Armenian

http://media.sbs.com.au/podcasts/upload_media/packshots/Pdcst-TEMP_armen.jpg

Welcome to SBS Radio's Armenian Language Program. We offer extensive coverage of homeland, other international and national news and current affairs through our network of correspondents in Armenia and around Australia.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.sbs.com.au/podcasts/yourlanguage/armenian/
Description
Welcome to SBS Radio's Armenian Language Program. We offer extensive coverage of homeland, other international and national news and current affairs through our network of correspondents in Armenia and around Australia.
Language
🇬🇧 English
last modified
2019-03-19 09:58
last episode published
2019-03-19 04:54
publication frequency
4.18 days
Contributors
Special Broadcasting Service author  
Explicit
false
Number of Episodes
521
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Society & Culture Sports & Recreation History TV & Film News & Politics Music Amateur

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
19.03.2019

"Our Gladys, a history making opportunity" - “Մեր Կլատիսը, պատմութիւն կերտող հնարաւորութիւն”

Interview (in English) with Mr Haig Kayserian, Executive Director of Armenian National Committee of Australia. The main topic of discussion is the upcoming NSW elections. - Հարցազրոյց (անգլերէնով) Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբի Գործադիր Տնօրէն Հայկ Գ...
19.03.2019

“We are very interested in all aspects of Armenian life in Anatolia and after the exile in the diaspora” - “Մենք շատ հետաքրքրուած ենք Անատոլիայի հայերու կեանքի բոլոր երեւոյթներով”

Interview (in English) with historian Mikael Nichanian, the curator of the Armenian collection of Bibliothèque nationale de France. The main topic of the interview is the project ARAM (The Association for the Research and the Archiving of Armenian Memo...
19.03.2019

Community Announcements – 19 March 2019 - Համայնքային Յայտարարութիւններ – 19 Մարտ 2019

Sydney community announcements. -  Սիտնիի համայնքային յայտարարութիւնները: 
19.03.2019

Latest News – 19 March 2019 - Վերջին Լուրերը – 19 Մարտ 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
12.03.2019

Campaign launched to end family violence - Ընտանեկան բռնութեան վերջ տալու արշաւ

A campaign to end family violence in Australia’s culturally and linguistically diverse communities has been  launched in Melbourne.Called ‘Be Part of the Change', the campaign has already seen 65 leaders from diverse communities become advocates for ch...
12.03.2019

Early voting has opened for the New South Wales election - Վաղահաս ընտրութիւնները սկսան Նիու Սաութ Ուէլսի մէջ

Early voting has opened for the New South Wales election, and some experts are predicting 1.5 million voters will cast their vote ahead of the March 23rd poll.The battle to lead the state has begun in earnest and remains close after two opinion polls s...
12.03.2019

Foreign journalists expelled from Turkey - Օտար թղթակիցներ Թուրքիայէն վտարուած

Turkish president Recep Tayyip Erdogan [[RECH-ep TIGH-ip ER-doh-WAHN]] has been accused of spreading a push to control the media to include international outlets with the expulsion of two German journalists.The action has been condemned by the German g...
12.03.2019

Three new visa categories - Երեք նոր տեսակի այցագիրներ

The federal government has announced three new visa categories to meet various demands of Australian migrant groups.Immigration Minister David Coleman says the new visas will help fill in the gaps that migrants have long been campaigning to be filled. ...
12.03.2019

Women in politics - Կանայք քաղաքականութեան մէջ

The pressure is mounting on the Coalition government to increase the number of women in its ranks after a series of resignations from high-profile women.With the number of female representatives in the Liberal Party far behind that of their Labor count...
12.03.2019

Latest News – 12 March 2019 - Վերջին Լուրերը – 12 Մարտ 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
5.03.2019

“She was a devoted person” - “Նուիրեալ անձ մըն էր”

Interview with Vahe Artinian about his memories of the late benefactor Louise Simone Manoogian. - Վահէ Արդինեան կը պատմէ իր յուշերը, տպաւորութիւնները և դրուագներ Լուիզ Սիմոն Մանուկեանի հետ իր ունեցած հանդիպումներէն:
5.03.2019

Latest News – 5 March 2019 - Վերջին Լուրերը – 5 Մարտ 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
26.02.2019

“We have a problem and we have to fix it” - “Խնդիր մը ունինք և պէտք է ուղղենք”

