Armenian

http://media.sbs.com.au/podcasts/upload_media/packshots/Pdcst-TEMP_armen.jpg

Welcome to SBS Radio's Armenian Language Program. We offer extensive coverage of homeland, other international and national news and current affairs through our network of correspondents in Armenia and around Australia.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.sbs.com.au/podcasts/yourlanguage/armenian/
Description
Welcome to SBS Radio's Armenian Language Program. We offer extensive coverage of homeland, other international and national news and current affairs through our network of correspondents in Armenia and around Australia.
Language
🇬🇧 English
last modified
2019-08-20 17:47
last episode published
2019-08-20 09:18
publication frequency
3.87 days
Contributors
Special Broadcasting Service author  
Explicit
false
Number of Episodes
603
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Society & Culture Sports & Recreation History TV & Film News & Politics Music Amateur

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
20.08.2019

“How we can link our potential in the diaspora to various projects and organisations in Armenia: togheter4armenia.am” - “Ինչպէս կրնանք սփիւռքի մեր ունցեած ներուժը կապել Հայաստանի տարբեր ծ

Interview with Vasken Yacoubian, AGBU Central Board Member and president of the AGBU Armenia. Main topics of discussion: his visit to Australia, the Syrian Armenian community and various projects undertaken by AGBU in Armenia and the Diaspora. - Հարցազ...
20.08.2019

Chronicle of events in the Armenian community - Ժամանակագրութիւն տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն

Interview with Vahe Artinian about events in the community and the opening of AGBU Centre in Melbourne. - Հարցազրոյց Վահէ Արթինեանի հետ, հայ համայնքին մէջ տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն և Մելպըրնի մէջ ՀԲԸՄ կեդրոնի բացման արարողութեան մասին:
20.08.2019

Latest News – 20 August 2019 - Վերջին Լուրերը – 20 Օգոստոս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
13.08.2019

Young people putting off driving, using more public transport - Young people putting off driving, using more public transport

A new study has found young people in Australia are putting off getting a driving licence and using public transport more often.An international study led by Monash University compared the travel behaviour of young adults at different life stages and i...
13.08.2019

“An impressive festival” - “Տպաւորիչ փառատօն մը”

Interview with Armenian Film Festival Australia Co-Director, Margaret Tcherkezian Chater. - Հարցազրոյց  Հայկական Ֆիլմերու Փառատօն Աւստրալիա-ի Վարիչներէն՝ Մարկարէդ Չէրքէզեան Չէյթըրի հետ:
13.08.2019

Latest News – 13 August 2019 - Վերջին Լուրերը – 13 Օգոստոս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
6.08.2019

“A tremendous job” - “Հոյակապ աշխատանք մը”

Interview (in English) with Mr Haig Kayserian, Executive Director of Armenian National Committee of Australia. Topics of discussion include Ryde City and Stepanakert friendship city resolution, Artsakh Foreign Minister’s visit to Australia and meetings...
6.08.2019

Tackling homelessness in Australia - Անտնութեան հարցը Աւստրալիոյ մէջ

Chronic homelessness can see people in and out of accommodation with little stability.A new project in Melbourne is aiming to break the cycle, by using otherwise vacant government land to build tiny homes. - Երկարաժամկէտ անտնութեան հետեւանքներէն մէկը ա...
6.08.2019

Latest News – 6 August 2019 - Վերջին Լուրերը – 6 Օգոստոս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
30.07.2019

The result of a collective effort - Հաւաքական աշխատանքի մը արդիւնքը

Interview (in Armenian) with City of Ryde Councillor Sarkis Yedelian OAM, about Ryde – Stepanakert Friendship City Resolution. - Հարցազրոյց Ռայտի քաղաքապետական խորհուրդի անդամ Պրն Սարգիս Ետելեանի հետ: Հարցազրոյցի նիւթն է Ռայտ քաղաքապետարանի բարեկամութե...
30.07.2019

Keeping children safe online - Երեխաները անվտանգ պահել առցանց

With young people being more tech-savvy than ever, it's important for the adults around them to do the right things to keep them safe. - Երիտասարդ սերունդը երթալով աւելի հմտացած ըլլալով թուային սարքերու գործածութեան և նորութիւններով, կարեւոր է որ իրենց...
30.07.2019

