Oncologie Up-to-date

missing image

Uitgeverij Jaap is in 2009 opgericht en is gespecialiseerd in de medische wetenschappen. Oncologie is daarbij het belangrijkste, maar niet het enige aandachtspunt. Hoofdactiviteit is het verslag doen van nieuwe ontwikkelingen binnen diverse medische disciplines. Belangrijkste doelgroepen zijn professionals binnen deze disciplines en patiënten.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.oncologie.nu
Description
Language
🇳🇱 Dutch
last modified
2018-06-08 10:48
last episode published
2018-06-05 21:39
publication frequency
17.78 days
Contributors
Oncologie Up-to-date author   owner  
Explicit
false
Number of Episodes
43
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Science & Medicine Medicine

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
5.06.2018

EORTC-studie 22922/10925: de resultaten na 15 jaar

Prof. dr. Philip Poortmans, radiotherapeut-oncoloog, licht in deze video de vijftienjaarsresultaten van de gerandomiseerde EORTC-studie 22922/10925 toe. De resultaten laten een significante reductie zien van de borstkankergerelateerde mortaliteit en re...
Oncologie Up-to-date author
4.06.2018

Detectie van klinische relevante subgroepen bij mPCa door WGS

Whole genome sequencing (WGS) van metastasen van patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom (mPCa) laat een duidelijke ontwikkeling zien van afwijkingen ten opzichte van primaire ziekte. Een toename van de veranderingen in specifieke drivergenen be...
Oncologie Up-to-date author
3.06.2018

Neoadjuvante combinatietherapie voor gelokaliseerd RCC

In dit video-interview licht dr. Axel Bex, uroloog in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam, de NeoAvAx-studie toe. Voor deze single arm fase 2-studie worden patiënten met een niet-gemetastaseerd hoog-risico niercelcarcinoom neoadjuvant behandeld met...
Oncologie Up-to-date author
12.12.2017

Venetoclax veelbelovend bij R/R CLL

In deze video bespreekt prof. dr. Arnon Kater (Academisch Medisch Centrum, Amsterdam) de resultaten en de klinische impact van de Murano-studie. Deze studie onderzocht de combinatie venetoclax/rituximab versus bendamustine/rituximab chemo-immunotherapi...
Oncologie Up-to-date author
12.12.2017

Predictieve marker voor recidief en overleving bij AML

Een grote prospectieve studie detecteerde met next generation sequencing een predictieve marker voor recidief en overleving bij nieuw-gediagnosticeerde AML-patiënten. Tim Grob (Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam) licht in deze video het onderzoek t...
Oncologie Up-to-date author
12.12.2017

Geen toegevoegde waarde rituximab bij patiënten met primair CNS-lymfoom

De gerandomiseerde fase 3-HOVON 105/ALLG NHL 24-studie onderzocht het effect van toevoeging van rituximab aan de behandeling van nieuw-gediagnosticeerde patiënten met een CNS-lymfoom. Dr. Jeanette Doorduijn (Erasmus MC, Rotterdam) licht deze studie toe...
Oncologie Up-to-date author
12.12.2017

ITd als inductiebehandeling effectief bij nieuw-gediagnosticeerde multipel-myeloompatiënten

Resultaten van de HOVON-126-studie laten zien dat inductiebehandeling met ixazomib, thalidomide en lagedosisdexamethason (ITd) resulteert in een hoog-responspercentage bij nieuw-gediagnosticeerde multipel-myeloompatiënten. Kwetsbare patiënten en patiën...
Oncologie Up-to-date author
10.12.2017

Twee t(16;21)-groepen bij kinderen met AML resulteren in verschillende uitkomsten

Sanne Noort (Erasmus MC, Rotterdam) identificeerde twee verschillende t(16;21)-groepen bij kinderen met AML. Deze twee groepen dienen onderscheiden te worden vanwege de verschillende uitkomsten en behoeven daarom ook een andere behandeling. In deze vid...
Oncologie Up-to-date author
10.12.2017

Onderhoudstherapie met azacitidine effectief bij oudere AML-patiënt

Bijna alle oudere AML-patiënten die in complete remissie zijn na intensieve chemotherapie krijgen op een bepaald moment een recidief. Prof. dr. Gerwin Huls (UMC Groningen) toonde met de HOVON97-studie aan dat de remissieduur kon worden verlengd door ee...
Oncologie Up-to-date author
10.12.2017

Ibrutinib verhoogt gevoeligheid ALL-cellen voor asparaginase

In-vitro-experimenten laten zien dat ibrutinib (dat bindt aan Bruton’s tyrosinekinase) de sensitiviteit van acute lymfatische leukemie (ALL)-cellen voor asparaginase verhoogd. Miriam Butler (Radboudumc, Nijmegen) bespreekt hoe zij met CRISPR/Cas9 tot d...
Oncologie Up-to-date author
10.12.2017

Onderhoudsbehandeling met rituximab verbetert overleving oudere MCL-patiënten

Langetermijnfollow-up bevestigt de verlengde progressievrije en algemene overleving van rituximabonderhoudsbehandeling na R-CHOP-inductie bij de eerstelijnsbehandeling van oudere patiënten met een mantelcellymfoom (MCL) die niet in aanmerking komen voo...
Oncologie Up-to-date author
10.12.2017

