Armenian

http://media.sbs.com.au/podcasts/upload_media/packshots/Pdcst-TEMP_armen.jpg

Welcome to SBS Radio's Armenian Language Program. We offer extensive coverage of homeland, other international and national news and current affairs through our network of correspondents in Armenia and around Australia.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.sbs.com.au/podcasts/yourlanguage/armenian/
Description
Welcome to SBS Radio's Armenian Language Program. We offer extensive coverage of homeland, other international and national news and current affairs through our network of correspondents in Armenia and around Australia.
Language
🇬🇧 English
last modified
2019-05-21 14:47
last episode published
2019-05-21 09:15
publication frequency
4.04 days
Contributors
Special Broadcasting Service author  
Explicit
false
Number of Episodes
555
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Society & Culture Sports & Recreation History TV & Film News & Politics Music Amateur

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
21.05.2019

Thanks to our mother, we have kept the Armenian language - Շնորհիւ մայրիկիս մենք պահպանած ենք հայերէն լեզուն

Interview (in Armenian) with Armenian tenor Liparit Avedisyan, who is currently performing in Melbourne as the Duke of Mantua in Opera Australia’s Rigoletto.  - Հարցազրոյց Մելպըրնի մէջ գտնուող և Վերտիի Րիկոլեթթոյի Դուքսի դերը կատարող տաղանդաւոր երիսասա...
21.05.2019

Latest News – 21 May 2019 - Վերջին Լուրերը – 21 Մայիս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
21.05.2019

Election aftermath - Ընտրութիւններու հետեւանքը

The Coalition defied the polls to be re-elected for a third term, and the fallout from last night's election result is being felt right across the country .With huge losses for Labor from the east coast to the west, it quickly became clear that the Coa...
14.05.2019

“We’re always preparing for elections because that’s what politicians are always doing” - “Մենք միշտ կը պատրաստուինք ընտրութիւններու որովհետեւ այդ է որ միշտ քաղաքագէտները կ

Interview (in English) with Mr Haig Kayserian, Executive Director of Armenian National Committee of Australia, about the upcoming federal election and what are the priorities for the Australian Armenian community. - Հարցազրոյց մը Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յա...
14.05.2019

Latest News – 14 May 2019 - Վերջին Լուրերը – 14 Մայիս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
14.05.2019

Greens promise $50 million revamp of English language support for migrants - Կանաչներ 50 միլիոն կը խոստանան ներգաղթողներուն անգլերէնի դասընթացքներու համար

The Greens have announced a $50 million plan to increase the ability of migrants and new arrivals to Australia to access English language support.Central to the plan is a bid to reform the Adult Migrant English Program, which provides migrants up to 51...
14.05.2019

Eurovision 2019 - Եւրատեսիլ 2019

The 64th Eurovision Song Contest will be broadcast live and in prime time, exclusive to SBS from 16 to 19 May.  - Եւրատեսիլի 64րդ երգի մրցոյթը տեղի պիտի ունենայ Թել Աւիւի մէջ, Իսրայէլ Մայիս 14էն մինչեւ Մայիս 18:
7.05.2019

Election 2019: Profile of the Australian Labor Party - 2019 Ընտրութիւններ: Աշխատաւորական կուսակցութիւն

The Australian Labor Party is Australia's oldest party in one of the world's oldest continuous democracies.One of the first labour parties created in the world, Labor grew out of the trade union movement before Federation. - Աւստրալիոյ Աշխատաւորական La...
7.05.2019

Hrant Dink: “For us the most important issue is to find out who was behind the assassin” - Հրանդ Տինք. “Մեզի համար ամենակարեւորը այն է որ այդ ոճրագործը պատրաստող կազմակերպութ

Interview (in Armenian) with Mr Pakrat Esdukyan, the editor of Agos weekly’s Armenian section. Main theme of the interview is the election process of a new patriarch. - Հարցազրոյց Ակօս թերթի հայկական բաժնի խմբագիր Պրն Բագրատ Էսդուգեանի հետ: Հարցազրոյցի...
7.05.2019