Interview with Vickie Janson about the events she has organised in Melbourne and Sydney titled Islam and Islamism, Public conversations with Muslim Reformist Dr Zuhdi Jasser. - Հարցազրոյց Վիքի Ճէնսընի հետ: Ան մի քանի ձեռնարկներ կազմակերպած է Մելպըրնի և...
26.02.2019

“I’m very pleased that we have such an energetic and enthusiastic branch in Melbourne” - “Շատ ուրախ եմ որ այսպէս եռանդուն և խանդավառ մասնաճիւղ մը ունինք Մելպըրնի մէջ”

In memory of the passing of the great benefactor Louise Simone Manoogian. This is a re-broadcast of the interview she did with SBS Radio Armenian program on June 26, 1995. - Ի յիշատակ հանգուցեալ մեծ բարերար Լուիզ Սիմոն Մանուկեանի: Այս հարցազրոյցը կատար...
26.02.2019

Latest News – 26 February 2019 - Վերջին Լուրերը – 26 Փետրուար 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
26.02.2019

The Evolution of Lunar New Year - Լուսնային Նոր Տարին

The celebration of Lunar New Year dates back to the Zhou dynasty in ancient China.  It’s the most significant annual festival for Chinese, Vietnamese and Koreans around the world. In China, Hong Kong and Taiwan, festivities start on New Year’s Eve and ...
19.02.2019

Community Announcements – 19 February 2019 - Համայնքային Յայտարարութիւններ – 19 Փետրուար 2019

Sydney community announcements. - Սիտնիի համայնքային յայտարարութիւնները:
19.02.2019

The press conference of His Holiness Karekin II Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians in Sydney - Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի մամլոյ ասուլիսը Սիտնիի մէջ

His Holiness Karekin II Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians during his Pontifical Visit to Australia gave a press conference in the Diocesan Centre in Sydney. Marie Evanian, from SBS’s Armenian program recorded the press conference.   - Փ...
19.02.2019

Letters to Barbra - Նամակներ Պարպրային

An interview with broadcast journalist, writer Paul Chaderjian about his newly published novel Letters to Barbra. - Հարցազրոյց լրագրող, գրող Փօլ Չատըրճեանի հետ վերջերս հրապարակած իր նորավէպի մասին որ կը կոչուի “Նամակներ Պարպրային”:
19.02.2019

Latest News – 19 February 2019 - Վերջին Լուրերը – 19 Փետրուար 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
12.02.2019

Latest News – 12 February 2019 - Վերջին Լուրերը – 12 Փետրուար 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
5.02.2019

Medical talk 3 - 2019 Medical Innovations - Բժիշկին անկիւնը 3 - 2019 - Բժշկական նորարութիւններ

In the third of the 'Medical Talk' series for 2019 Dr Asadour Ekmejian tells us about medical innovations, present and future. Robotic surgery, modified cell therapy, heart surgery and cyber medicine. - Բժիշկին անկիւնը հաղորդումներու շարքին մէջ Տոքթոր ...
5.02.2019

Interview with Mr.Zaven Panossian - Հարցազրոյց պրն. Զաւէն Փանոսեանի հետ

Interview with Mr Zaven Panossian, a former member of the Armenian Society of New Zealand, and a member of the Church Council in N.Z., about the Armenian community of New Zealand. - Հարցազրոյց Նոր Զելանտայի Հայկական Միութեան նախկին անդամ, եւ ներկայիս տ...
5.02.2019

Medical TAlk - 2-2019 Mental health - Բժիշկին անկիւնը - 2-2019 Իմացական առողջութիւն

In this second of the series of 'Medical Talk' for 2019, Dr Assadour Ekmejian tells us how to preserve our mental health. - Ի՞նչպէս պահպանել մեր մտային կամ իմացական առողջութիւնը: 2019 թուականի «Բժիշկին անկիւնը» հաղորդումներու շարքին երկրորդ մասին մէջ Տ...
5.02.2019

Latest news - 5 February 2019 - Վերջին լուրերը - 5 Փետրուար 2019

Latest news from Armenia, Artsakh and the Diaspora by our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Կիթա Էլիբէկեանը:
29.01.2019

Community announcement 29 January 2019 - Համայնքային յայտարարութիւն - 29 Յունուար 2019

His Holiness Karekin II Catholicos of all Armenians will visit Sydney and Melbourne - February 2019. - Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի այցը Սիտնի եւ Մելպուրն - Փետրուար 2019:
29.01.2019

