຼເລັຍນຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ຣະສີ່ຄົນຖຶກແຕະຕ້ອງໂດຍການຂົ່ມຂູ່ກັນໃນໂຮງຮຳ່ໂຮງຣຽນແລະມັນເປັນການຍາກຊາທີ່ພໍ່ແມ່ຈະຮູ້ວ່າຄວນເຮັດຄວນກະທຳຫັຍງແດ່ ຖ້າຫາກລູກນັ້ນເປັນຜູ້ຖຶກຂົ່ມຂູ່ຫືຼຖ້າຫາກລູກນັ້ນເປັນຜູ້ຂົ່ມຂູ່. ໃນອອສເຕຼເລັຍມືຜູ້ຊ່ຽວຊານຊົດຊ່ວຍລູກໆນັ້ນແລະຍຸຕິການຂົ່ມຂູ່ນັ້ນ. - ເດັກໆໃນອອສເຕຼເລັຍນຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ຣະສີ່ຄົນຖຶກແຕະຕ້ອງໂດຍການຂົ່ມຂູ່ກັນໃນໂຮງຮຳ່ໂຮງຣຽນແລະມັນເປັນກ...
12.08.2019

ໄທຍ໌ພັກຍາວສາມມື້ສເຣີມສລອງວັນແມ່. ຕະຫຼາດຂາຍປານ້ຳຂອງຄຶກຄັກ. ບຸນຊົນເຜົ່ານະຄອນພະນົມ - ໄທຍ໌ພັກ

ກະສັດໄທຍ໌ເກົ່າແກ່ແລະມີຄົນໄທຍ໌ເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງຈິງຈັງ.ໃນຫ່ວາງນຶ່ງນີ້ກໍມີບຸນສເຣີມສລອງວັນແມ່ແຫ່ງປະເທດໄຍ໌ ອັນພາໃຫ້ມີການຢຸດພັກລ້າພັກການສາມຕິດຕໍ່ກັນ... ປະເທດໄທຍ໌ເປັນດິນແດນທີ່ມີຫຼາຍຊົນຊາດຊົນເຜົ່າແລະກໍຖຶກແບ່ງອອກເປັນຈະເປັນໜວດໃນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.ໃນຫ່ວາງນີ້ນະຄອນພະນົມຈັດບຸນຊົນເຜົາຂຶ້ນ... - ກະສັດໄທຍ໌ເກົ່າແກ່ແລະມີຄົນໄທຍ໌ເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງຈິງຈັງ.ໃນຫ່ວາງນຶ່...
10.08.2019

15 ຈັ່ງວັດໄທຍ໌ປະຊຸມໃຫ່ຍຢູ່ໃນລາວກ່ຽວັກວຽກງານຕ່າງໆ. ໄທຍ໌ເອີ້ນຂັວນປາກັບສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ. ນ້ຳຂອງຂຶ້

ໄທຍ໌ປະຊຸມໃຫຍ່ 15 ຈັ່ງວັດໄທຍ໌ຢູ່ໃນ ສປປລາວ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງ... ເພື່ອຫັຍງ? ໄທຍ໌ເຮັດບຸນຮຽກເອົາຂັວນກັບຄືນແມ່ນ້ຳຂອງ... ແຕ່ຄວາມຈິງແມ່ນເພື່ອຫັຍງ? ກ້ອນນີ້ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ້ງຈົນຈີບຫາຍວານວອດ ບັດນີ້ຊ້ຳຂຶ້ນວາບໆ... ມັນແມ່ນຫັຍງເກາະ?
10.08.2019

ການປະທ້ວງປົກປ້ອງເສຣີພາບປະຊາທິປະຕັຍ ຮົງກົງ ຜັນປ່ຽນໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປທົວ ຮົງກົງ ຢ່າງອົງອາດຟົດຟື້ນ

ຂະບວນປວງຊົນ ຮົງກົງ ປົກປ້ອງເສຣີພາບປະຊາທິປະຕັຍ ຮົງກົງ ຜັນປ່ຽນໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປທົວ ຮົງກົງ ຢ່າງອົງອາດຟົດຟື້ນ ປະຊາຊົນ ຮົງກົງ ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກົດໜາຍຈັບສົ່ງຄົນ ຮົງກົງ ໄປປະເຊີນໜ້າກັບກົດໜາຍ ຂອງພັກຣັດ ສປຈີນ ທີ່ຜັນປ່ຽນມາເປັນການປະທ້ວງປົກປ້ອງເສຣີພາບປະຊາທິປະຕັຍ ຮົງກົງ ຍັງຟົດຟື້ນອ່ົງອາດກ້າຫານແຜ່່ຂະຫຍາຽໄປທົວທົ່ວ ຮົກງກົງຢູ່ ກະທັ້ງ ສປຈີນ ສົ່ງວີ້ແວວຕ່າງໆ ອອກມາ...
8.08.2019

ແອສ ບີ ອແສ ແມ່ນຫັຍງເຮັດຫັຍງ?

ແອສ ບີ ແອສ ແມ່ນຫັຍງ ເຮັດຫັຍງໃນອອສເຕຼເລັຍແລະສຳຫັຼບທ່ານຜູ້ຊົມຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ. ແອສ ບີ ແອສ ເປັນອົງການອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ທີ່ບໍ່ມີແຫ່ງໃດທຽບເທົ່າໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ...
7.08.2019

ລາວກະຈູ້ກະຈາຍ ໂຊວັທນະທັມ (ສຳພາດ ທ່ານ ມ່ວນ ຟຼີຈິດຕະວົງ) - ລາວກະຈູ້ກະຈາຍ ໂຊວັທນະທັມ (ສຳພາດ ທ່ານ

ໃນອອສເຕຼເລັຍມີອົງການຈັດຕັ້ງລາວມາກມາຍແລະກະຈູ້ກະຈາຍກັນໄປທົ່ວດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈກ... ໃນບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ຄົນລາວຄະນະນ່ຶງໂຊວັທນະທັມລາວຂຶ້ນໃນ ນະຄອນແມນລ໌ເບີນ... - ໃນອອສເຕຼເລັຍມີອົງການຈັດຕັ້ງລາວມາກມາຍແລະກະຈູ້ກະຈາຍກັນໄປທົ່ວດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈກ... ໃນບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ຄົນລາວຄະນະນ່ຶງໂຊວັທນະທັມລາວຂຶ້ນໃນ ນະຄອນແມນລ໌ເບີນ...
7.08.2019

ເສຖກິດ ສປຈີນ ລ້າຊ້າລົງ ແຕະຕ້ອງອອສເຕຼເລັຍບໍ່? - ເສຖກິດ ສປຈີນ ລ້າຊ້າລົງ ແຕະຕ້ອງອອສເຕຼເລັຍບໍ່?

ສາທາຣະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ບັດນີ້ ມີເສຖກິດທີ່ເດີນຊ້າ ສ້າງຜົນສະທ້ອນແນວໃດຂຶ້ນບໍ່? ອອສເຕຼເລັຍທີ່ເປັນປະເທດການຄ້າກັບ ສປຈີນ ຮອບດ້ານ ມີບັນຫາຫັຍງກ່ຽວກັບເສຖກິດຈີນນັ້ນຫຼືບໍ່? - ສາທາຣະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ບັດນີ້ ມີເສຖກິດທີ່ເດີນຊ້າ ສ້າງຜົນສະທ້ອນແນວໃດຂຶ້ນບໍ່? ອອສເຕຼເລັຍທີ່ເປັນປະເທດການຄ້າກັບ ສປຈີນ ຮອບດ້ານ ມີບັນຫາຫັຍງກ່ຽວກັບເສຖກິດຈີນນັ້ນຫຼືບໍ່?
7.08.2019

ເມື່ອມາອອສເຕຼເລັຍແລ້ວ ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າຫາກຖືກພັຍຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ

ຄົນຕ່າງປະເທດຢ່າງມາກມາຍມາຢູ່ກັບຜົວຫຼືເມັຍຂອງພວກຂະເຈົ້າໃນອອສເຕຼັຍເລັຍໂດຍຖືອະນຸຍດຊົ່ວຄາວ (ພາກເນີ ວີຊາ).ບາງຄົນເມື່ອມາແລ້ວ ສະພາບກ່ຽວກັບຄູ່ຄອງນັ້ນມີການປ່ຽນໄປໃນແງ່ທີ່ບໍ່ຈົບດີ ອັນສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ພວກຂະເຈົ້າ... ພວກຂະເຈົ້າຈະແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນແລະບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຕາມມາໄດ້ແປບໃດ?
7.08.2019

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນັກຕໍ່ສູ້ໃນຕ່າງປະເທດກັບຄືນມາຍັງອອສເຕຼເລັຍ - ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນັກຕໍ່ສູ້ໃນຕ່າງປະເທດ

ໃນຣະຍະອັນສັ້ນໆຂອງຫ່ວາງນຶ່ງນີ້ ວຽກການງານຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຂອງຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຖຶກຮັບຮູ້ໂດຍສະພາຕ່ຳແລະສູງອອສເຕຼເລັຍແລ້ວ ຮວມດ້ວຍກົດໜາຍຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກັບຄືນມາຍັງອອສເຕຼເລັຍນັກຕໍ່ສູ້ອອສເຕຼເລັຍທີ່ໄປກະທຳເສິກສົງຄວາມຮ່ວມກັບກຳລັງຈໍຣະຈົນຕ່າງໆໃນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກໍຍັງຖຶກແກ້ໄຂບໍ່ຕົກບໍ່ແຕກ ດັ່ງ ອັດຕຼາເບັ້ຍຫ່ວາງງານແລະເບັ້ຽສົງເຂາະສັງຄົມຕ່າງໆ... - ...
7.08.2019

ເກົ້າຫຼືເໜືອຍິງຈະຫຼວດຕ່າງໆອີກແລ້ວ - ເກົ້າຫຼືເໜືອຍິງຈະຫຼວດຕ່າງໆອີກແລ້ວ

ປະເທດຫົວຈັດສັງຄົມນິຍົມ ຄອມມຸນນິສຕ໌ ເກົ້າຫຼີເໜືອ ເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນອັນນຶ່ງໃນແຫຼມເກົ້າຫຼີແລະອາຊີຕາເວັນອອກ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ແມ່ນຂອງໂລກນີ້. ໃນຫ່ວາງນຶ່ງນີ້ ເກົ້າຫີ້ຼເໜືອຍິງຈະຫຼວດຣະຍະກາງແລະໃກ້ເຖິງສາມລູກໄປຕົກຢູ່ໃກ້ກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ທີ່ແນວໃດແນວນຶ່ງ ສ້າງບັນຫາບາງຢ່າງຂຶ້ນຍ້ອນ... ການກະທຳຂອງ ເກົ້າຫຼືເໜືອ ນັ້ນເກີດຂຶ້ນພາຍຫັຼງປະມານເດືອນນຶ່ງທີ່ ເກົ້າຫຼີເໜືອ...
7.08.2019

ສະຫະຣັດປັບໄໜ ເຟສບຸກກ໌ 5ພັນລ້ານ ດອນ - ສະຫະຣັດປັບໄໜ ເຟສບຸກກ໌ 5ພັນລ້ານ ດອນ

ເຟສບຸກກ໌ ເປັນສື່ສັງຄົມອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດອັນນຶ່ງຂອງໂລກນີ້ ທັງມີພະລັງວັງຊາມາກມາຍແຕ່ຍ້ອນແນວໃດ ເຟສບຸກກ໌ ຈຶ່ງຖຶກ ສຫຣັດ ປັຍໄໜຢ່າງມາກມາຍເປັນປະຫັວດການເຖິງ5ພັນລ້ານ ໂດລາ (ປະມານ43500 ລ້ານ ກີບ)? - ເຟສບຸກກ໌ ເປັນສື່ສັງຄົມອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດອັນນຶ່ງຂອງໂລກນີ້ ທັງມີພະລັງວັງຊາມາກມາຍແຕ່ຍ້ອນແນວໃດ ເຟສບຸກກ໌ ຈຶ່ງຖຶກ ສຫຣັດ ປັຍໄໜຢ່າງມາກມາຍເປັນປະຫັວດການເຖິ...
5.08.2019

ສະຫະຣັດ ກະດອດໃສ່ ສປຈີນກ່ຽວກັບນ້ຳຂອງແຫ້ງໂພດ. ນະຄອນພະນົມປະຊຸມຫາລີສາມແຂວງ/ສາມປະເທດ. ບັດນີ້

ສະຫະຣັດ ກະດອດເຂົ້າໄປປະນາມ ສປຈີນ ກຽວກັບທີ່ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ້ງໂພດຈົນເປັນວິກິດແລະ ສປຈີນ ກໍຮັບຮູ້ວ່າຕົນເປັນບັນຫາສ່ວນນຶ່ງຂອງວິກິດນັ້ນ. ນະຄອນພະນົມຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຫາລືກັນກ່ຽວກັບເກົ້າເຂດ ໄທຍ໌ ລາວ ວຽດນາມເພື່ອພັທນາກັນແລະກັນ ດັ່ງດ້ານ ກະເສດ, ອຸສຫະກັມ ການທ່ອງທ່ຽວ ການສຶກສາ ຝຶກຫັດແລະອື່ນໆ. ບັດນີ້ ແຮງງານລາວ ພະມ້າ ຂເມນ ສາມາດຕໍ່ອາຍຸອະນຸຍາດ...
3.08.2019