“Hitler said who remembers the Armenians. Well, I do” - “Հիթլեր ըսաւ Ով՞ կը յիշէ հայերը: Ես կը յիշեմ”

An interview from our archives. In January 1997, Les Murray in an interview with SBS Armenian, discussed race issues in Australia and his upcoming novel (Fredy Neptune published in 1998) and why he included the Armenian Genocide in his novel. - 1997 թո...
7.05.2019

Latest News – 7 May 2019 - Վերջին Լուրերը – 7 Մայիս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
30.04.2019

“It’s important that the community shows that the Armenian Genocide is a major issue for us” - “Կարեւոր է որ մեր համայնցքը ցոյց տայ որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը գլխաւոր հարց մըն է

Interview (in English) with Mr Haig Kayserian, Executive Director of Armenian National Committee of Australia. - Հարցազրոյց մը Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբի Գործադիր տնօրէն Հայկ Գայսերեանի հետ:
30.04.2019

Community Announcements – 30 April 2019 - Համայնքային Յայտարարութիւններ – 30 Ապրիլ 2019

Sydney community announcements. - Սիտնիի համայնքային յայտարարութիւնները:
30.04.2019

Election 2019: Profile of the Liberal Party - 2019 Ընտրութիւններ: Ազատական կուսակցութիւն

There's no other figure that looms larger over the Liberal Party of Australia than Sir Robert Menzies.In fact few Australians have gained such fame, or held such influence, over the nation than the former Liberal prime minister.He created the party, wa...
30.04.2019

Latest News – 30 April 2019 - Վերջին Լուրերը – 30 Ապրիլ 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
23.04.2019

We have survived and we are here and Armenian relief badges is testimony to the truth and testimony to our survival - Մենք վերապրեցանք և մենք այստեղ ենք և հայկական նպաստի շքանշանները ապացոյց

During WWI, badges were sold to raise funds for various charitable organizations. Nick Pezikian is a collector of badges, stamps and memorabilia and the main topic of the interview are several badges made in Australia during WWI, to raise funds for Arm...
23.04.2019

Latest News – 23 April 2019 - Վերջին Լուրերը – 23 Ապրիլ 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
16.04.2019

Genocide Commemoration schedule - Հայոց Ցեղասպանութեան յուշատօներու եւ արարողութիւններու ծրագիրներ

Armenian Genocide Commemoration events in Sydney, Melbourne, Adelaide and Brisbane. - Հայոց Ցեղասպանութեան 104րդ տարելիցին առիթով կազմակերպուած յուշատօներու եւ այլ ծրագիրներու ժամանակացոյց: 
16.04.2019

Medical talk 5 - 19 Stem Cell treatment - Բժիշկին անկիւնը - 5 - 2019

What is 'Stem cell treatment'? - Ի՞նչ է ցօղունային բջիջներու միջոցով բուժումը:
16.04.2019

Armen Bekarian - Interview - Հարցազրոյց հեղինակ պրն. Արմէն Պէքարեանի հետ

Interview with Armen Bekarian on the occasion of the publishing of his second book" I will Always be Laila" . Listen to Armen talking about how he overcame a tragic fate to become an author, and how he wants to express compassion and tolerance with thi...
16.04.2019

Latest News - 16 April 2019 - Վերջին լուրերը - 16 Ապրիլ 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
9.04.2019

Easter Church Services - Զատկուայ ժամանակացոյց

Schedule of Easter church services at the Holy Resurrection Church. - Schedule of Easter church services at the Holy Resurrection Church.
9.04.2019

Palm Sunday - Ծաղկազարդ

Palm Sunday Church service and blessing of children at Holy Resurrection Church. - Ծաղկազարդի ժամերգութիւն եւ աւանդական մանուկներու օրհնութիւն Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ:
9.04.2019