Gemuteerd NPM1 doelwit immunotherapie voor AML

Patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) die een recidief krijgen na standaardtherapie en niet meer behandeld kunnen worden met chemotherapie of stamceltransplantatie zouden baat kunnen hebben bij behandeling met een NPM1-specifieke T-celreceptor di...
Oncologie Up-to-date author
10.12.2017

Ribociclib verbetert uitkomst premenopauzale patiënt

Toevoeging van ribociclib aan endocriene therapie verbetert de progressievrije overleving bij premenopauzale borstkankerpatiënt. Dr. Debu Tripaty (MD Anderson Cancer Center, Houston, Verenigde Staten) licht in deze video de resultaten van de MONALEESA-...
Oncologie Up-to-date author
9.12.2017

Twaalf maanden trastuzumab blijft de standaard voor HER2-positieve borstkanker

Resultaten van de fase 3-SOLD-studie bevestigen de huidige behandeloptie voor patiënten met HER2-positieve borstkanker. Prof. dr. Heikki Joensuu (Universiteit van Helsinki, Finland) bespreekt in deze video de Synergism or Long Duration (SOLD)-studie.
Oncologie Up-to-date author
9.12.2017

CTC’s mogelijk voorspellers late recidivering bij HR-positieve borstkankerpatiënten

Van patiënten met HR-positieve HER2-negatieve stadium II-III-borstkanker zonder klinisch bewijs voor een recidief, hadden diegenen die vijf jaar na diagnose circulerende tumorcellen (CTC’s) in hun bloed hadden een hoger risico voor late recidivering va...
Oncologie Up-to-date author
8.12.2017

Talazoparib verlengt PFS bij gevorderde, BRCA-gemuteerde borstkanker

Patiënten met gevorderde HER2-negatieve borstkanker met germline BRCA-mutaties vertoonden significant verlengde progressievrije overleving (PFS) indien behandeld met de PARP-remmer talazoparib vergeleken met patiënten die chemotherapie ontvingen. Dat w...
Oncologie Up-to-date author
8.12.2017

SUBITO-trial: hogedosischemotherapie voor stadium III-BC

De SUBITO-trial onderzoekt of patiënten met stadium III-mammacarcinoom, triplenegatievetumoren of tumoren HER2-negatief met lage ER- enPR-expressie, een betere overlevingskans kan worden geboden door hoge dosis chemotherapie met autologe stamceltranspl...
Oncologie Up-to-date author
7.12.2017

Immunotherapie veelbelovend bij trastuzumabresistente borstkanker

Een subgroep van patiënten met trastuzumabresistente gevorderde HER2- en PD-L1-positieve borstkanker hebben baat bij een combinatie van pembrolizumab en trastuzumab. Prof. dr. Sherene Loi (Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australië) bespreekt ...
Oncologie Up-to-date author
7.12.2017

Verhoging dosisintensiteit verlaagt recidiefrisico borstkanker

Verhoging van de dosisintensiteit van chemotherapie, door of de intervallen tussen de kuren te verkorten of door sequentiële in plaats van concurrente toediening van de geneesmiddelen, verlaagt het risico van terugkeer van vroeg-stadium borstkanker en ...
Oncologie Up-to-date author
20.10.2017

WCLC 2017: laatste ontwikkelingen targeted therapie

Dr. Joop de Langen, longarts, Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam, bespreekt onder andere de ctDNA-data bij behandeling met de derdegeneratie-EGFR-remmer osimertinib en MET-amplificatie als resistentiepatroon op EGFR-TKI’s waarop de behandeling kan wor...
Oncologie Up-to-date author
20.10.2017

WCLC 2017: laatste ontwikkelingen mesothelioom

Dr. Sjaak Burgers, longarts, Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam, bespreekt in dit interview positieve resultaten van immuuntherapie voor de tweedelijnsbehandeling van het maligne mesothelioom. Daarnaast worden de angiogeneseremming door nintedanib bes...
Oncologie Up-to-date author
20.10.2017

WCLC 2017: laatste ontwikkelingen biomarkers

Dr. Kim Monkhorst, patholoog, Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam, bespreekt in dit interview de volgende biomarkers. KRAS/STK11+ bij patiënten met stadium IV-longadenocarcinoom dat een negatieve voorspeller lijkt voor immunotherapie. Bij patiënten uit...
Oncologie Up-to-date author
20.10.2017

WCLC 2017: laatste ontwikkelingen radiotherapie

Radiotherapeut-oncoloog drs. John Praag, Erasmus MC, Rotterdam, bespreekt in dit interview onder andere de radiotherapeutische behandelmogelijkheden voor de vroegestadiumtumoren, waaronder het succes van extracraniële stereotactische bestraling, de tox...
Oncologie Up-to-date author
19.10.2017