ນ້ຳຖ້ວມເມືອງນ່ານ. ເປີດແລ່ນຣົດໄຟຂົນສົ່ງສິ້ນຄ້າໄທຍ໌-ລາວ. ໄທຍ໌-ລາວ ປຶກສາຕັ້ງສະຫະກອນ

ນ້ຳຖ້ວມເມືອງນ່ານ ແຂວງຫຼວງພະບາງແທ້ບໍ່? ເສັຍຫາຍຫັຍງແດ່?ເຊໂນ ແຂວງສວັນນະເຂດ ເດ້ປອດພັຍຈາກນ້ຳຖ້ວມບໍ່? ໄທຍ໌-ລາວ ເປີດແລ່ນຣົດໄຟສິນຄ້າແລ້ວ. ນີ້ເປັນຄັ້ງປະຫັວດສາດລາວ-ໄທຍ໌... ໄທຍ໌-ລາວປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນຕັ້ງສະຫະກອນ... ເພື່ອຫັຍງ?
31.07.2019

ບໍຣິສ ຈອນຊັນ ແມ່ນໃຜ? - ບໍຣິສ ຈອນຊັນ ແມ່ນໃຜ?

ເມື່ອທີ່ມີການຊາບວ່າ ຕໍ່ແຕ່ເມື່ອຄາວຍັງຢູ່ໃນວັຍເັດກຢູ່່ ບໍຣິສ ຈອນຊັນ ມີຄວາມທະເຍີທະຢານຈະເປັນນາຍົກຣັຖມົນຕຼີຂອງປະເທດອັງກິດ ແມ່ນວ່າ ສິ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີແມ່ນທ່ານມີປະຫັວດຜິດພາດຫຼາຍຢ່າງໂດຍບໍ່ສຳນຶກເຖິງ ມາແລ້ວ. ທ່ານເປັນຄົນທີ່... - ເມື່ອທີ່ມີການຊາບວ່າ ຕໍ່ແຕ່ເມື່ອຄາວຍັງຢູ່ໃນວັຍເັດກຢູ່່ ບໍຣິສ ຈອນຊັນ ມີຄວາມທະເຍີທະຢານຈະເປັນນາຍົກຣັຖມົນຕຼີຂອງປະເທດອັງກິດ ແມ່ນວ່າ ສິ່ງທີ່ຮູ້ກັ...
31.07.2019

ອິນເດັຍຂຶ້ນພະຈັນສຳເຣັດ - ອິນເດັຍຂຶ້ນພະຈັນສຳເຣັດ

ອິນເດັຍ ສຳເຣັດຍິງຈະຫຼວດໄປຍັງພະຈັນແລະຫັວງວ່າຍານພາຫານະຂອງຈະຫຼວດນັ້ນຈະສາມາດລົງສູ່ໜ້າດິນພະຈັນໄດ້ຢ່າງນີ້ມນວນແລະປອດພັຍດີໄດ້. ຜົນສຳເຣັດນັ້ນເປັນຄວາມບາກບັ່ນ, ພະຍາຍາມມາແລ້ວຫຼາຍປີ ທັງກໍຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳ206ລ້ານ ໂດລາດ້ວຍ. ຖ້າຫາກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມຄາດຫັວງ ປະເທດອິນເດັຍຈະສາມາດ... - ອິນເດັຍ ສຳເຣັດຍິງຈະຫຼວດໄປຍັງພະຈັນແລະຫັວງວ່າຍານພ...
31.07.2019

ຄົນງານກະເສດໄດ້ຄ່າແຮງງານລຸດອັດຕຼາ (ສຳພາດ:​ ທ່ານ ມ່ວນ ຟຼີຈິຕວົງ) - ຄົນງານກະເສດໄດ້ຄ່າແຮງງານລຸດ

ອີງຕາມໜັງສືລາຍງານຂອງກັມບານ ນາຊົນໂນນ ອຸຍຍົນ ອອບຟ໌ ເວກເກີ ສອງສ່ວນສາມຂອງແຮງງານກະເສດໃນອອສເຕຼເລັຍໄດ້ຄ່າແຮງງານຕ່ຳກ່ວາອັດຕຼາທີ່ບົ່ງວາງໄວ້. ກັມບານແຮງງານ ນາຊົນໂນນ ອຸຍຍົນ ອອບຟ໌ ເວກເກີ ຮຽກໃຫ້ເສັ້ນສາຍຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ໆທັງຫຼາຍຈົ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມກ່ຽວກັບແຮງງານກະເສດຖືກກິນແຮງງານ... - ອີງຕາມໜັງສືລາຍງານຂອງກັມບານ ນາຊົນໂນນ...
31.07.2019

ໃຫ້ປົກປ້ອງເດັກໆໃຫ້ມີຄວາມປອດພັຍໃນ ອິນເຕີແນດຕ໌ - ໃຫ້ປົກປ້ອງເດັກໆໃຫ້ມີຄວາມປອດພັຍໃນ ອິນເຕີແ

ຕລອດມາ ເດັກໆທັງຫຼາຍເກ່ງໃນດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເມື່ອໃດໆ ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຍິ່ງທີ່ຜູ້ເຕັມກະສຽນທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພວກເຂົາຈະກະທຳພຶດຕິການຕ່າງໆເພື່ອປົກປ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມປອດພັຍດີ. ນີ້ຄວນມີການກະທຳຫັຍງແດ່? - ຕລອດມາ ເດັກໆທັງຫຼາຍເກ່ງໃນດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເມື່ອໃດໆ ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຍິ່ງທີ່ຜູ້ເຕັມກະສຽນທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພວກເຂົາຈະກະທຳພຶດຕິການຕ່າງ...
31.07.2019

ສະຫະປະຊາຊາດຮຽກໃຫ້ທຸກຝ່າຍອົດກັ້ນໄວ້ ໃນອ່າວເພີຊັນ - ສະຫະປະຊາຊາດຮຽກໃຫ້ທຸກຝ່າຍອົດກັ້ນໄວ້ ໃນ

ສະຫະປະຊາຊາດຮຽກໃຫ້ທຸກກ້ຳທຸກຝ່າຍໃນອ່າວ ເພີຊັນ ຈົ່ງອົດກັ້ນພຶດຕິການຕ່າງໆໄວ້ ພາຍຫຼັງອີຣານ ຈັບກັກໄວ້ກຳປັ່ນຕ່າງນ້ຳມັນລຳນ່ຶງຂອງປະເທດອັງກິດ. ນີ້ເປັນສຽງດັງຂຶ້ນເມື່ອທີ່ຣັຖບານອັງກິດປະກາດແຜນການເພື່ອຕິດຕັ້ງກຳລັງທັບເຮືອອັນນຶ່ງທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະພັນຢູໂຣບ ໃສ່ອ່າວດັ່ງກ່າວເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າການແລ່ນເຮືອຜ່າຜ່ານສະເທຼດ ອອບຟ໌ ຮອກເມີຊ໌ ຈະຕລອດປອດພັຍດີໄດ້. - ສະຫະປະຊາຊາດຮ...
31.07.2019