Many Newstart recipients are going hungry to survive on $40 a day - Շատ մը Newstart նպաստ ստացողներ անօթի կը մնան կարենալ ապրելու համար օրական 40 տոլարով

A new survey has revealed many Newstart recipients are sacrificing food and utilities to survive on $40 a day. - Մինչ կառավարութեան վրայ ճնշումը կը բարձրանայ աւելցնելու համար անգործութեան նպաստներու գումարները, նոր հետազոտութիւն մը ցոյց կ'ուտայ որ շատ ...
30.07.2019

Latest News – 30 July 2019 - Վերջին Լուրերը – 30 Յուլիս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
23.07.2019

interview about life in present day Armenia - Հարցազրոյց Հայաստանի ներկայ իրավիճակի մասին

Interview journalist and commentator Mr Never Mnatsakanyan about life in Armenia after the political changes. - Հարցազրոյց լրագրող եւ մեկնաբան Պրն. Նվեր Մնացականեանի նետ, Հայաստանի ներկայ իրավիճակի մասին:
23.07.2019

Latest news - 23 July 2019 - Վերջին Լուրերը - 23 Յուլիս 2019

Latest news from Armenia, Artsakh and the Diaspora by our reporter Gita Elibekyan. Hight : NSW Premier Gladys Berejiklian meets the President and the Prime Minister of Armenia. - Վերջին լուրերը Հայաստանէն, Արցախէն եւ Սփիւռքէն կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Կի...
23.07.2019

Hamazkayin Armenian Youth Forum - Համազգային Ուսանողական Ֆորում

Hamazkayin Youth Forum taking place in Yerevan. We speak with the person in charge of the Forum, and the two young students from Sydney attending the Forum. - Համազգային Ուսանողական Ֆորումը տեղի կ'ունենայ Երեւանի մէջ: Կը խօսինք Ֆորումի ընդհանուր պատասխ...
23.07.2019

Medical talk 7/19 - PAIN - Բժիշկին Անկիւնը - Ցաւ

Different kinds of pain, and how to overcome them. - Ցաւի տեսակները եւ ի՞նչպէս հոգ տանիլ:
22.07.2019

Community Announcement 16 July 2019 - Համայնքային յայտարարութիւն 16Յուլիս 2019

"Vartavar" Church services in Sydney. - «Վարդավար-ի» տօնին առիթով Ս. Պատարագ Սիտնիի մէջ:
16.07.2019

Medical Talk - 6/19 - Immunization - Բժիշկին անկիւնը - 6/19 - Պատուաստում

What is immunization, when and why do we need it? - Ի՞նչ է պատուաստումը: Ե՞րբ եւ ի՞նչու պատուաստուիլ:
16.07.2019

Interview with guests from Armenia - Հարցազրոյց Հայրենի հիւրերու հետ

Interview with guests from Armenia. Journalist and commentator Mr. Nver Mnatzakanyan, and Director of Armenian Public TV Mr. Hagop Papazyan, re the production of the documentary "Voskan Yerevantzi". - Հարցազրոյս Հեռուստալրագրող եւ մեկնաբան պրն. Նվեր Մն...
16.07.2019

Latest news 16 July, 2019 - Վերջին լուրերը - 16 Յուլիս, 2019

Latest news from Armenia, Artsakh and the Diaspora by our reporter, Gita Elibekyan. Highlights: Increase in wages. Locum tenens elected for the Patriarchate of Constantinople. Let's preserve the Western Armenian. - Վերջին լուրերը Հայաստանէն, Արցախէն եւ...
9.07.2019

Interview with Father Vahan Ohanian - Հարցազրոյց Հայր Վահան Օհանեանի հետ

Interview Father Vahan Ohanian, Vicar-General of the Mkhitarin Congregation at St Lazaro, Venice about the launching or the books "The Armenian Genocide - Prelude and Aftermath. as reported in the US press from 1890-1922".  Also, about the documentary ...
9.07.2019

Latest news - 9 July, 2019 - Վերջին լուրերը - 9 Յուլիս, 2019

The Armenian PM in Vietnam and Singapore.Protest demonstrations in Cyprus against AGBU demanding the reopening of the Melkonian Institute. - Հայաստանի Վարչապետը այցելեց Վիեթնամ եւ ՍինկափուրԹութի ՓառատօնԿիպրահայերու բողոքի ցոյց ՀԲԸՄիութեան դէմ պահանջելո...
8.07.2019