Sydney's Kurnell desalination plant has been turned on for the first time in seven years - Սիտնիի Kurnell ջուրի աղազտման գործարանը եօթը տարուան մէջ առաջին անգամ ըլլալով գործարկուեց

Sydney's Kurnell desalination plant has been turned on for the first time in seven years, after dam levels dropped below 60 per cent capacity.The New South Wales government hopes drinkable water will be delivered to Sydney's water supply by May or June...
29.01.2019

Mr Sarkis Der Bedrossian AM - Interview - Հարցազրոյց Տիար Սարգիս Տէր Պետրոսեանի հետ

Interview with Mr Sarkis Der Bedrossian on his receiving the AM award on Australia Day. - Տիար Սարգիս Տէր Պետրոսեան Աւստրալիոյ Օրուան առիթով պարգեւատրուած AM շքանշանով:
29.01.2019

Latest News 29 January 2019 - Վերջին լուրերը - 29 Յունուար 2019

Latest news from Armenia, Artsakh and the Diaspora by our reporter Gita Elibekyan - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Կիթա Էլիբէկեանը:
22.01.2019

Latest news 22 January 2019 - Վերջին լուրերը 22 Յունուար 2019

Latest news from Armenia, Artsakh and the Diaspora by our reporter Gita Elibekyan - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Կիթա Էլիբէկեանը:
21.01.2019

Latest Neewa - 15 January 2019 - Վերջին լուրերը - 15 Յունուար 2019

Latest news from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Կիթա Էլիբէկեանը:
21.01.2019

Dr Stepan Kerkasharian OA - Australia Day ambasador - Տոքթ. Ստեփան Գրգեաշարեան OA - Աւստրալիոյ Օրուան դեսպան

Interview with Dr Stepan Kerkyasharian OA, community leader, as Australia Day ambassador to Cootamandra. - Հարցազրոյց Տոքթոր Ստեփան Գրգեաշարեանի հետ OA, Գուդումանտրայի համար  Աւստրալիոյ Օրուան դեսպան նշանակուելուն առիթով: Ի՞նչ է դեսպանին պաշտօնը եւ ե՞ր...
21.01.2019

Medical Talk 1-2019 - Physical Health - Բժիշկին անկիւնը - 1-2019 - Ֆիզիքական առողջութիւն

In this first of the series of 'Medical Talk' for 2019, Dr Assadour Ekmejian tells us how to take care and maintain our physical health. - Ի՞նչպէս պահպանել մեր ֆիզիքական առողջութիւնը: 2019 թուականի «Բժիշկին անկիւնը» հաղորդումներու շարքին առաջին մասով Տ...
21.01.2019

Labor calls to lift entry standards for teaching degrees - Աշխատաւորական կուսակցութիւնը – Լէյպըրը – կոչ կ'ընէ ուսուցչական մակարդակը բարձրացնելու:

Federal Labor has urged universities to toughen their admission standards for teaching degrees.It comes amid concern the scores needed for entry into courses have dropped. - Դաշնային ընդդիմադիր Լէյպըր կուսակցութիւնը կոչ կ'ընէ համալսարաններուն խստացնել ...
21.01.2019

Com Announcement 15 January, 2019 - Համայնքային յայտարարութիւն - Սիտնի 15 January, 2019

"Blessing of Grapes" in Sydney - Խաղողօրհնէք Սիտնիի Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
15.01.2019

Declasified Cabinet papers - Ապադասուած Խորհրդարանական թուղթերը

Declassified cabinet papers reveal Coalition infighting over immigration, climate change, dual citizens ... -  Ապադասուած Խորհրդարանական թուղթերը ցոյց կուտան  Համախոհութեան՝ Քոալիշընի, ներքին պայքարը՝ ներգաղթի, կլիմայի փոփոխութեան, երկքաղաքացիութեան......
15.01.2019

New year brings new laws - Նոր Տարին Նոր Օրէնքներ կը բերէ

A new year means new rules and regulations.From the tampon tax to youth allowance and personal income tax, these are the new laws slated to kick in during 2019.  -  Նոր Տարի մը կը նշանակէ նոր օրէնքներ եւ կանոններ:Թէմբոններու հարկէն մինչեւ երիտասարդութե...
15.01.2019

VIVA PURPOSEFUL AGING-ARM - Ապրի՛ նպատակալի ծերանալը

What science says about purposeful aging - Գիտութիւնը ի՞նչ կ'ըսէ նպատակային ծերացման մասին
8.01.2019