ການປະທ້ວງປ້ອງກັນເສຣີປະຊາທິປະຕັຍຮົງກົງເຖິງຂັ້ນອັນຕະຣາຍແລ້ວ ບັດນີ້ - ການປະທ້ວງປ້ອງກັນເສຣີ

ຄະນະສິດທິມະນຸດຊົນທັງຫຼາຍກ່າວຫາວ່າຕຳຣວດ ຮົງກົງ ຢ່າງຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈລ້າຊ້າໃນການຢຸດຢັ້ງການບຸກຣຸກຕືຕ່ອຍປະຊາົຊ ຮົງກົງ ທີ່ປະທ້ງປົກປ້ອງເສຣີປະຊາທິປະໄຕ ຮົງກົງ. ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ບັດນີ້ ການປະທ້ວງນັ້ນກ້າວຂຶ້ນເຖິງຣະດັບອັນຕະຣາຍແລ້ວ ໂດຍມີທາງການສປຈີນ ກະດອດເຂົ້າໄປຫຸ້ຍງກ່ຽວໂດນເອີຍສຽງດັງກ້ອງອອກມາໃສ່ການປະທ້ວງນັ້ນນແລ້ວ... - ຄະນະສິດທິມະນຸດຊົນທັງຫຼາຍກ່າວຫາວ່...
29.07.2019

ປະຊາຊົນໄທຍ໌ຕໍ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ຊື້ໄຟຟ້າລາວ. ເຂື່ອນໄຊຍະລູລີປະຕິເສດວ່າບໍ່ປິດເຂື່ອນ. ໄທຍ໌ຕາມຈັນໂຈນ

ປະຊາຊົນໄທຍ໌ທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງໄຊຍະບູລີຟ້ອງຮ້ອງສານກົດໜາຍແຫ່ງຊາດໄທຍ໌ໃຫ້ສັ່ງບໍ່ໃຫ້ຊື້ໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຍ້ອນວ່າພາກລຸ່ມຂອງເຂື່ອນນັ້ນຕົກຢູ່ໃນວິກິດຄວາມເສັຍວາຍວອດມາກມາຍຢູ່. ທາງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີປະໂລອອກມາຊີ້ແຈງວ່າເຂື່ອນນັ້ນບໍ່ປິດກັກນ້ຳໄວ້... ເຊ່ືອໄດ້ບໍ່? ຕຳຣວດໄທຍ໌ຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງໄປ ສປລາວ ຕາມຈັບໂຈນປຸ້ນຮ້ານຂາຍຄຳຂອນແກ່ນພາຍຫັຼງຈັບໄດ້ແລ້...
27.07.2019

ບຶງການມີບັນຫາແລ່ນເຮືອຂ້າມຝາກ. ນະຄອນພະນົມຕຽມໄຫຼເຮືອໄຟ. ມຸກດາຫານ - ສວັນນະເຂດ ຫາລືເພີ້ມຈຸດຜ່

ການແລ່ນເຮືອຂ້າມຝາກຈາກບຶງການໄປຫາປາກຊັນມີຄວາມຍາກຊາຍ້ອນນ້ຳຂອງຕົກຢູ່ໃນວິກິດນ້ຳແຫ້ງ ແຕ່ຄ່າຂີ່ເຮືອໄປມາຍັງຄືເກົ່າຢູ່... ນະຄອນພະນົມກຳລັງວາງແຜນຈະຈັດໄຫຼເຮືອໄຟທີ່ໃຫຍ່ໂຕເປັນປະຫັວດການສຳຫຼັບປີນີ້ 2019... ມຸກດາຫານ-ສວັນນະເຂດປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອໃຫ້ມີຈຸດຜ່ອນປົນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມທັງກໍໃຫ້ຕໍ່ເວລາການປິດເປີດດ້ວຍ...  
24.07.2019

ວາງແຜນລ່ວງໜ້າເພື່ອບາດບໍ່ສາມາດຈະຕັດສິ້ນໃຈໄດ້ອີກແລ້ວ - ວາງແຜນລ່ວງໜ້າເພື່ອບາດບໍ່ສາມາດຈະ

ການວາງແຜນໄວ້ສຳຫັຼບການດູແລໂຕເອງໃນບັ້ນທ້າຍຊີວິດ ບໍ່ຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນວຽກງານຣະດັບເອງສຳຫັຼບຄົນສ່ວນໃຫຍ່.ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍພຽງແຕ່ 15% ເທົານັ້ນບົ່ງວາງເປັນລາຍຣັກອັກສອນໄວ້ຄວາມປາຖນາຂອງພວກຂະເຈົ້າສຳຫັຼບດ້ານສຸຂພາບ. ການບ່ົ່ງບອກໃຫ້ກະທຳສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ເມື່ອເຮົາບໍ່ເປັນເຮົາເອງອີກແລ້ວ ແມ່ນການກະທຳອັນສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຈະກະທຳໄວ້... - ການວາງ...
24.07.2019

ການຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ຣັດໃໜ່ຢ່າງຖຶກຕ້ອງ - ການຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ຣັດໃໜ່ຢ່າງຖຶກຕ້ອງ

ໃນແຕ່ຣະປີຄົນໃນອອສເຕຼເັລຍເກືອບເຖິງສີ່ແສນຄົນຍົກຍ້ານຖິ່ນຖານຍ້ອນວຽກເຮັດງານທຳ,ການສຶກສາ, ລີລາຊີວິດ, ຄອບຄົວ ຫຼືເພື່ອຈະໄດ້ການຄ້ຳຈູນຊຸມຊົນດີຂຶ້ນຕື່ມ. ການຍົກຍ້າຍນັ້ນຕ້ອງຖຶກກະທຳໃຫ້ຖຶຕ້ອງ ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານ ກົດໜາຍ,ກົດເກນແລະການໃຫ້ການບໍ່ຣິການຕ່າງໆ.  - ໃນແຕ່ຣະປີຄົນໃນອອສເຕຼເັລຍເກືອບເຖິງສີ່ແສນຄົນຍົກຍ້ານຖິ່ນຖານຍ້ອນວຽກເຮັດງານທຳ,ການສຶກສາ, ລີ...
24.07.2019

ການສ້າງຄວາມສຳພັນຣະຫ່ວາງວັຍອາຍຸຜ່ານການຫຼິ້ນ - ການສ້າງຄວາມສຳພັນຣະຫ່ວາງວັຍອາຍຸຜ່ານການຫຼິ້ນ