What is NAIDOC - Ի՞նչ է NAIDOC-ը

 Organised by the National Aborigines and Islanders Day Observance Committee, NAIDOC has its roots in activism that took place in the 1920s and 30s. The longstanding desire of Aboriginal and Torres Strait Islanders to have an enhanced role in decision-...
2.07.2019

Community announcements - 2 July 2019 - Համայնքային յայտարարութիւններ - 2 Յուլիս 2019

Community announcements for our Sydney listeners. - Համայնքային յայտարարութիւններ Սիտնիի մեր ունկնդիրներուն համար:
2.07.2019

Latest News 2 July 2019 - Վերջին լուրերը - 2 Յուլիս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
25.06.2019

Latest News – 25 June 2019 - Վերջին Լուրերը – 25 Յունիս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
25.06.2019

Weekly review - Շաբաթուայ վերաքաղ

The weekly review of major events: charges over the shooting down of MH17, tensions escalate between the US and Iran, 'Credible evidence' Saudi Arabia's Crown Prince and others killed Khashoggi, A landmark treaty targets workplace violence - Գլխաւոր իր...
25.06.2019

Palliative care - Ցաւամոքիչ խնամք

Medical experts say there's little understanding in the community about the benefits of palliative care services in Australia with patients often accessing services at a late stage.The comments come at a time when there's renewed focus on end of life c...
25.06.2019

Survey reveals Australians are suspicious of refugees - Հետազոտութիւն մը ցոյց կ'ուտայ որ աւստրալիացիներ կը կասկածին գաղթականներէն

A new survey reveals that around half of Australians are suspicious that refugees coming to our shores may not be genuine. - Նոր հետազոտութիւն մը ցոյց կ'ուտայ որ աւստրալիացիներ կը կասկածին որ գաղթականներ, որոնք մեր երկիրը կը ժամանեն, իսկական գաղթականնե...
18.06.2019

Community Announcements – 18 June 2019 - Համայնքային Յայտարարութիւններ – 18 Յունիս 2019

Sydney community announcements. - Սիտնիի համայնքային յայտարարութիւնները:
18.06.2019

Calls for strong government action as drug deaths spike - Թմրանիւթերու հետեւանքով մահերու թիւը կը շատնայ

Leading independent drug research, policy and education organisation the Penington Institute is calling for state and federal government action to help reduce the number of overdose deaths resulting from the misuse of pregabalin. - Դեղեր հետազոտող Փէնի...
18.06.2019

Need for rare blood donors increases as Australia's population mix evolves - Աւստրալիոյ բնակչութեան խառնուրթի հետեւանքով, հազուագիւտ արիւնատուներու կարիքը կը շատնայ

A health service in Victoria says it's seeing more patients from regions in the world with extremely rare blood types.They say changes in migration patterns are sparking a growing need for blood donors to meet the demand. - Վիքթորիայի առողջութեան ծառայ...
18.06.2019

Grieving widow welcomes rollout of assisted dying in Victoria - Վշտակիր այրին գոհ է որ Վիքթորիայի մէջ թոյլ պիտի տրուի անբուժելի հիւանդներուն որ կեանքերնին վերջ դնեն

It's illegal to help someone die in Australia, with anyone doing it risking being charged with murder, manslaughter or assisting suicide.But from June 19 assisted dying will be available in Victoria.It's estimated up to 150 people will choose to end th...
18.06.2019

Ageist attitudes harm society at large

 Economists and policy experts are calling for a nationwide effort to combat the issue of ageism, which they claim is stripping older Australians of their rights.Whether in the workforce, healthcare or day-to-day conversations, industry representatives...
18.06.2019

Latest News – 18 June 2019 - Վերջին Լուրերը – 18 Յունիս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
11.06.2019

“Every country in EU should recognize the Armenian Genocide” - “ԵՄ բոլոր երկիրները պէտք է ճանչնան Հայոց Ցեղասպանութիւնը”

Interview with Harout Chirinian EAFJD (European Armenian Federation for Justice and Democracy) Communication & Public Relations officer. - Հարցազրոյց Եւրոպայի Հայ Դատի Գրասենեակի  հաղորդակցութեան և հանրային կապերու պատասխանատու Յարութ Շիրինեանի հետ
11.06.2019