Gita Report 8 Jan 2019 - Վերջին լուրերը - 8 Յունուար 2019

Latest news from Armenia, Artsakh and the Diaspora by our reporter Gita Elibekyan - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Կիթա Էլիբէկեանը:
1.01.2019

Latest News - 25 Dec. 2018 - Վերջին լուրերը - 25 Դեկտեմբեր 2018

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan - (Gita Elibekyan)Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Կիթա Էլիբէկեան:
1.01.2019

Latest news - 1 January 2019 - Վերջին լուրերը - 1 Յունուար 2019

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Կիթա Էլիբէկեանը:
1.01.2019

Unveiling an blessing of a 'Khachkar" - Սիտնիի Սէնթ Մէրիզ տաճարին կողքը զետեղուած Խաչքարի քօղազերծումը եւ օրհնութիւնը

Unveiling an blessing of a 'Khachkar" on the grounds of St Mary's Cathedral in Sydney - 18 Դեկտեմբեր2018-ին Սիտնիի Սէնթ Մէրիզ տաճարին կողքը զետեղուած Հայկական Խաթքարի քօղազերծումը տեղի ունեցաւ:
18.12.2018

Latest News – 18 December 2018 - Վերջին Լուրերը – 18 Դեկտեմբեր 2018

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
18.12.2018

We are very proud of our achievements alongside our community because we are as strong as our community is - Մենք շատ հպարտ ենք մեր նուաճումներէն

Interview (in English) with Mr Haig Kayserian, Executive Director of Armenian National Committee of Australia.Topics include: Armenian Festival in Sydney, speeches in Federal Parliament on the occasion of the 70th anniversary of the adoption of the Gen...
18.12.2018

Government's decision on Jerusalem draws ire from both sides - Երուսաղէմի վերաբերող կառավարութեան որոշումը զայրացուց երկու կողմերը

The Australian Government's decision to recognise West Jerusalem as Israel's capital has drawn criticism from both Israel and the Palestinians -- and from beyond. - Արեւմտեան Երուսաղէմը որպէս Իսրայէլի մայրաքաղաք ճանչնալու աւստրալիական կառավարութեան որո...
18.12.2018

Khachkar is very symbolic and highlights the brotherly love between the Catholic and Armenian churches - Խաչքարը շատ խորհրդանշական է և կ'ընդգծէ կաթոլիկ և հայկական եկեղեցիներու եղբայրակ

Interview with Michael Kenny, Manager Communications, News and Media of the Archdiocese of Sydney, about the unveiling of Khachkar (cross stone) at St Mary’s Cathedral. - Հարցազրոյց Մայքլ Քենիի հետ Սիտնիի Սէնթ Մէրիզ կաթոլիկ եկեղեցւոյ մէջ խաչքարի բացման...
11.12.2018

Latest News – 11 December 2018 - Վերջին Լուրերը – 11 Դեկտեմբեր 2018

News from Armenia, Artsakh and the Diaspora from our reporter Gita Elibekyan. - Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:
11.12.2018

70 years of Universal Declaration of Human Rights - 70 տարի Մարդկային Իրաւունքներու Համաշխարհային Հռչակագրէն ետք

Around the world events are being held to mark 70 years ((Dec 10th 1948)) since the ratification of the Universal Declaration of Human Rights ((UDHR)).The document, drafted after the Second World War, set out for the first time the basic rights and fun...
11.12.2018

Government announces increased funding for treatment of eating disorders - Կառավարութիւնը դրամագլուխ պիտի յատկացնէ ուտելու խանգարումները բուժելու համար

Australians with severe eating disorders will for the first time have access to a comprehensive treatment plan under Medicare.Patients will be able to access up to 40 psychological services and 20 dietetic services each year, under Medicare, from Novem...
11.12.2018

Genocide prevention through education - Ցեղասպանութեան կանխարգիլում կրթութեան միջոցով

December 9-11, the Third Global Forum Against the Crime of Genocide is being held in Yerevan. - ՀՀ Արտաքին Գործերու նախարարութիւնը կը տեղեկացնէ որ Դեկտեմբեր 9էն մինչեւ 11, Երևանի մէջ տեղի կ'ունենայ «Ընդդէմ ցեղասպանութեան հանցագործութեան» 3-րդ համաշխարհ...