ຕາມປົກກະຕິ ພໍ່ເຖົ້າ ແມ່ເຖົ້າ ພໍ່ປູ່ ແມ່ຍ່າ ມີບົດບາດອັນມີຊີວິດຊີວາໃນຊີວິດຂອງຫຼານເຫຼັນຂອງພວກຂະເຈົ້າ.ແຕ່ໃນທຸກມື້ນີ້ ຄອບຄົວທັງຫຼາຍ ຍິ່ງຂຶ້ນ ຢູ່ເຫີນຫ່າງກັນ ແລະການຈະເຫັນກັນຫູືຢູ່ນຳກັນນັ້ນກັບກາຍເປັນວຽກງານອັນຍາກຊາ. ແຕ່ເຖິງຈະເປັນດັ່ງນັ້ນກໍຕາມ ຄວາມສຳພັນກັນນັ້ນເປັນໄປໄດ້ຜ່ານສິ່ງນຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ ເປຼກຼູມຄືການຫຼິ້ນນຳກັນເປັນກຸ່ມເປັນກອງ... - ຕາມປົກກະຕິ ພໍ່ເຖົ້າ ແມ່ເຖົ້າ ພໍ່ປູ່ ແ...
24.07.2019

ຈະຕັ້ງກອງເງິນ ທຼັສຕ໌ ຟັນດ໌ ໄດ້ແບບໃດກັນ? - ຈະຕັ້ງກອງເງິນ ທຼັສຕ໌ ຟັນດ໌ ໄດ້ແບບໃດກັນ?

ພາສາອັງ ທັສຕ໌ ຟັນດ໌ ແມ່ນຫັຍງ ແລະມັນແມ່ນເພື່ອຫັຍງ ແລະຈະຕັ້ງມັນຂຶ້ນແບບໃດເພື່ອຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດແທ້? ກົມຊ່ວຍສາອາກອນອອສເຕຼເລັຍໃຫ້ຊິດທິຫຼາຍຢ່າງແກ່ ທັສຕ໌ ຟັນດ໌ ແຕ່ເຮົາກໍຕ້ອງຣະມັດຣະວັງກ່ຽວກັບຕັ້ງມັນຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າ... - ພາສາອັງ ທັສຕ໌ ຟັນດ໌ ແມ່ນຫັຍງ ແລະມັນແມ່ນເພື່ອຫັຍງ ແລະຈະຕັ້ງມັນຂຶ້ນແບບໃດເພື່ອຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດແທ້? ກົມຊ່ວຍສາອາກອນອອສເຕຼເລັຍໃຫ້ຊິດທິຫຼ...
22.07.2019

ວິກິດນ້ຳຂອງແຫ້ງແຕ່ນອງຂີ້ນຢອດນຶ່ງແລ້ວ. ໜອງຄາຍ-ວຽດຈັບມືກັນ. ໄທຍ໌-ລາວຝຶກຊ້ອມປ້ອງກັນເຫດສຸກ

ນ້ຳຂອງທີ່ຕົກຢູ່ໃນວິກິດແຫ້ງຄຸງພື້ນໃນຫ່ວາງນຶ່ງນີ້ ບັດນີ້ໄຄແດ່ແລ້ວເພາະຣະດັບນ້ຳນັ້ນນອງຂຶ້ນມາກມາຍໄດ້ຢອດດຽວ... ຈັ່ງວັດໜອງຄາຍແລະວຽດນາມຜັນຂະຫຍາຽຂະແໜງສຶກສາ, ກະເສດແລະການຄ້າ... ໄທຍ໌-ລາວຝຶກຫັດຮຽນຮູ້ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານອຸປຕິເຫດ, ເຫດການສຸກເສີນແລະການກູ້ຊີບກູ້ພັຍຕ່າງໆ...
20.07.2019

ນ້ຳຂອງແຫ້ງຜິດປົກກະຕິຫຼາຍ. ໜອງຄາຍວາງແຜນໃໜ່ສະກັດກັ້ນຢາເສບຕິດ. ບຸນວຽນທຽນເຂົ້າພັນສາອູບົນ

ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ້ງຜິດປົກກະຕິຫຼາຍເອົາແທ້ເອົາວ່າຈົນຈິບຫາຍ  ຍ້ອນຫັຍງ? ໃນຫ່ວາງນຶ່ງນີ້ ຈັງວັດໜອງຄາຍວາງແຜນໃໜ່ສະກັດກັ້ນປາບປາມຢາເສດຕິດທີ່ລັ່ງເຂົ້າແດນໄທຍ໌ຈາກ ສປປລາວ. ດ້ວຍເຫດໃດ? ມີ ສປລາວ ເຂົ້າຮ່ວມບຸນທຽນອູບົນສຸດປີນີ້ບໍ່?  
20.07.2019

ສະຫະຣັດອະເມຣິກາຂີ້ຕົວະແທ້ໆກ່ຽວກັບການລົງພະຈັນ

ສະຫະຣັດອະເມຣິກາສຳເຣັດສົ່ງ ອັບໂປໂບ 11 ແລະນັກອາວະກາດ 3 ຄົນໄປລົງຢູ່ໃນດວງພະຈັນແທ້ໆບໍ່?ແລະສະຫະຣັດຂີ້ຕົວະຫັຍງບໍ່?
20.07.2019

ລາວນອກຈະກູ້ຊາດໄດ້ບໍ? (ສຳພາດ 3 ທ່ານ)

ພາຍຫຼັງພະຣາຊອານາຈັກລາວຖຶກກຶນກິນໂດຍຄອມມຸຍນິດໃນລາວແລ້ວ ທຸກຊົນຊັ້ນສັງຄົມທຸກຊົນຊັ້ນວັນນະໃນລາວໂຕນໜີຈາກຖິ່ນຖານອັນຫວງແຫນແລະຍາດຕິພ່ີນອງຂອງຕົນເຂົ້າໄປອົພຍົບໃນໄທຍ໌.ຈາກພວກເຫຼົານີ້ປະມານນ່ຶງລ້ານຄົນໄດ້ໄປຢູ່ໃນປະເທດທີສາມ.ຕໍ່ແຕ່ປີ 1974 ເປັນຕົ້ນມາມີການກູ້ຊາດຢູ່ໃນຜື້ນແຜ່ນດິນລາວໂດຍສະເພາະໂດຍຄົບລາວໃນປະເທດທືສາມ...ແຕ່ຈະສຳເຣັດອັນໃດໄດ້ບໍ່?
20.07.2019