Community Announcements – 11 June 2019 - Համայնքային Յայտարարութիւններ – 26 Յունիս 2019

Sydney community announcements. - Սիտնիի համայնքային յայտարարութիւնները:
11.06.2019

Gambling Forum held in Melbourne - Խաղամոլութեան ժողով Մելպըրնի մէջ

The Ethnic Communities' Council of Victoria says there is an urgent need to tackle gambling problems in Australia. - Վիքթորիայի Էթնիք Համայնքներու Խորհուրդը կոչ ուղղեց որ անմիջական քայլեր առնուին Աւստրալիոյ մէջ խաղամոլութեան խնդրին առաջքը առնելու համար...
11.06.2019

Men's over-representation in soaring suicide rates reflects 'a huge problem' - Անձնասպանութեան աճող տոկոսի մեծ մաս մը մարդիկ են

Of the Australians who die by suicide - six or more  each day - the vast majority are men.Mental health support services say that's a huge problem and they're urging men to seek help. - Վեց կամ աւելի աւստրալիացիներէն, որ ամէն օր անձնապանութիւն կը գործե...
11.06.2019

Superannuation changes could leave some worse off - Շատեր կրնան տուժել ծերութեան կենսաթոշակի փոփոխութիւններէն

New laws, designed to ensure superannuation balances are not being eaten up by insurance premiums and fees, could see some Australians actually lose money. - Նոր օրէնքներ որոնց նպատակն է ապահովել որ ծերութեան կենսաթոշակները չեն ոչնչանար ապահովագրութեան...
11.06.2019

Latest News – 11 June 2019 - Վերջին Լուրերը – 11 Յունիս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
4.06.2019

“In this particular case UEFA failed the fans and failed the players” - “Այս պարագային ՈՒԵՖԱ յուսախաբ ըրաւ թէ երկրպագուները և թէ խաղցողները”

Interview with Mr Haig Kayserian, Executive Director of Armenian National Committee of Australia. - Հարցազրոյց մը Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբի Գործադիր տնօրէն Հայկ Գայսերեանի հետ: Հարցազրոյցի գլխաւոր նիւթն է Ատրպէյճանի մէջ հայատեացութիւնը:
4.06.2019

New Labor frontbench team announced - Աշխատաւորական կուսակցութեան ղեկավար նոր կազմը

The federal opposition has revealed its frontbench make-up as it prepares to take up the fight to the newly re-elected government of Prime Minister Scott Morrison. - Դաշնային ընդդիմութիւնը բացայայտեց իր ստուերային կառավարութեան առաջնագիծը, պատրաստուելո...
4.06.2019

Latest News – 4 June 2019 - Վերջին Լուրերը – 4 Յունիս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
28.05.2019

“In our history, we have always been victorious when we were united” - “Մեր պատմութեան ընթացքին երբ եղած ենք միահամուռ եւ եղած ենք միասնական մենք միշտ յաղթական դուրս

An interview (in Armenian) with Mr. Kaylar Michaelian the permanent representative of Artsakh Republic in Australia. Topics of the interview include: relations between Artsakh and Armenia, Australian federal elections and Artsakh, opening ceremony of p...
28.05.2019

Latest News – 28 May 2019 - Վերջին Լուրերը – 28 Մայիս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
21.05.2019

Thanks to our mother, we have kept the Armenian language - Շնորհիւ մայրիկիս մենք պահպանած ենք հայերէն լեզուն

Interview (in Armenian) with Armenian tenor Liparit Avedisyan, who is currently performing in Melbourne as the Duke of Mantua in Opera Australia’s Rigoletto.  - Հարցազրոյց Մելպըրնի մէջ գտնուող և Վերտիի Րիկոլեթթոյի Դուքսի դերը կատարող տաղանդաւոր երիսասա...
21.05.2019

Latest News – 21 May 2019 - Վերջին Լուրերը – 21 Մայիս 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
21.05.2019

Election aftermath - Ընտրութիւններու հետեւանքը

The Coalition defied the polls to be re-elected for a third term, and the fallout from last night's election result is being felt right across the country .With huge losses for Labor from the east coast to the west, it quickly became clear that the Coa...