Book Launch - Գրքի Շնորհահանդէս

"My Name is Revenge" a novella by Ashley Kalagian Blunt. Book launch Wednesday 10 April 2019. - "My Name is Revenge" վիպակ: Հեղինակ՝ Էշլի Գալայճեան Պլանդ: Գրքի շնորհահանդէս՝ Չորեքշաբթի 10 Ապրիլ 2019:
9.04.2019

Latest News - 9 April 2019 - Վերջին Լուրերը – 9 Ապրիլ 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
8.04.2019

Medical Talk 4 - 2019 - Obesity

Dr Ekmejian talks about the new obesity pill.
8.04.2019

Interview with author Ashley Kalagian Blunt - Հարցազրոյց Էշլի Գալայճեան Պլանդի հետ

A casual chat with author Ashley Kalagian Blunt on the occasion of the launch of her novella "My Name is Revenge". - Հարցազրոյց  "My Name is Revenge" վիպակի հեղինակ Էշլի Գալայճեան Պլանդի հետ, իր գրքի շնորհահանդէսին առիթով:
2.04.2019

Exploring Armenian maritime history from ancient times to the Kingdom of Cilicia, Indian & Pacific Oceans. - Հայկական ծովային պատմութեան հետքերով, հին ժամանակաշրջանէն մինչեւ Կիլիկիոյ թա

Interview (in Armenian) with Karen Balayan, the president of AYAS Nautical Research Club and captain of the replica Medieval Armenian sailboat Cilicia. - Հարցազրոյց Այաս ծովային հետազոտութիւններ ակումբի նախագահ, «Կիլիկիա» առագաստանաւի նաւապետ Կարեն Բալ...
2.04.2019

Latest News – 2 April 2019 - Վերջին Լուրերը – 2 Ապրիլ 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
2.04.2019

Community Announcements – 2 April 2019 - Համայնքային Յայտարարութիւններ – 2 Ապրիլ 2019

Sydney community announcements. -  Սիտնիի համայնքային յայտարարութիւնները: 
26.03.2019

Gladys Berejiklian re-elected as New South Wales Premier - Կլատիս Պերեճիքլեան վերընտրուեցաւ Նիու Սաութ Ուելսի նահանգապետ

The Berejiklian government has held on to power in New South Wales, making Gladys Berejiklian the state's first elected female premier. - Կլատիս Պերեճիքլեանի կառավարութիւնը իշխանութիւնը պահեց Նիու Սաութ Ուելսի մէջ, զինք դարձնելով նահանգի առաջին ընտրուա...
26.03.2019

Latest News – 26 March 2019 - Վերջին Լուրերը – 26 Մարտ 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
26.03.2019

"Ooremn" - Ուրեմն

Stand-up comedian, actor, writer, painter Vahe Berberian is on his way to Australia to perform his latest monologue “Ooremn” in Sydney and Melbourne. Just before his departure from LA he gave this interview to SBS Armenian.[node_list title="I tell stor...
19.03.2019

We were feeling a sense of immense pride towards the achievements of Gladys - Անսահման հպարտութիւն կը զգայինք տեսնելով Կլատիսի նուաճումները

Interview (in English) with Mr Haig Kayserian, Executive Director of Armenian National Committee of Australia. - Հարցազրոյց Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբի Գործադիր տնօրէն Հայկ Գայսերեանի հետ:
19.03.2019

"Our Gladys, a history making opportunity" - “Մեր Կլատիսը, պատմութիւն կերտող հնարաւորութիւն”

Interview (in English) with Mr Haig Kayserian, Executive Director of Armenian National Committee of Australia. The main topic of discussion is the upcoming NSW elections. - Հարցազրոյց (անգլերէնով) Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբի Գործադիր Տնօրէն Հայկ Գ...
19.03.2019

“We are very interested in all aspects of Armenian life in Anatolia and after the exile in the diaspora” - “Մենք շատ հետաքրքրուած ենք Անատոլիայի հայերու կեանքի բոլոր երեւոյթներով”

Interview (in English) with historian Mikael Nichanian, the curator of the Armenian collection of Bibliothèque nationale de France. The main topic of the interview is the project ARAM (The Association for the Research and the Archiving of Armenian Memo...
19.03.2019