ລາວນອກຈະກູ້ຊາດໄດ້ບໍ???? ສຳພາດ 3 ທ່ານ

ພາຍຫຼັງພະຣາຊອານາຈັກລາວຖຶກກຶນກິນໂດຍຄອມມຸຍນິດໃນລາວແລ້ວ ທຸກຊົນຊັ້ນສັງຄົມທຸກຊົນຊັ້ນວັນນະໃນລາວໂຕນໜີຈາກຖິ່ນຖານອັນຫວງແຫນແລະຍາດຕິພ່ີນອງຂອງຕົນເຂົ້າໄປອົພຍົບໃນໄທຍ໌.ຈາກພວກເຫຼົານີ້ປະມານນ່ຶງລ້ານຄົນໄດ້ໄປຢູ່ໃນປະເທດທີສາມ. ຕໍ່ແຕ່ປີ 1974 ເປັນຕົ້ນມາມີການກູ້ຊາດຢູ່ໃນຜື້ນແຜ່ນດິນລາວໂດຍສະເພາະໂດຍຄົບລາວໃນປະເທດທືສາມ... ແຕ່ຈະສຳເຣັດອັນໃດໄດ້ບໍ່???????...
17.07.2019

ຜູ້ຍິງໃນອອສເຕຼເລັຍຕາຍຍ້ອນມະເຮງຊ່ອງຄອດຍ້ອນຄວາມອັບອາຍບໍ່?

50% ຂອງຜູ້ຍິງໃນອອສເຕຼເລັຍບໍ່ໃຫ້ກວດເບິ່ງມະເຮງຊ່ອງຄອດຕາມເວລາ : ດ້ ວ ຍ ເ ຫ ດ ໃ ດ  ? ພວກຂະເຈົ້າຍັງຕາຍຍ້ອນມະເຮງດັ່ງກ່າວ ຍ້ ອ ນ .​.​.​
17.07.2019

ຢາເກົ່າແກ່ 70 ປີປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໄດ້

ຢຸກຢາການແພດອັນເກົາແກ່ປະມານ 70 ປີ ຖຶກຄົ້ນຮູ້ເຫັນວ່າສາມາດຊົດຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດໄຂວັດໃຫຍ່ໄດ້ (ຟຼູ).ຢານັ້ນເປັນຢາຂອງສະໄໜສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ... ການຮູ້ເຫັນນີ້ເປັນການດີ ຍ້ອນໃນປີນີ້ 2019 ມີຄົນປະມານ 300 ຄົນເປັນໄຂຫວັດໃຫຍ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງເຖິງຕາຍຍ້ອນແລ້ວ ແລະອາການດັ່ງກ່າວກໍມີຄົນເປັນຫຼາຍກ່ອນຍາມທີ່ມັນຣະບາດຂຶ້ນດ້ວຍ...
17.07.2019

ຊຽງໃໜ່-ລາວ-ໜອງຄາຍສະແດງສິ້ນຄ້າເດັ່ນ. ໄທຍ໌-ລາວຫາລືການລົງທຶນ/ທ່ອງທ່ຽວ. ພັທນາການທ່ອງທ່ຽວອິສານ.

* ຈັ່ງວັດ ຊຽງໃໜ່-ລາວ-ໜອງຄາຍ ສະແດງສິ້ນຄ້າດີເດັ່ນ ເພ່ືອຫັຍງແທ້ໆ? * ໄທຍ໌ລາວໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບການຄ້າ, ການລົງທຶນແລະການທ່ອງທ່ຽວ ອັນທີຈິງແລ້ວ... * ພາກອິສານພະຍາຍາມຫຼາຍດ້າຍຫຼາຍແນວ ອັນມີການຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວສຳຫັຼບພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ແຕ່...
17.07.2019

ຣະແວງວ່າ ສປຈີນ ເຄ່ືອນໄຫວຫຍັງໃນປະເທດ ຕົງກາ

ຕໍ່ແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ ສປຈີນ ທຸ້ມເທເງິນຄຳມາກມາຍ 2ພັນ 5ຮ້ອຍ ລ້ານດອນລາໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດມະຫາສະມຸດ ປາຊີຟິກ ຢືມ. ຕົງກາ ເປັນປະເທດນຶ່ງທີ່ຢືມເງິນນັ້ນຢ່າງມາກມາຍ ທີ່ຕົກເປັນ 25% ຂອງຍອດປະລິຕະພັນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຂຶ້ນມາກມາຍກ່ຽວກັບການແຊກແຊງແລະນາບຂູ່ອານາຄົດຂອງປະເທດ ຕົງກາ ທີ່ເປັນປະເທດດອຍພັທນາກ...
17.07.2019

ທ່ານຈະກິນຊີ້ນທີ່ປູກອອກມາຈາກຫ້ອງວິທຍາສາດບໍ່?

ຄົນໃນປະເທດອອສເຕຼເລັຍມັກກິນຊີ້ນນາໆຊະນິດ ແຕ່ການຈະກິນຊີ້ນທີ່ຖຶກປູກອອກມາຈາກຫ້ອງວິທຍາສາດບໍ່ເປັນສິ່ງປາຖນານຳ... ຊີ້ນງົວ, ໄກ່, ໜູ, ປາ ແລະອື່ນໆ ອາດເປັນການໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນໄດ້ ຕລອດເຖິງເຣື່ອງລາວການເປັນຢູ່ຂອງສັດສາວາລະດ້ວຍ. ແຕ່ທ່ານຈະບໍ່ຣິໂພກຊີ້ນທີ່ຖຶກປູກອອກມາຈາກຫ້ອງວິທຍາສດໂດຍໃຊ້ "ແຊນລ໌" ບໍ່?
17.07.2019

ອອສເຕຼເລັຍແລະສາກົນຮຽກໃຫ້ ສປຈີນຢ່າຣະເມີອຊິດທີມະນຸດຊົຊຂອງຄົນ ຢູເກີ

ສານສະບັບນຶ່ງທີ່ອອສເຕຼເລັຍແລະ 22 ປະເທດສາກົນນາໆຊາດລົງນາມແລະເຊັນຮັບຮູ້ທີ່ຖຶກສົ່ງເຖິງຄະນະກັມການຊິດທິມະນຸດຊົນສະຫະປະຊາຊາດ, ຮຽກໃຫ້ ສປຈີນ ຈົ່ງຍຸຕິການກັກໂຕໄວ້ຄົນ ຢູເກີ.ວ່າຊົນເຜົ່າ ຢູເກີ ໃນເຂດນ້ຳແດນດິນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍາຢ່າງມາກມາຍຖຶກກັກໂຕໄວ້ໃນສູນສັມນາຕ່າງໆໃນພາກເໜືອສຽງຕາເວັນຕົກຂອງເຂດ ຊິງຊຽນ ສປຈີນ...
17.07.2019

ປະຊາມະຕິກ່ຽວກັບຄົນພື້ນເມືອງອອສເຕຼເລັຍ

ພາຍໃນສາມປີຂ້າງໜ້ານີ້ ຄົນອອສເຕຼລຽນອາດໄດ້ປ່ອນບັດຮັບຫຼືບໍ່ຮັບຮູ້ເອົາການບົ່ງຄົນພື້ນເມືອງອອສເຕຼເລັຍໄວ້ໃນທັມນູນອອສເຕຼເັລຍ. ທ່ານ ແຄນ ວັດຕ໌ ຣັຖມົນຕີກິຈການຄົນພື້ນເມືອງອອສເຕຼເລັຍ ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະເລັ່ງລັດສິ່ງນຶ່ງທີ່ທ່ານຮຽກວ່າ "ຄວາມເຫັນສ່ວນຮວມ" ໃນຣະຍະຣາຊການຂອງສະພາຜູ້ແທນຣາຊດອນອອສເຕຼເລັຍຊຸດສົກປີ 2019 ນີ້...
17.07.2019

ກົດໜາຍສົ່ງຄົນ ຮົງກົງ ໄປປະເຊີນນິຕິບັນຍັດ ສປຈີນ ຕາຍແລ້ວ !