NELSON en management van nieuw ontdekte longnodules

Marjolein Heuvelmans, UMC Groningen en MST te Enschede, bespreekt de NELSON-studie. Deze studie is de grootste longkankerscreeningsstudie in Europa waarbij mensen met een verhoogd risico op longkanker (zware rokers, leeftijd 50-75 jaar, max. 10 jaar ge...
Oncologie Up-to-date author
19.10.2017

Bestraling hersenmetastasen effectief en veilig

Dirk K. De Ruysscher, radiotherapeut-oncoloog uit MAASTRO, Maastricht, bespreekt in dit interview de toxiciteitsresultaten van de NVALT 11-studie. In deze gerandomiseerde studie worden patiënten met NSCLC stadium III met hersenmetastasen na een in opze...
Oncologie Up-to-date author
18.10.2017

PD-1- en PD-L1-PET-scans bij NSCLC-patiënten

Het gebruik van radioactief gelabelde antilichamen gericht tegen PD1 en PD-L1 voor PET-scans is veilig, en kan de heterogeniteit van expressie binnen tumoren goed in beeld brengen. De opname van de tracers was hoger bij patiënten die na behandeling met...
Oncologie Up-to-date author
17.10.2017

Combinatie ipi en nivo veelbelovend voor maligne mesothelioom

Prof. dr. Paul Baas (Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam) bespreekt de activiteit van de combinatie van ipilimumab en nivolumab als 2e en 3e lijnsbehandeling van het maligne mesothelioom.
Oncologie Up-to-date author
11.09.2017

Christian Blank bespreekt de laatste ontwikkelingen bij het melanoom

Prof. dr. Christian Blank, Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam, licht de belangrijkste ontwikkelingen toe gepresenteerd op ESMO17. Aan bod komen adjuvante studies zoals BRIM8, Checkmate 238 en de COMBI-AD. De toekomst zal echter neo-adjuvante behandeli...
Oncologie Up-to-date author
11.09.2017

Ronald de Wit bespreekt de laatste ontwikkelingen bij urologische tumoren

Prof. dr. Ronald de Wit, Erasmus MC Kanker Instituut te Rotterdam, licht de belangrijkste ontwikkelingen toe gepresenteerd op ESMO17. Aan bod komen de Checkmate 214 die een evident positief effect op de overleving laat zien door de combinatie van nivol...
Oncologie Up-to-date author
8.08.2017

Roy Lalisang ASCO 2017

Dr. Roy Lalisang, MUMC+ te Maastricht, bespreekt de laatste ontwikkelingen op het gebied van de gynaecologische oncologie gepresenteerd tijdens de Annual Meeting van de ASCO 2017.
Oncologie Up-to-date author
8.08.2017

Gabe Sonke ASCO 2017

In deze podcast besteedt dr. Gabe Sonke, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam, aandacht aan enkele hoogtepunten van de ASCO 2017 op het gebied van het mammacarcinoom. Hij gaat hierbij in op de APHINITY-studie en bespreekt de-escalatie van de behandeling i...
Oncologie Up-to-date author
8.08.2017

Ronald de Wit ASCO 2017

In deze podcast belicht prof. dr. Ronald de Wit, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam, de belangrijkste studies die gepresenteerd zijn tijdens de ASCO 2017. Aan bod komen onder andere de LATITUDE en STAMPEDE deel 2. Beide studies onderzochten de toev...
Oncologie Up-to-date author
8.08.2017

Cristiaan Blank ASCO 2017

In deze podcast bespreekt prof. dr. Christian Blank, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam, de laatste stand van zaken over het melanoom gepresenteerd op ASCO 2017. In de adjuvante setting komen aan bod de AVAST-M trial en een unplanned subanalyse van de U...
Oncologie Up-to-date author
7.08.2017

BRCAcademy

Deze podcast geeft een impressie van de regionale BRCAdemy-meeting Rotterdam, die heeft plaatsgevonden op 23 maart jl. in Dordrecht.
Oncologie Up-to-date author
8.03.2017

Podcast Uitgeverij Jaap 22-02-2017

Oncologie Up-to-date author
5.01.2017

ASH 2016 Dr. Maria Victoria Mateos

Oncologie Up-to-date author
5.01.2017

ASH 2016 Dr. Michele Cavo

Oncologie Up-to-date author
5.01.2017

ASH 2016 Dr. Roger G. Owen

Oncologie Up-to-date author
5.01.2017

ASH 2016 Dr. Mhairi Copland

Oncologie Up-to-date author
5.01.2017

ASH 2016 Dr. Hervé Avet Loiseau.

Oncologie Up-to-date author
5.01.2017

ASH 2016 Dr. Henrik Hjorth Hansen

Oncologie Up-to-date author
5.01.2017

ASH 2016 Dr. Harry.P. Erba

Oncologie Up-to-date author
20.05.2016

Migrerende kankercellen zijn bij de kern aan te pakken

Kankercellen die in het omringende weefsel infiltreren, moeten zich tussen de omringende cellen en stugge collageenvezels van de extracellulaire matrix door wurmen. Daar komen ze vaak niet ongeschonden doorheen. De kernenvelop kan zwakke plekken verton...
Oncologie Up-to-date author