Community Announcements – 19 March 2019 - Համայնքային Յայտարարութիւններ – 19 Մարտ 2019

Sydney community announcements. -  Սիտնիի համայնքային յայտարարութիւնները: 
19.03.2019

Latest News – 19 March 2019 - Վերջին Լուրերը – 19 Մարտ 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
12.03.2019

Campaign launched to end family violence - Ընտանեկան բռնութեան վերջ տալու արշաւ

A campaign to end family violence in Australia’s culturally and linguistically diverse communities has been  launched in Melbourne.Called ‘Be Part of the Change', the campaign has already seen 65 leaders from diverse communities become advocates for ch...
12.03.2019

Early voting has opened for the New South Wales election - Վաղահաս ընտրութիւնները սկսան Նիու Սաութ Ուէլսի մէջ

Early voting has opened for the New South Wales election, and some experts are predicting 1.5 million voters will cast their vote ahead of the March 23rd poll.The battle to lead the state has begun in earnest and remains close after two opinion polls s...
12.03.2019

Foreign journalists expelled from Turkey - Օտար թղթակիցներ Թուրքիայէն վտարուած

Turkish president Recep Tayyip Erdogan [[RECH-ep TIGH-ip ER-doh-WAHN]] has been accused of spreading a push to control the media to include international outlets with the expulsion of two German journalists.The action has been condemned by the German g...
12.03.2019

Three new visa categories - Երեք նոր տեսակի այցագիրներ

The federal government has announced three new visa categories to meet various demands of Australian migrant groups.Immigration Minister David Coleman says the new visas will help fill in the gaps that migrants have long been campaigning to be filled. ...
12.03.2019

Women in politics - Կանայք քաղաքականութեան մէջ

The pressure is mounting on the Coalition government to increase the number of women in its ranks after a series of resignations from high-profile women.With the number of female representatives in the Liberal Party far behind that of their Labor count...
12.03.2019

Latest News – 12 March 2019 - Վերջին Լուրերը – 12 Մարտ 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
5.03.2019

“She was a devoted person” - “Նուիրեալ անձ մըն էր”

Interview with Vahe Artinian about his memories of the late benefactor Louise Simone Manoogian. - Վահէ Արդինեան կը պատմէ իր յուշերը, տպաւորութիւնները և դրուագներ Լուիզ Սիմոն Մանուկեանի հետ իր ունեցած հանդիպումներէն:
5.03.2019

Latest News – 5 March 2019 - Վերջին Լուրերը – 5 Մարտ 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
26.02.2019

“We have a problem and we have to fix it” - “Խնդիր մը ունինք և պէտք է ուղղենք”

Interview with Vickie Janson about the events she has organised in Melbourne and Sydney titled Islam and Islamism, Public conversations with Muslim Reformist Dr Zuhdi Jasser. - Հարցազրոյց Վիքի Ճէնսընի հետ: Ան մի քանի ձեռնարկներ կազմակերպած է Մելպըրնի և...
26.02.2019

“I’m very pleased that we have such an energetic and enthusiastic branch in Melbourne” - “Շատ ուրախ եմ որ այսպէս եռանդուն և խանդավառ մասնաճիւղ մը ունինք Մելպըրնի մէջ”

In memory of the passing of the great benefactor Louise Simone Manoogian. This is a re-broadcast of the interview she did with SBS Radio Armenian program on June 26, 1995. - Ի յիշատակ հանգուցեալ մեծ բարերար Լուիզ Սիմոն Մանուկեանի: Այս հարցազրոյցը կատար...
26.02.2019

Latest News – 26 February 2019 - Վերջին Լուրերը – 26 Փետրուար 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
26.02.2019

The Evolution of Lunar New Year - Լուսնային Նոր Տարին

The celebration of Lunar New Year dates back to the Zhou dynasty in ancient China.  It’s the most significant annual festival for Chinese, Vietnamese and Koreans around the world. In China, Hong Kong and Taiwan, festivities start on New Year’s Eve and ...