ແຄຣີ ແລມ ຜູ້ນຳການປົກຄອງ ຮົງກົງ ຖແລງວ່າກົດໜາຍເພື່ອສົ່ງຄົນ ຮົງກົງ ໄປປະເຊີນໜ້າກັບນິຕິບັນຍັດຂອງ ສປຈີນ ຕາຍແລ້ວພາຍຫຼັງທີ່ໃນ ຮົງກົງມີການປະທ້ວງຢ່າງໃຫຍ່ໂຕແລະຍາວນານ... ແຕ່ເຖິງມັນຈະຕາຍແລ້ວກໍຕາມການປະທ້ວງນັ້ນຍັງຝົດຟື້ນຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່...
17.07.2019

ຜູ້ນຳຂັ້ນໂລກຖຶກປະນາມໂຈມວ່າບໍ່ປົກປ້ອງນັກຂ່າວ

ນັກກົດໜາຍສິດທິມະນຸດຊົນຂັ້ນນຳໃນວົງການໂລກ ປະນາມໂຈມຕີວ່າຜູ້ນຳຂັ້ນໂລກ່ຕາງໆລົ້ມເຫຼວໃນການປົກປ້ອງນັກຂ່າວທັງຫຼາຍ. ການປະນາມໂຈມຕີນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ຕຳຣວດແຫ່ງຊາດອອສເຕຼເລັຍຖຶກປະນາມກ່ຽວກັບທີ່ວ່າໄດ້ກວດຄົ້ນບ້ານຂອງນັກຂ່າວແລະຫ້ອງການຂ່າວ ເອບີຊີ ກ່ຽວກັບທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍການກະທຳອັນບໍ່ຖຶກຕ້ອງຂອງກຳລັງອອສເຕຼເລັຍໃນປະເທດ ອາຟການິສຖານ... 
13.07.2019

ໜອງຄາຍສະກັດກັ້ນໂຣກອະຫິວາໜູອາຟຼິກກາ. ອູບົນ ສາຣະວັນ ຫາລືການຄ້າການທ່ອງທ່ຽວກັນ. ນະຄອນພະນົມຂ

ຈັ່ງວັດໜອງຄາຍ ປະເທດໄທຍ໌ ໂດຍກາຍຮ່ວມມືຈາກທາງການລາວ ພາກັນສະກັນກັ້ນພະຍາດອະຫິວາໜູອາຟຼິກກາທີ່ແຜ່ຜາຍອອກມາຈາກແຂວງສາຣະວັນໃນລາວ ທັງກໍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວໃນແຂວງດັ່ງກ່ວານຳດ້ວຍ... ຈັ່ງວັດອູບົນ ປະເທດໄທຍ໌ ສາຣະວັນ ສປປລາວ ຫາລືກັນມອງເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າສະພານອູບົນ-ສາຣະວັນ... ຫໍການຄ້ານະຄອນພະນົມເດີນໜ້າເປີດປະຕູປະຕ່າງອິນດູຈີນ ຂະຫຍາຽການຄ້...
10.07.2019

ປິ່ນປົວໂຕເອງໂດຍພະລັງການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ - ປິ່ນປົວໂຕເອງໂດຍພະລັງການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ

ທ່ານ ແຊນນັນ ແຟຼນຊ໌ ອະດິດນັກຣົບເກົ່າອອສເຕຼເລັຍເວົ້າວ່າວຽກງານຂອງ່ານໃນການຊົດຊ່ວຍບ້ານຕ່າງໆທີ່ທຸກຍກລ້ຳບາກໃນປະເທດ ຕີມໍ່ ເລດສ໌ເຕ ຊົດຊ້ວຍທ່ານປິ່ນປົວທ່ານດີຈາກເຫດການອັນໜ້າຢ້ານກົວໃນກິຈການທະຫານ. ໂດຍການກັບຄືນໄປຍັງ ຕີມໍ ເລດສ໌ເຕ ທີ່ທ່ານເຄີຍເປັນທະການຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ທີ່ນັ້ນທ່ານເຫັນວ່າການໃຫ້ຄືນແກ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນຜ່ານການນຳອອກປະເທດ ກາເຟແລະນ້ຳມັນໜາກພ້າວ...
10.07.2019

ມີຢາຂ້າພະຍາດ ແບກເທັຍເຣັຍ ຫຼາຍໂພດໃນແມ່ນ້ຳຕ່າງໆຂອງໂລກນີ້ - ມີຢາຂ້າພະຍາດ ແບກເທັຍເຣັຍ ຫຼາຍໂພດ

ການຄົ້ນຄົ້ວໃໜ່ອັນນຶ່ງພົບພໍ້ວ່າແມ່ນ້ຳຕ່າງໆໃນໂລກນີ້ມີຢາຂ້າພະຍາດ ແບກເທັຍເຣັຍຫຼາຍກ່ວາຣະດັບທີ່ປອດພັຍເຖິງ 300 ເທົ່າ. ການຮູ້ເຫັນນັ້ນພາໃຫ້ມີຄວາມຫ່ວງໄຍວ່າຢານັ້ນຈະບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເສັຍຫາຍແວດລ້ອມເທົານັ້ນແຕ່ກໍຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ພະຍາດດີ້ດ້ານຢຸກຢາຂ້າພະຍາດ ແບກເຕັຍເຣັຍ ດ້ວຍ. - ການຄົ້ນຄົ້ວໃໜ່ອັນນຶ່ງພົບພໍ້ວ່າແມ່ນ້ຳຕ່າງໆໃນໂລກນີ້ມີຢາຂ້າພະຍາດ ແບກເທັຍເຣັຍຫຼາຍກ່ວາຣະດັບທີ່ປອດພັ...
10.07.2019

ຣັຖບານ ວິກຕໍເຣັຍ ສົ່ງເສີມການກວດ ໂອຕີຊຳ ໃນຂັ້ນອາຍຸນ້ອຍໆຢູ່ - ຣັຖບານ ວິກຕໍເຣັຍ ສົ່ງເສີມການກ

ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍໃນຣັດວິກຕໍ່ເຣັຍຈະຖຶກກວດເບິ່ງ ໂອຕິຊຳ ໃນອາຍຸທີ່ນ້ອນໆຢູ່ເພື່ອຊົດຊ່ວຍພໍ່ແມ່ແລະທ່ານໜໍຈະຮູ້ຈະເຫັນອາການດັ່ງກ່າວໂດຍວ່ອງໄວໄດ້. ກິຈການການຄ້ຳຈູນຕ່າງໆເວົ້າວ່າມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດໃຫ້ກະທຳຫຼາຍຂຶ້ນຕ່ືມສຳຫັຼບຄົນທີມາຈາກນາໆວັທນະທັມທັງຫຼາຍກ່ຽວເຖິງ ໂອຕິຊຳ. ໂອຕິຊຳ ແມ່ນອາການທີ່ເດັກໆເຕີບໂຕຂຶ້ນໂດຍມີບັນຫາໃນການເຂົ້າກັບສັງຄົມ,ການຊື່ສານແລະການມືຂອບເຂດໃ...
10.07.2019

ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຢຶດໜັນກັບການລຸດຜ່ອນຈຳນວນເດັກນ້ອນອ່ອນຕາຍໃນທ້ອງ - ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຢຶດໜັ

ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຢຶດໜັ້ນຈະແກ້ໄຂຈຳນວນການຕາຍທີຮຽກວ່າ ສະຕຽນເບກທ໌.ພວກເພີ່ນທຸ້ມເທເງິນຄຳ 52 ລ້ານໂດລາໃສ່ການຄົ້ນຄົ້ວແລະການບອກສອນແລະການຊົດຊ່ວຍບັນເທົາຄອບຄົວຕ່າງໆທີ່ຖຶກກະທົບກະແທກຍ້ອນການຕາຍນັ້ນ. ສະຕຽນເບີກທ໌ ແມ່ນການທີ່ເດັກນ້ອນອ່ອນຕາຍຢູ່ໃນທ້ອງຫຼືໃນຣະຍະທີ່ກຳລັງຄອດອອກມາຢູ່. - ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຢຶດໜັ້ນຈະແກ້ໄຂຈຳນວນການຕາຍທີຮຽກວ່າ ສະຕຽນເບ...
10.07.2019

ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍສຳເຣັດລຸດອາກອນແກ່ປວງຊົນແລ້ວ - ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍສຳເຣັດລຸດອາກອນແກ່ປວງຊົນ

ພັກ ເລເບີ້ອອສເຕຼເລັຍຮັບຮູ້ວ່າຕົນປາຊັຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍລຸດອາກອນໃຫ້ແກ່ປວງຊົນໂດຍຣັຖານອອສເຕຼເລັຍ ແຕ່ກໍເອີຍຢ່າງກ້ອງດັງວ່າຈະລື້ມເບິ່ງໃໜ່ນະໂຍບາຍນັ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງອອສເຕຼເລັຍຂອງຂ້າງໜ້ານີ້.ນີ້ແປວ່ານະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຜ່າຜ່ານສະພາຕ່ຳແລະສູງອອສເຕຼເັລຍແລ້ວ... - ພັກ ເລເບີ້ອອສເຕຼເລັຍຮັບຮູ້ວ່າຕົນປາຊັຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍລຸດອາກອນໃຫ້ແກ່ປວງຊົນໂດຍຣັຖານອອສເຕຼເລັຍ ...
10.07.2019

ອູບົນ-ຈຳປາສັກສົ່ງເສີມການຄ້າ. ທະຫານໄທຍ໌ຈັດບຸນອາສມັກໂລກ. ໄທຍ໌ເດີນໜ້າຣົດໄຟຄວາມໄວສູງໂຄຣາດ-ໜ

ສະພາອຸສຫະກັມອູບົນຣາຊທານີ-ຈຳປາສັກປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນສົ່ງເສີມການຄ້າ-ການລົງທຶນໄທຍ໌-ລາວ... ໂຮງຮຽນເສນາທິການທະຫານໄທຍ໌ຈັດບຸນອາສາສມັກໂລກລ້ຳລຶກເຖິງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຖ້ຳຫ້ວຍຫຼວງ ຊຽງຮາຍ ເພ່ືອໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງພະລັງອາສມັກຂອງມະນຸດ. ໄທຍ໌ເດີນໜ້າຣະບົບຣົດໄຟຄວາມໄວສູງ ໂຄຣາດ-ໜອງຄາຍ ຣະຍະສອງໃຫ້ແລ້ວຕາມກຳໜົດໄວ້.  - ສະພາອຸສຫະກັມອູບົນຣາ...
6.07.2019

ວຽງຈັນທ່ຽວໜອງຄາຍ. ໄທຍ໌ປ້ອງກັນໜູຖອກທ້ອງຕາຍ. ນ. ພະນົມສົ້ງເສີມງົວຂຸນ

ນັກການທູດທີ່ສຳຄັນຄະນະນຶ່ງແລະທາງການລາວຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທ່ອງທ່ຽວເມືອງໜອງຄາຍໃນໄທຍ໌ ອັນໄດ້ຮູ້ເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງໜອງຄາຍ... ຈັ່ງວັດບຶງການແຫ່ງປະເທດໄທຍ໌ກຳລັງສະກັດກັ້ນພະຍາດໜູຖອກທ້ອງແລ້ວຕາຍທີ່ກຳລັງຣະບາດຢູ່ບາງແຂວງໃນລາວບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແດນໄທຍ໌ໄດ້... ນະຄອນພະນົມຈັດບຸນສົ່ງເສີມຂະແໜງງົວຂຸນເພ່ືອຂະຫຍາຽອຸສຫະກັມງົວງດັ່ງກ່ວາໃຫ້ກ້າ...
4.07.2019

ການແຕ່ງດອງໃໜ່ໃນອອສເຕຼເລັຍ

ທ່ານຈະເອົາເມັຍຫຼືຜົວຫຼືຄູ່ຊີວິດໃໜ່ເບາະ? ໃນອອສເຕຼເລັຍຄົນມາກມາຍເຄີຍສູນເສັຍຄູ່ຊີວິດມາກ່ອນແລ້ວຍ້ອນນາໆເຫດຜົນ. ການສົມຫົຼດໃໜ່ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງຖຶກຕັກຕວງໃຫ້ດີໆເສັຍກ່ອນເພາະມັນມີນາໆສິ່ງນາໆຢ່າງພົວພັນນຳແຕ່ຖ້າຫາກຕັດສິນໃຈແນ່ແທ້ຈະກະທຳເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວ ກໍຢ່າໄດ້ລັງເລໃຈ...